fbpx

Himalayan Bike Tour in Zanskar – Touring Bike Tour

Himalayan Bike Tour in Zanskar - Touring Bike Tour


เปิดจอง Himalayan Bike Tour in Zanskar – Touring Bike Tour

ตอน ปั่นไกลถึงหิมาลัย ที่ซานสการ์-ศรีนาการ์ 49,900 บาท


วันเดินทางของทุกปี
กรุ๊ป 1: 21 – 30 ก.ค. เทศกาลระบำหน้ากากวัดซานิ รับได้ 10 ที่
กรุ๊ป 2: 7-16 ก.ค. เทศกาลระบำหน้ากากวัดคาร์ชา รับได้ 10 ที่
กรุ๊ป 3: 4-13 ส.ค. ฤดูเกี่ยวข้าว ทุ่งนาเป็นสีทอง รับได้ 10 ที่
กรุ๊ป 4: 18-27 ส.ค.  รับได้ 10 ที่
กรุ๊ป 5: 1-10 ก.ย.  รับได้ 10 ที่
กรุ๊ป 6: 22 ก.ย. – 1 ต.ค.  รับได้ 10 ที่
กรุ๊ป 7: 6-15 ต.ค. ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี  รับได้ 10 ที่
กรุ๊ป 8: 20-29 ต.ค.  รับได้ 10 ที่


Himalayan Bike Tour เป็น “โครงการพานักปั่นจากไทยไปปั่นไกลถึงหิมาลัย” เราเปิดโครงการด้วยทริปปั่นไกลถึงหิมาลัย ที่ซานการ์-ศรีนาการ์  โปรแกรม 10 วัน รวมวันเดินทาง

เทือกเขาหิมาลัย Himalayas เป็นเทือกเขายาวและสูงที่สุดในโลก จนถูกขนานนามว่าหลังคาโลก ถือเป็นที่สุดของภูเขาในโลกนี้ แต่เนื่องจากเทือกเขาหิมาลัยทอดยาวพาดผ่านหลายเมืองหลายประเทศ ก่อให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลาย ทริปนี้เราจัดให้ได้เริ่มสัมผัสกับเทือกเขาอันยิ่งใหญ่นี้ในหุบเขาที่ ซานสการ์ หรือ ซันสการ์ (Zanskar)

ซานสการ์ (Zanskar) เป็นหุบเขาที่ทอดลึกเข้าไปในแคว้นลาดักห์ รัฐจัมมูแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย ผู้ที่ไปเยือนต่างพรรณาถึงความงามของหุบเขาแห่งนี้ โดยพร้อมใจกันขนานนามว่าเป็นดินแดนที่สวรรค์บรรจบกับโลกมนุษย์

ถนนไปซานสการ์จะเปิดเฉพาะแค่ช่วงปลายเดือน พ.ค. หรือ ต้นเดือน มิ.ย. ไปจนถึง ปลายเดือน ต.ค. เท่านั้น นอกนั้นถนนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ไม่สามารถสัญจรได้อย่างสิ้นเชิง

ในโปรแกรมทัวร์นี้ เราออกแบบให้ท่านได้ปั่นจักรยานแสนรักไปทั่วทั้งหุบเขาซานสการ์ รถไม่มาก ไม่อันตราย และสัมผัสวิวสวยสองข้างทางอย่างใกล้ชิด แบบปั่นไปแวะเที่ยวไปแบบเจาะลึก และในคืนสุดท้าย ได้นอนบ้านเรือที่ศรีนาการ์ แคว้นแคชเมียร์ด้วย โปรแกรมนี้มีหัวหน้าทัวร์ไทย มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษและรถส่วนตัวให้บริการตลอดทริป พร้อมเป็นรถเซอร์วิสไปในตัว โดยรับตั้งแต่สนามบินเมืองศรีนาการ์ จนส่งสนามบินเมืองศรีนาการ์


