fbpx

Chadar Trek – พาดุม ซานสการ์ เทรคน้ำแข็ง 13 วัน

Chadar Trek – พาดุม ซานสการ์ เทรคน้ำแข็ง 13 วัน
เดินทาง 21 ม.ค. 61 – 02 ก.พ. 61
เข้าไปถึงพาดุม เมืองเอกแห่งหุบเขาซานสการ์
 
กำหนดการ
จองทัวร์: ได้ตั้งแต่บัดนี้
ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท
ส่งเอกสารทำวีซ่า: ภายในวันที่ 3 ม.ค. 61
ชำระส่วนที่เหลือ: ภายใน 3 ม.ค. 61
 
อัตราค่าบริการ ท่านละ 38,000 บาท
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เดินทางได้ตั้งแต่ 6 ท่าน ไม่ถึง 8 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทย

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347 ,086-4664420
License No. 11/06072

สถานที่: เลห์ ลาดักห์ อินเดีย
ระยะเวลา: ·12 วัน (เทรค 9 วัน)
ระดับความยาก: ปานกลาง
ระดับความสูงจากน้ำทะเลที่สูงที่สุดในทริป: 3,931 m (12,897 ft) (1 foot = 0.3048 meters)
ระยะทางทั้งหมดในทริป (โดยประมาณ): 75 ก.ม.
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20C

อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 5C

 

รายละเอียดไฟล์ทบินที่แนะนำ
Jet Airways
 
Sun 21, Jan’18 Jet Airways 9W 63 BKK 20:15 – Delhi 23:25
Mon 22, Jan’18 Jet Airways 9W 2368 Delhi 07:05 – Leh 08:30
Fri 02, Feb’18 Jet Airways 9W 2369 Leh 09:05 – Delhi 10:40
Fri 02, Feb’18 Jet Airways 9W 66 Delhi 14:30 – BKK 20:05
 
P.S. สำหรับ Jet Airways ในเดือนมกราคม เที่ยวบิน จาก เดลี ไป เลห์ ไม่บินทุกวันเสาร์ / เที่ยวบิน จาก เลห์ ไป เดลี ไม่บินทุกวันพุธ.
โปรแกรมโดยย่อ
Day 0 – Sun Jan 21 From Bangkok fly to Delhi
Day 1 – Mon Jan 22 Arrive Leh (3500m) – Acclimatization (L/D) – overnight in Leh Hotel
Day 2 – Tue Jan 23 Leh – Shey Palace – Thiksey Monastery – Hemis Monastery (B/L/D) – overnight in Leh Hotel
Day 3 – Wed Jan 24 Leh to Tilat Dho via Chilling by car (65km) – Trek starts: Tilat Dho – Shingra (6-7 hrs) (B/L/D) – Tent
Day 4 – Thu Jan 25 Shingrak – Pader Tsomo Chumchar Waterfall -Tip Cave (3450m) 6-7hrs – (B/L/D) – Tent
Day 5 – Fri Jan 26 Tib Cave – Nyerak Pullu (3500m) 6-7hrs – (B/L/D) – Tent
Day 6 – Sat Jan 27 Nyerak Pullu – Tserak Dho – Zangla (3,931) (6-7hrs) – (B/L/D) – Homestay
Day 7 – Sun Jan 28 Zangla – Padum by car (3,669 m or 12,037 ft) – Zangla (3,931m) – (B/L/D) – Homestay
Day 8 – Mon Jan 29 Zangla (3,931 m or 12,897 ft) – Tserak Dho – Nyerak (6-7hrs) – (B/L/D) – Tent
Day 9 – Tue Jan 30 Nyerak – Tib Cave (5-6hrs) – (B/L/D) – Tent
Day 10 –Wed Jan 31 Tib Cave – Shingra Komo (5-6hrs) – (B/L/D) – Tent
Day 11 – Thu Feb 1 Shingra – Tilat Dho (6-7hrs) / Drive back to Leh – (B/L/D) – overnight in Leh Hotel
Day 12 – Fri Feb 2 Fly Leh – Delhi / Delhi – Bangkok (B)
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 
ลาดักห์…ตั้งอยู่ที่ไหนในโลก???
แคว้นลาดักห์ตั้งอยู่ในรัฐจัมมูแคชเมียร์ อยู่ทางเหนือสุดของประเทศอินเดีย มีพรมแดนติดกับทิเบต เป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ่ เมืองเอกของแคว้นลาดักห์คือ เมืองเลห์
รัฐจัมมูแคชเมียร์ ประกอบไปด้วย 3 แคว้นคือ ลาดักห์ (ประชากร 50% เป็นพุทธวัชรยาน), แคชเมียร์ (ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม) และจัมมู (ส่วนใหญ่เป็นฮินดู)
 
