fbpx

ทัวร์ลาดักห์ 8 วัน

เที่ยวครบทุกแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับ 8 วัน ทริปส่วนตัว กำหนดวันเดินทางได้เอง

เลห์ – ลามายูรู – หุบเขานูบร้า – ทะเลสาบแปงกอง

ตลาดเมืองเลห์ / เจดีย์สันติภาพ / วัดธิคเซย์ / วัดเฮมิส

จุดบรรจบของแม่น้ำสินธุ กับ แม่น้ำซานสการ์ / เนินพิศวง / วัดอัลชิ / วัดลามายูรู

ช่องเขาชางลา / ทะเลสาบแปงกอง / ช่องเขาคาดุงลา / หุบเขานูบร้า / วัดดิสกิต / ทะเลทรายฮุนเตอร์ /