 รายการเดินทาง


วัน

โปรแกรม

พักค้างคืนที่

มื้ออาหาร

1 สุวรรณภูมิ  – เดลี โดยเครื่องบิน
15:00: พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
18:25: เช็คอินสายการบิน Air India AI335 BKK (21:30) – Delhi (00:10 +1day) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง 25 นาที มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องบิน
เย็น (บนเครื่อง)
2 เดลี  – ศรีนาการ์  โดยเครื่องบิน  / ศรีนาการ์ –  คาร์กิล ทางรถ
– ถึงสนามบินเดลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองต่อไฟล์ท บินไปยังศรีนาการ์ เมืองเอกแคว้นแคชเมียร์ ด้วยสายการบิน Air India AI827 Delhi (07:10) – Sirnagar (08:40) ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 20 นาที มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องบิน
– เดินทางถึงศรีนาการ์ พาท่านเดินทางโดยรถยนต์ไปบนเส้นทางเลห์-ศรีนาการ์ไฮเวย์ ปลายทางเมืองคาร์กิล ใช้เวลา 6 ชั่วโมง
– ผ่านช่องเขาโซจิลา ความสูง 3,528 เมตร สูงเป็นอันดับสองบนเส้นทางเลห์-ศรีนาการ์ไฮเวย์
– รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
– ถึงคาร์กิลพาเข้าพักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นในโรงแรม
คาร์กิล
(สูง 2,676m)
เช้า/กลางวัน/เย็น
 3 คาร์กิล – พาดุม
-รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
– ออกเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองคาร์กิลไปยังเมืองพาดุม เมืองเอกแห่งหุบเขาซานการ์ โดยวิ่งผ่านหุบเขาซูรู
– พักทานอาหารกลางวันที่รังดุม ผ่านช่องเขาเพนซิลา (สูง 4700m) แวะถ่ายรูปกับธารน้ำแข็งดารุงดูรัง ก่อนจะเข้าสู่เมืองพาดุม
– ถึงพาดุม พาท่านเข้าพักและรับประทานอาหารเย็นในโรงแรม
 พาดุม (3657m) เช้า/กลางวัน/เย็น
 4  พาดุม – กาวาเรนัง – วัดคาร์ชา – สำนักชี – หมู่บ้านอัพติ – หมู่บ้านพิพิดดิง  (30 km)
– วันนี้ให้ท่านได้ปั่นในหุบเขาซานสการ์ตามเส้นทาง พาดุม ไปจนถึงวัดคาร์ชา

– เริ่มต้นเราจะปั่นไปที่กาวาเรนัง เป็นหินก้อนใหญ่ที่มีภาพสลักพระพุทธรูปบนก้อนหิน
– ปั่นกลับมาที่พาดุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
– จากนั้นปั่นต่อไปวัดคาร์ชา ซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหุบเขาซานสการ์ วิหารและกุฏิสร้างไล่เรียงขึ้นไปที่เชิงเขาอย่างงดงาม และแวะสำนักชีที่อยู่ใกล้กัน
– จากนั้นปั่นไปยังหมู่บ้าน Ufti และปั่นกลับที่พัก
ระยะทางทั้งหมดประมาณ 30 ก.ม. โดยมีรถเซอร์วิสคอยดูแลและบริการตลอดเส้นทาง
– หากมีเวลาเหลือก็จะพาเที่ยวหมู่บ้านรอบๆ
 พาดุม (3657m) เช้า/กลางวัน/เย็น
 5  พาดุม – ชีลา – บาดัน – สตากริโม – พาดุม (ระยะทางปั่นประมาณ 15 km)
– วันนี้เราจะปั่นจากที่พักไปยังหมู่บ้านชีลา ไปชมน้ำตกใหญ่ที่หมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 15km

– จากนั้นเราจะขึ้นรถ (เพราะถนนไม่ดี) เดินทางไปยังวัดบาดัน
– เดินทางไปยังวัดสตากริโม โดยทางรถ วัดตั้งอยู่บนเนินเขา วิวระหว่างทางมีความสวยงามมาก
ระยะทางปั่นทั้งสิ้น 15 ก.ม. โดยมีรถเซอร์วิสคอยดูแลและบริการตลอดเส้นทาง
หากมีเวลาเหลือก็จะพาเที่ยวหมู่บ้านรอบๆ
 พาดุม (3657m) เช้า/กลางวัน/เย็น
 6  เส้นทางการปั่น พาดุม – หมู่บ้านซานิ – วัดซงกุล ระยะทางทั้งหมด 35 ก.ม.
– เป้าหมายแรกคือหมู่บ้านซานิ แวะเที่ยววัดซานิ และทะเลสาบศักดิ์สิทธ์

– จากนั้นปั่นไปวัดซงกุล เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเขา อยู่โดดเดี่ยวห่างออกไปค่อนข้างไกล และแวดล้อมไปด้วยวิวที่สวยงามมาก
จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมโดยทางรถ
 พาดุม (3657m) เช้า/กลางวัน/เย็น
 7  เส้นทางการปั่น พาดุม – วัดสตงเด – หมู่บ้านจังลา – พาดุม ระยะทางปั่นทั้งหมดประมาณ 20 ก.ม.
– เริ่มต้นวันโดยปั่นจากโรงแรมไปยังวัดสตงเด ระยะทางประมาณ 18-20 ก.ม.

– จากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านจังลาโดยทางรถ
– เที่ยวปราสาทจังลา ที่ประทับของอดีตเจ้าผู้ครองนคร
– จากนั้นเดินทางกลับที่พักโดยทางรถ
หากมีเวลาเหลือก็สามารถปั่นเที่ยวรอบๆ
 พาดุม (3657m) เช้า/กลางวัน/เย็น
 8  ซานสการ์  –  คาร์กิล ทางรถ
วันนี้เราออกเดินทางแต่เช้าตรู่โดยรถยนต์ออกจากหุบเขาซานสการ์ ปลายทางที่คาร์กิล ใช้เวลาทั้งวัน
– ระหว่างทางแวะเที่ยววัดรังดุมที่ตั้งอยู่บนเนิน

– รับประทานอาหารกลางวันที่รังดุม
– เดินทางต่อไปจนถึงเมืองคาร์กิล เช็คอินเข้าโรงแรมและรับประทานอาหารที่โรงแรม
 คาร์กิล (สูง 2,676m) เช้า/กลางวัน/เย็น
 9 คาร์กิล  – ศรีนาการ์ (แคชเมียร์) ทางรถ
ออกเดินทางสู่แคว้นแคชเมียร์โดยรถยนต์ เดินทางสู่เมืองศรีนาการ์ วันนี้เราจะนอนที่โรงแรมบ้านเรือ ตกแต่งในสไตล์เปอร์เชีย เป็นเรือที่ปรับเป็นโรงแรมในทะเลสาบกลางเมือง เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับนักเดินทาง
 โรงแรมบ้านเรือ เช้า/กลางวัน/เย็น
 10 ศรีนาการ์ – เดลลี – กรุงเทพฯ
– เช้าตรู่ พาล่องเรือเที่ยวตลาดเช้ากลางทะเลสาบ
– กลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมบ้านเรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
– พาท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาการ์ เพื่อเช็คอินสายการบิน Air India AI826 Srinagar (12:25) – Delhi (14:05)
– ต่อไฟล์บินกลับกรุงเทพฯ สายการบิน Air India AI334 Delhi (23:00) – Bangkok (04:40 + 1 day)
  เช้า/เที่ยง/เย็น(บนเครื่อง)

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ**
อัตราค่าบริการ

ค่าบริการต่อท่าน 49,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับคนไทย สำหรับต่างชาติสอบถามเพิ่มเติม
ราคานี้สำหรับกรุ๊ป 10 ท่าน หากน้อยกว่านั้น ราคาสูงขึ้น
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินและอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น


อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ –เดลี และตั๋วเครื่องบินไปกลับ เดลี – ศรีนาการ์
 2. วีซ่าอินเดีย e-Visa สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย ต้องเช็คค่าวีซ่ากับศูนย์ทำวีซ่า
 3. ที่พักตามเมืองที่ระบุ พักห้องละ 2-3 คน พร้อมอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. รถนำเที่ยวตั้งแต่สนามบินศรีนาคาจนจบที่สนามบินศรีนาการ์ เป็นรถ Tempo Traveler คันละ 10 ท่าน
 5. รถรับ/ส่ง สนามบินศรีนาการ์ กับ ท่าจอดรถ (สนามบินศรีนาการ์อนุญาตเฉพาะรถส่วนบุคคลและรถแท๊กซี่สนามบินเข้าไปภายใน จึงต้องให้รถรับจ้างอื่นจอดรอที่ท่าจอดรถ แต่ไกด์จะไปด้วยกับลูกทัวร์จนถึงสนามบินศรีนาการ์)
 6. ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 7. ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 8. ค่าทำใบอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม (permits)
 9. ประกันการเดินทางรายเที่ยวจาก MSIG ประกันภัย 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมใช้กล้อง (ถ้ามี)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอินเตอร์เนต ค่าโทรศัพท์ ค่าซิมการ์ด ค่าซักรีด เป็นต้น
 3. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ค่ามินิบาร์
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับ
 5. ค่าทิปพนักงานโรงแรม แล้วแต่ความพอใจ สามารถให้ตอนที่จะเช็คเอ๊าท์โดยหยอดกล่องที่ล๊อบบี้โรงแรม
 6. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟล์ทดีเลย์ ไฟล์ทยกเลิก ดินถล่ม ถนนปิด จราจล เคอร์ฟิล ลูกทัวร์ป่วย และอื่นๆ

ขั้นตอนการจอง

 1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตเพื่อทำการจองตั๋ว
 2. ชำระส่วนที่เหลือ พร้อมกับเอกสารเพื่อทำวีซ่า 1 เดือนก่อนเดินทาง (เอกสารเพื่อทำวีซ่าจะแจ้งไปอีกครั้ง)

รายละเอียดเลขที่บัญชี Global Tour Planner

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี บัญชีประเภท
ธ.กสิกรไทย สำนักพหลโยธิน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 799-2-27888-3 ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 388-221482-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ ถนนงามวงศ์วาน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 917-0-03949-0 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย งามวงศ์วาน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 026-2-72630-0 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 984-8-10520-4 ออมทรัพย์

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com พร้อมกับแจ้งชื่อผู้โอนและเบอร์มือถือ


เงื่อนไขการให้บริการ

 1. เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
  • การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางเราเพียงช่วยประสานงานซื้อให้เท่านั้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Global Tour Planner
Tel.0866677011, 029535347
Line : Tel.0866677011

e-mail: globaltourplanner@gmail.com


 😀 กดที่นี่ ➡ ดูวีดีโอการท่องเที่ยวอินเดียทั้งหมด


 

 

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : Himalayan Bike Tour in Zanskar – Touring Bike Tour