 
แคว้นลาดักห์ เป็นดินแดนแห่งเขาสูง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนที่สูงเกินกว่า สามพันเมตรจากระดับน้ำทะเล ไปจนถึงเจ็ดพันกว่าเมตรบนยอดเขา มีฤดูหนาวที่ยาวนาน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ถึง พ.ค. การสัญจรทางถนนจะถูกหิมะปกคลุมจนหลายเส้นทางต้องปิด จนกว่าหิมะจะละลายบางหมู่บ้านสามารถเข้าถึงได้เพียงทางเดียว คือเดินเท้าผ่านแม่น้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว การเดินทางมายังลาดักห์มีเพียงหนทางเดียวคือ บินเข้าไปยังเมืองเลห์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นลาดักห์
 
แม่น้ำซานสการ์ ที่มาของ Chadar Trek
 
ในแคว้นลาดักห์ ประกอบไปด้วยสี่เขตหลักๆคือ คาร์กิล, เลห์, นูบร้า และ ซานสการ์ มีแม่น้ำสายสำคัญ 2 สายคือ แม่น้ำอินดัส หรือ แม่น้ำสินธุ และแม่น้ำซานสการ์
 
ในฤดูหนาว การเดินทางเข้าแคว้นลาดักห์ ต้องบินเข้าอย่างเดียวเท่านั้น โดยบินไปลงที่เมืองเลห์ เมืองเอกของแคว้น แต่หากจะเดินทางไปยังส่วนต่างๆในลาดักห์ในหน้าหนาว จะค่อนข้างลำบากมาก โดยเฉพาะหุบเขาซานสการ์มักจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เพราะถนนทุกสายถูกหิมะปกคลุมอย่างหนา วิธีการที่ชาวบ้านใช้เดินทางเข้ามายังเมืองเลห์มีเพียงวิธีเดียวนั่นก็คือการเดินเท้า ซึ่งเส้นทางที่สั้นที่สุดก็คือ เดินเลาะแม่น้ำซานสการ์ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเดียวที่เชื่อมต่อหุบขาซานสการ์ กับเลห์เข้าด้วยกัน แต่จะเดินได้ก็ต่อเมื่อแม่น้ำซานสการ์เป็นน้ำแข็งเท่านั้น มิเช่นนั้นจะอันตรายเกินไป แม่น้ำซานสการ์จะจับตัวเป็นน้ำแข็งราวๆช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์
 
ด้วยความท้าทายของการสัญจรจากเลห์ไปยังหุบเขาซานสการ์นี่เอง ทำให้นักเดินเทรคทั้งหลายต้องการสัมผัสประสบการณ์พิเศษนี้ จึงเกิดเส้นทางการเทรคที่เรียกว่า Chadar Trek นี้ขึ้นมา
 
คำว่า Chadar เป็นภาษาพื้นเมือง แปลว่า ผ้าห่ม เหตุเพราะพื้นผิวที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง ชาวบ้านจึงเรียกพื้นผิวแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งนี้ว่า Chadar และการเดินเทรคเส้นนี้ว่าเป็น Chadar Trek
การเทรคเริ่มต้นหลังจากที่นั่งรถไปลงที่ Chilling จุดสุดท้ายที่รถสามารถไปถึงได้ จากนั้นก็เริ่มเทรคเข้าไปในช่องเขา เมื่อผ่านช่องเขาเข้าไปในหุบเขาก็จะต้องตะลึงกับวิวที่ทำให้คุณแทบหยุดหายใจไปกับความงามที่โอบล้อมด้วยยอดเขาน้ำแข็ง แท่งน้ำแข็งที่ย้อยลงมาตามหน้าผา ยามราตรีคณะจะตั้งแค้มป์พักแรม
 
ในทุกวัน เราจะเริ่มเทรคกันราว แปดโมงครึ่ง ซึ่งเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์เริ่มส่งความอบอุ่นผ่านฟ้าใสลงมาสู่พื้นดิน เราจะเดินไปตามทางของแม่น้ำ Tsarap ในเขต Nyerag, Lingshed
 
การมีไกด์ที่มีประสบการณ์ไปด้วยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เพราะการเดินบนน้ำแข็งที่ปกคลุมด้วยหิมะหนานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะเมื่อเราต้องเดินไปตามขอบแคบๆของน้ำแข็ง ด้านหนึ่งเป็นหน้าผาสูง อีกด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำลึกและเชี่ยวกราด หากลื่นตกลงไปในแม่น้ำ ไม่เพียงแต่จะต้องทรมานกับความหนาวเย็น แต่อาจจะอันตรายถึงชีวิต หากประมาทเพียงนิดเดียวก็อาจพลาดตกลงไปได้ จริงๆแล้วหากทำตามคำแนะนำของไกด์ผู้มีประสบการณ์ Chadar Trek ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด
 
ก่อนการเดินทาง
 
ท่านที่มีปัญหาโรคหัวใจ โรคความดัน โรคภูมิแพ้ตัวเอง หอบ หือ หรือ SLE ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจร่วม ทริป เนื่องจากลาดักห์อยู่ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกินกว่า 3500เมตร และมีปริมาณออกซิเจนในอากาศบาง จะมีผลกับการสูบฉีดโลหิต ซึ่งจะเป็นอันตรายกับผู้ป่วยได้
 
เมื่อทำการจองทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดจะนัดหมายเรื่องการทำวีซ่า และนัดบรรยายสรุปการเตรียมตัว อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ พร้อมตอบข้อซักถาม ก่อนการเดินทาง
 
ระหว่างเทรค
อย่ามัวแต่ถ่ายรูป จนลืมดูพื้นว่าอันตรายไม๋ เพราะบางครั้งเราต้องเดินบนทางแคบๆขนานไปกับแม่น้ำที่เย็นเฉียบและเชี่ยวกราด หากลื่นตกลงไปจะอันตรายมาก
ดื่มน้ำตลอดการเดิน อย่าพยายามอดน้ำ เพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกิดภาวะโรคแพ้ความดันอากาศสูงได้ หรือ Altitude Sickness (AMS) โปรดรักษาความสะอาด เพราะเส้นทางเทรคเป็นเส้นทางธรรมชาติ ท่านควรนำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายกลับไปทิ้งในถังขยะในเมือง ให้ทำตามคำแนะนำของไกด์อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
พ่อครัวจะปรุงอาหารให้ท่านทุกมื้อ ระหว่างเทรค
ทีมงานประกอบไปด้วย ไกด์ผู้ชำนาญ Chadar Trek พ่อครัว ผู้ช่วย และลูกหาบ จำนวนขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกทัวร์
ทุกท่านจะแบกเป้ส่วนตัวไว้สำหรับใส่ของใช้จำเป็นส่วนตัวระหว่างวัน
ลูกหาบจะแบกเป้ใบใหญ่ของท่านพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ โดยจะห่อด้วยพลาสติกกันน้ำ จึงไม่สะดวกให้ท่านหยิบของในนั้นระหว่างทาง
กลางคืนจะนอนพักในเต็นท์ที่ทีมงานกางให้ท่าน พร้อมแผ่นรองนอน และจะมีเต็นท์ห้องน้ำ ซึ่งเป็นเต็นท์ทรงสูง และขุดหลุมไว้ภายใน ทางเราเตรียมถุงนอนอย่างหนา 2 ชั้นไว้ให้ทุกท่าน แต่ไฟฉาย และอุปกรณ์กันหนาวๆอื่นๆท่านต้องนำไปเอง (สามารถเช่า และซื้อได้ในเลห์) สาวๆให้พกร่มพับคันเล็กไว้ เพื่อกำบังเมื่อต้องแวะห้องน้ำระหว่างทาง

เพิ่มเติมอ่านในใบเตรียมตัวที่จะส่งให้ในภายหลัง

 

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก 21 ม.ค. 61 – สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
17:00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อทำการเช็คอินสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W63 BKK (20:15) – DELHI (23:25)
 
20:15 เครื่องบินเหินฟ้าสู่กรุงเดลลี ประเทศอินเดีย (เสริฟอาหารบนเครื่องบิน)
23:25 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลี (เวลาอินเดียช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
วันที่สอง 22 ม.ค. 61 – บินสู่เลห์ (-/กลางวัน/เย็น)
เมื่อรับกระเป๋าแล้ว ก็ล้างหน้าแปรงฟัน พร้อมกับ นำเสื้อหนาวตัวใหญ่ และอุปกรณ์กันหนาวออกมาเตรียมไว้สำหรับอากาศที่เมืองเลห์ เพราะที่เลห์อุณหภูมิเมื่อไปถึงจะอยู่ราวๆ 5 – 10 องศา
 
04:05 เช็คอินสายการบิน Jet Airways 9W 2368 DELHI (07:05) – LEH (08:30) 1h20m เครื่องบินเหินฟ้าสู่เลห์ เมืองหลวงของแคว้นลาดักห์ ใช้เวลาบิน 1.20 ชั่วโมง (มีอาหารว่างเสริฟบนเครื่องบิน เป็นประเภทขนมปังแซนวิส) ท่านจะเริ่มพบประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงตั้งแต่เครื่องบินออกจากกรุงเดลลี ราวครึ่งชั่วโมง ตลอดทางจะเป็นทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัย ผ่านเส้นทางสุดคลาสสิค เหนือทางหลวงมะนาลี-เลห์ และเข้าสู่เขตเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างทางผ่านช่องเขามากมาย เช่น ลาตงลา (3980m) Tanglang La (5325m) Baralacha La (4892m) Lachlung La (5060m) วิวทิวทัศน์จะสวยมากจนเข้าเขตเมืองเลห์ เมื่อเครื่องลงสู่พื้นดินแล้ว ห้ามถ่ายรูปภายในบริเวณสนามบินเมืองเลห์
 
08:30 เดินทางถึงเมืองเลห์ รับกระเป๋า และพบกับเจ้าหน้าที่มาต้อนรับที่สนามบิน จากนั้นพาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ที่เมืองเลห์ ท่านจะมีความรู้สึกเหมือนเข้าสู่ทิเบต ที่ยังมีความเป็นทิเบตมากกว่าทิเบตในปัจจุบันเสียอีก จนบางคนเรียกที่นี่ว่า Little Tibet
 
เนื่องจากเลห์อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,500เมตร เมื่อเดินทางมาถึงจึงต้องใช้เวลาปรับตัว โดยในวันแรกเราแนะนำให้ท่านพักผ่อน ไม่ควรมีกิจกรรมใดๆมากนัก เคลื่อนไหวช้าๆ ดื่มน้ำมากๆ ทำตัวให้อุ่น และที่สำคัญระวังอย่าให้เป็นหวัด เพราะการเป็นหวัดในที่สูงจะทำให้ร่างกายท่านอ่อนแรงยิ่งขึ้น หากรู้สึกว่าร่างกายไม่ไหว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน หากร่างกายไม่สามารถปรับตัวกับที่สูงและออกซิเจนบางได้ อาจต้องรีบนำตัวกลับสู่ที่ต่ำ
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของโรงแรม
 
บ่าย พาท่านไปเดินตลาดเมืองเลห์ หากท่านใดต้องการที่จะหาซื้ออุปกรณ์การเทรค เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ ถุงเท้า ถุงนอน และอื่นๆ ก็สามารถหาซื้อได้ในร้านขายอุปกรณ์เทรคกิ้งซึ่งยังคงเปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาว
 
ช่วงเย็น พาท่านไปชมวิวเมืองเลห์บน เจดีย์แห่งสันติภาพ หรือ Shanti Stupa ณ ที่นั่นท่านจะได้เห็นวิวของเมืองเลห์แบบพาโนรามา และเห็นยอดเขา Stok Kangri ที่คอยส่งสัญญานเรียกให้เราปีนขึ้นไปหา จากนั้นก็กลับมารับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
 
คืนนี้เราพักค้างคืนที่โรงแรมในเลห์ (3500m) มีฮีทเตอร์ น้ำอุ่น และ WiFi
วันที่สาม 23 ม.ค. 61 – เที่ยวในเลห์ – ปรับสภาพร่างกาย (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาท่านไปเที่ยวพระราชวังเชย์ (3415m) ที่เคยเป็นที่ประทับของอดีตกษัตริย์ที่ปกครองแคว้นลาดักห์ จากนั้นเที่ยวอารามธิคเซย์ (3600m) ซึ่งสร้างจำลองมาจากพระราชวังโปตาลาที่ทิเบตพร้อมกับกราบองค์พระศรีอริยเมตไตรที่ใหญ่เท่าตึกสามชั้น
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
บ่าย พาเที่ยว วัดเฮมิส วัดสำคัญของชาวลาดักห์ในนิกายดรุกปะ
เย็น รับประทานอาหารกลางวัน
คืนนี้เราพักค้างคืนที่โรงแรมในเลห์ (3500m) มีฮีทเตอร์ น้ำอุ่น และ WiFi
วันที่สี่ 24 ม.ค. 61 – เดินทางสู่เขต Chilling – เริ่มต้นเทรค – Shingrak Koma (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ และฝากของที่ไม่จำเป็นไว้ที่โรงแรม นำไปเฉพาะที่ใช้ระหว่างเทรค
ในวันนี้เราจะนั่งรถไปยังเขต Chilling ทางคดเคี้ยวไปตามแม่น้ำสินธุ (Indus River) เมื่อถึงหมู่บ้าน Nimu ที่ซึ่งแม่น้ำสินธุ บรรจบพบกับ แม่น้ำซานสการ์ จอดให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นมุ่งหน้าต่อไป ทางเริ่มลาดลงไปหาแม่น้ำ ถนนบางช่วงขรุขระ ถนนทอดยาวผ่าน Chilling ไปยัง Tilad รถพาท่านไปจนถึงจุดเริ่มต้นการเทรค ทีมงานลูกหาบจะล่วงหน้าไปปรุงอาหารเที่ยงรอรับ วันนี้เราจะได้ลิ้มรสประสบการณ์รับประทานอาหารกลางวันบนแผ่นน้ำแข็ง
 
ระหว่างนั้นทีมงานจะจัดแบ่งของให้ลูกหาบแพคห่อด้วยพลาสติกอย่างดี เพื่อขนระหว่างเทรค หลังอาหารกลางวัน เริ่มเดินเทรคไปบนแม่น้ำซานสการ์ที่แข็งเป็นน้ำแข็ง แผ่นน้ำแข็งอาจแตกต่างกันหลายรูปแบบ อาจจะทั้งเป็นแผ่นน้ำแข็งที่ลื่น แข็งและเย็น หรือ อาจจะเป็นแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ แผ่นน้ำแข็งอาจจะหนา หรือ อาจจะบาง ควรจะปฎิบัติตามคำแนะนำของไกด์อย่างเคร่งครัด สำหรับคนท้องถิ่นแล้ว จะมีความชำนาญในการทราบว่าควรจะเหยียบลงบนส่วนไหนของแผ่นน้ำแข็ง ก้าวแรกที่เหยียบลงบนแผ่นน้ำแข็ง ท่านอาจจะยังไม่คุ้นชิน ต้องใช้เวลาซักระยะในการปรับตัว
 
ระหว่างการเทรคบางครั้งอาจจะต้องเดินลุยน้ำเย็นเฉียบความลึกประมาณข้อเท้า จึงต้องให้สวมรองเท้าที่กันน้ำ และบางช่วงอาจต้องมีการปีนหน้าผาริมแม่น้ำด้วย เราจะเทรคไปยัง Shingrak
 
คืนนี้เราจะตั้งแค้มป์กันที่ Shingrak โดยพ่อครัวและทีมงานจะปรุงอาหารร้อนๆให้ท่านทาน สิ่งสำคัญที่ท่านต้องปฏิบัติตลอดเวลาคือการดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อปรับการไหลเวียนของเลือดให้ร่างกายได้ปรับตัวกับสภาพอากาศที่บางได้ดี หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน อุณหภูมิจะลดต่ำลงอย่างมาก
 
ในวันนี้ต้องเดินราว 12 ก.ม. บนแผ่นน้ำแข็ง (Chadar)
วันที่ห้า 25 ม.ค. 61 – Shingrak Koma to Tibb Cave (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
ในวันนี้ส่วนที่ท้าทายที่สุดคือการเอาตัวออกมาจากถุงนอนอันอบอุ่น เพื่อมาเจอกับอากาศที่จุดเยือกแข็งข้างนอก แต่คุณก็จะได้รับความอุ่นจากชาร้อนๆที่เราจะเสริฟให้
 
วันนี้เริ่มขึ้นเหมือนทุกวัน ตื่น 7 โมงเช้า อาหารเช้า 8 โมง และเริ่มเดินราว 8.30น. – 9.00น.
 
วันนี้เราจะเดินเข้าไปในหุบเขาซานสการ์ แสงแดดจะถูกบดบังจากกำแพงภูเขาอันสูงใหญ่ มีถ้ำมากมายระหว่างทาง ทั้งเล็กทั้งใหญ่ และวันนี้เราจะได้เห็นน้ำตกใหญ่ที่แข็งเป็นน้ำแข็งสองแห่งด้วย
 
มีนิทานปรัมปราเล่าว่า หลายร้อยปีก่อน หมู่บ้านแถวนั้นขาดแคลนน้ำ ชาวบ้านจึงเดินทางไปขอน้ำในดินแดนทิเบต พวกเขาได้รับกล่องมาหนึ่งกล่อง ซึ่งผู้ให้กำชับว่าห้ามเปิดดูจนกว่าจะถึงหมู่บ้าน แต่ด้วยความกระหายใคร่รู้ พวกเขาเลยเปิดกล่องดู ณ ที่ตรงนี้ เมื่อกล่องถูกเปิดออกก็ปรากฎปลาสองตัวกระโดดออกมาจากกล่อง เกิดเป็นน้ำตกสองแห่งนี้ หนึ่งในน้ำตกนั้นมีความแปลกประหลาดเกิดขึ้น คือ น้ำไม่กลายเป็นน้ำแข็งแม้ในฤดูหนาว และยังมีมอสขึ้นอยู่บนหินใต้น้ำตกอีกด้วย ที่นี่จึงเป็นที่เดียวที่มีสีเขียวของพืชที่ท่านจะได้เห็นในการเดินเทรคครั้งนี้
 
พักรับประทานอาหารกลางวันที่ Tsomodo โดยพ่อครัวจะล่วงหน้าไปปรุงให้ใหม่ๆ เทรคต่อจนราว 4-5 โมงเย็นก็ถึงจุดตั้งแค้มป์ที่ทีมงานล่วงหน้าไปตั้งแค้มป์รอไว้แล้ว ที่จุดตั้งแค้มป์นี้ ชาวบ้านจะเรียกว่า Tibb Bio ซึ่งหมายถึงถ้ำ จะมีถ้ำขนาดใหญ่ที่อยู่บนหน้าผา โดยลูกหาบ และชาวบ้านมักจะแวะพักค้างคืนที่นี่ โดยพวกเขาจะเข้าไปนอนอยู่ในถ้ำซึ่งจุได้ตั้งแต่ 4-5 คน ไปจนถึงหลายสิบคน ขึ้นอยู่กับขนาดของถ้ำ แต่พวกเราจะตั้งแค้มป์ นอนในเต็นท์ แต่ท่านสามารถไปเยี่ยมชมถ้ำเหล่านั้นได้
 
เย็น รับประทานอาหารในเต็นท์ที่จัดทำเป็นห้องอาหารไว้ในบริเวณแค้มป์
คืนนี้เราตั้งแต่แค้มป์กันที่ Tibb Cave (3450m)
 
วันที่หก 26 ม.ค. 61 – Tibb Cave to Nyerak Pullu (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
เจ็ดโมงเช้า เราจะปลุกคุณด้วยการเสริฟชาร้อนๆถึงหน้าเต็นท์นอน หลังจากล้างหน้า แปรงฟันแล้ว ก็รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน และเริ่มออกเดินราว 8:30น.
 
วันนี้พวกเราจะเดินข้ามแม่น้ำเข้าไปในโตรกเขา ไปจนเจอบริเวณดงสนจูนิเปอร์ ที่ชาวบ้านนำธงมนตรามาแขวนไว้เต็มไปหมด ถ้าท่านต้องการจะแขวนธงมนตราเพื่อควาเป็นศิริมงคล สัญลักษณ์ของความโชคดี และสุขภาพดี ก็สามารถเตรียมธงมนตราแล้วไปแขวนที่นี่ได้ ใกล้ๆกันมีน้ำตกใหญ่ ท่านจะเห็นแสงอาทิตย์สะท้อนกับน้ำแข็งหลากสีสรร ถัดไปมีสะพานข้ามแม่น้ำที่ใช้สำหรับข้ามแม่น้ำซานสการ์ไปยังเลห์ในฤดูร้อน
 
หมู่บ้าน Nyerak อยู่เหนือแม่น้ำขึ้นไปหลายฟุต หากท่านมีแรงเหลือก็สามารถเทรคขึ้นไปที่หมู่บ้าน ไปดูวิถีชีวิตของชาวซานสการ์ แล้วค่อยลงมายังแค้มป์ที่จะตั้งไว้ใกล้กับแม่น้ำ
 
คืนนี้เราตั้งแต่แค้มป์กันที่ Nyerak Pullu (3500m)
 
 
วันที่เจ็ด 27 ม.ค. 61 – Nyerak Pullu – Tserak Dho – Zangla (3,931) (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
หลังอาหารเช้า เราก็ออกเดินกันต่อ วันนี้เราจะเข้าไปจนถึงหมู่บ้านซังลา ซึ่งเป็นปลายทางเทรคของเรา
รับประทานอาหารกลางวันปรุงสุกใหม่ๆระหว่างทาง เมื่อถึงซังลาแล้วพาท่านเข้าพักเป็นโฮมสเตย์ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวซานสการ์ในบ้านอันแสนอบอุ่นนี้
เย็น รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ในโฮมสเตย์
คืนนี้เราจะพักค้างคืนกันที่โฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านซังลา (3931m)
วันที่แปด 28 ม.ค. 61 – เที่ยว Zangla – Padum และรอบๆ ทางรถ (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์แล้ว ก็พาท่านขึ้นรถไปเที่ยวรอบๆหุบเขาซานสการ์ ไปจนถึงเมืองพาดุม(3669m) เมืองเอกของหุบเขานี้ รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง พาท่านเที่ยวจนเย็น ก็กลับมารับประทานอาหารเย็นที่โฮมสเตย์
 
คืนนี้เราจะพักค้างคืนกันที่โฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านซังลา (3931m)
 
วันที่เก้า 29 ม.ค. 61 – Zangla (3,931 m or 12,897 ft) – Tserak Dho – Nyerak (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
หลังอาหารเช้าที่โฮมสเตย์ ก็เริ่มออกเดินทาง วันนี้เราจะเดินเทรคกลับไปเส้นทางเดิม แต่ถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่เคยผ่านมาแล้ว แต่ภูมิประเทศก็เปลี่ยนไป เพราะแผ่นน้ำแข็ง อาจย้ายไปจากเดิมที่เคยผ่านตา บางจุดเริ่มละลาย บางจุดบางลงเป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวันปรุงสุกใหม่ระหว่างทาง จากนั้นก็เดินจนถึงจุดหมายของวันนี้ที่ Nyerak
รับประทานอาหารเย็นปรุงร้อนๆที่แค้มป์
คืนนี้เราตั้งแต่แค้มป์กันที่ Nyerak Pullu (3500m)
วันที่สิบ 30 ม.ค. 61 – Nyerak – Tib Cave (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
วันนี้เราเทรคกลับมายัง Tib Cave
คืนนี้เราตั้งแต่แค้มป์กันที่ Tibb Cave (3450m)
 
วันที่สิบเอ็ด 31 ม.ค. 61 – Tib Cave – Shingra Koma (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
วันนี้เราจะเดินเจอน้ำตกใหญ่กันอีกรอบ
คืนนี้เราจะตั้งแค้มป์กันที่ Shingrak
 
วันที่สิบสอง 1 ก.พ. 61 – Shingra Koma – Tilat Dho (6-7hrs) / Drive back to Leh (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเทรคน้ำแข็งแล้ว เมื่อถึงจุดหมาย รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ทีมงานจะเก็บสัมภาระขนขึ้นรถ เราจะพาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเลห์ทางรถยนต์ พาท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่เมืองเลห์ เพื่ออาบน้ำและพักผ่อน
เย็น พาท่านเข้าตลาดรับประทานอาหารเย็น และซื้อของฝากของที่ระลึก
คืนนี้เราพักค้างคืนที่โรงแรมในเลห์ (3500m) มีฮีทเตอร์ น้ำอุ่น และ WiFi
 
วันที่สิบสาม 2 ก.พ. 61 – บินเลห์ – เดลี / บินเดลี – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)
หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่ส่งท่านที่สนามบินเมืองเลห์ เพื่อทำการเช็คอิน (Check-thu หมายถึงเช็คอินแบบให้ส่งกระเป๋าต่อไปจนถึงกรุงเทพฯ) สายการบิน Jet Airways 9W 2369 LEH (09:05) – DELHI (10:40) (มีอาหารว่างเสริฟบนเครื่อง)
 
เมื่อถึงสนามบินอินทิราคานธีแล้ว ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สนามบินเพื่อไปยังเคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ เพื่อทำการเช็คอินสายการบิน Jet Airways 9W 66 DELHI (14:30) – BKK (20:05) (เสริฟอาหารเย็นบนเครื่อง)
 
20:05น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
***********ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า************
 
อัตราค่าบริการ ท่านละ 38,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) พักห้องละ 2-3 ท่าน
เดินทางได้ตั้งแต่ 6 ท่าน ไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทย
 
 
อัตรานี้รวม
ค่าวีซ่าอินเดีย แบบ Visa on Arrival
รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม – สนามบินในเลห์
ที่พักที่เลห์ ห้องพักแบบ Deluxe 3 คืน พักห้องละ 2-3 คนพร้อมอาหารเช้า ที่พักมีฮีทเตอร์ น้ำอุ่น WiFi
อุปกรณ์การพักแรมระหว่างการเทรค เช่น เต็นท์, ถุงนอน 2 ชั้น
อาหารระหว่างการเทรค (จะมีพ่อครัวคอยปรุงอาหารให้ทานตลอดการเทรค)
อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าเข้าสถานที่
ค่าใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี)
ไกด์ผู้มีประสบการณ์การเทรคน้ำแข็ง พร้อมทีมงาน
ลูกหาบ
รถรับส่ง จากเลห์ไปกลับ จุดเริ่มต้นการเทรค
ประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
หากต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้
 
อัตรานี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กทม – เดลี / เดลี – เลห์)
ที่พักในเดลี
อุปกรณ์การเดินเทรคส่วนตัว เช่น ไม้เท้า, รองเท้า, crampons, , รองเท้าบูธ (กันน้ำ) สูงเกือบถือเข่า เป็นต้น
อาหารที่นอกเหนือที่ระบุในโปรแกรม
ค่าทิปลูกหาบ ค่าทิปพ่อครัว และผู้ช่วย ค่าทิปไกด์เทรค
ค่าทิปบริกรในภัตตาคาร/โรงแรม
ช่วงที่ดีที่สุดของการเทรคน้ำแข็ง
 
กลางเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ แต่ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศ เพราะต้องแน่ใจว่าแม่น้ำแข็งเป็นน้ำแข็งพอที่จะเดินเทรคบนน้ำแข็งได้
วิธีการจอง
ชำระมัดจำท่านละ 5,000บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดด้านล่าง
ส่งตั๋วเครื่องบินที่ท่านซื้อเรียบร้อยมาที่อีเมล์ globaltourplanner@gmail.com
ส่งหน้าพาสปอร์ต และรูปถ่ายเข้ามาทางอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com
กรอกแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเพื่อทำวีซ่าอินเดียและส่งกลับมาทางอีเมล์
นัดชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 1 เดือนก่อนการเดินทาง
รายละเอียดเลขที่บัญชี Global Tour Planner

 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี บัญชีประเภท
ธ.กสิกรไทย สำนักพหลโยธิน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 799-2-27888-3 ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 388-221482-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ ถนนงามวงศ์วาน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 917-0-03949-0 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย งามวงศ์วาน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 026-2-72630-0 ออมทรัพย์
 
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com พร้อมกับแจ้งชื่อผู้โอนและเบอร์มือถือ
 
การยกเลิก
 
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 
ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
ผู้จัดไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางผู้จัด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
**********************************************************************************