fbpx

วีซ่าภูฏาน

การขอ วีซ่าภูฏาน

การขอวีซ่าภูฏาน เที่ยวภูฏาน

วิธีขอ วีซ่าภูฏาน ให้ผ่านฉลุย

ภูฏาน เป็นหนึ่งในหมุดหมายที่นักเดินทางทั่วโลกอยากไปเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การ เที่ยวภูฏาน จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ในบทความนี้จะบอกหมดถึงวิธี การขอ วีซ่าภูฏาน ต้องทำอย่างไร และเอกสารที่ใช้ทำ วีซ่า มีอะไรบ้าง ยุ่งยากมากแค่ไหน จะได้แน่ใจว่าได้ เที่ยวภูฏาน แน่นอน

หมายเหตุ ในบทความนี้เราจะพูดถึงแต่เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น

ประเทศภูฏานมีวิธีการจัดการระบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากประเทศอื่น ๆ ทางรัฐบาลภูฏานเข้ามาควบคุมอย่างใกล้ชิดในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภูฏาน เพราะรัฐบาลภูฏานยึดหลักของ High Value Low Impact ตามนโยบายความสุขมวลรวม Gross National Happiness เพื่อเป็นการปกป้องวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภูฏานกับนโยบายความสุขมวลรวม Gross National Happiness

กลับสู่สารบัญ

B. ขั้นตอนการขอ วีซ่าภูฏาน

– เมื่อทางเราได้รับรูปหน้าพาสปอร์ต และ ค่าทัวร์ 100% จากลูกทัวร์แล้ว จะทำการส่งเข้าระบบการขอวีซ่าออนไลน์ พร้อมรายละเอียดการเดินทาง และโอนเงินเข้าสู่บัญชีที่ผูกกับการท่องเที่ยวภูฏาน

– ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาภายใน 7-8 วันทำการ

– ทางการจะออกวีซ่ามาในรูปของ pdf file

– ทางเราจะทำการจัดส่งให้ลูกทัวร์เพื่อใช้แสดง ณ เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน ณ วันเดินทาง (หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้เช็คอิน) และหากเข้าภูฏานนทางรถ ก็ต้องแสดงใบวีซ่าให้กับเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านพร้อมพาสปอร์ตที่เป็นเล่มเดียวกับที่ใช้ขอวีซ่าเท่านั้น

– ผู้เดินทางจะได้รับการประทับตราขาเข้าจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบนพาสปอร์ตที่สนามบินพาโร หรือ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางรถที่พุนโชลิง และซัมดรุปจงคา

– วีซ่าของประเทศภูฏานจะมีอายุแค่วันที่ระบุไว้ในวีซ่าเท่านั้น ไม่สามารถขอเลื่อนได้ เช่น โปรแกรมการเดินทาง 6 วัน ก็จะได้วีซ่า 6 วันตามวันที่กำหนดในใบวีซ่าซึ่งตรงกับโปรแกรมทัวร์ หากยกเลิกทางการภูฏานก็ไม่มีนโยบายคืนเงินค่าทัวร์

คำแนะนำ

ก่อนถึงขั้นตอนขอวีซ่า ท่านควรตกลงในรายละเอียดวันเดินทางกับเราก่อนล่วงหน้า 4-8 เดือน เพื่อทำการจองตั๋วและระบุค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ ภูฏาน
กลับสู่สารบัญ

C. ใครบ้างที่ต้องขอวีซ่าภูฏาน

– ทุกประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ถือพาสปอร์ตของประเทศอินเดีย บังคลาเทศ และ มัลดีฟ

– ผู้ที่ถือพาสปอร์ตประเทศอินเดีย บังคลาเทศ และ มัลดีฟ จะส่งเรื่องเพื่อขอใบอนุญาต หรือ Permit ณ ด่านชายแดน หรือ ทำออนไลน์ผ่านบริษัททัวร์* โดยต้องแนบพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน สำหรับชาวอินเดีย สามารถใช้บัตรประชาชนได้ (Voters Identity Card (VIC))

*ในกรณีขอใบอนุญาตออนไลน์ จะใช้ได้สำหรับผ่านแดนที่สนามบินพาโร และด่านชายแดนเมืองพุนโชลิง เท่านั้น

กลับสู่สารบัญ

D. สรุป

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าภูฏาน มีแค่รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต + เงินค่าทัวร์ 100% + บัตรนักเรียน/บัตรนักศึกษา (ถ้ามี) เอกสารทุกอย่างส่งทางไลน์ หรือ อีเมล์ได้ ไม่ต้องใช้ตัวจริง (แต่เงินต้องโอนจริง ๆนะคะ ฮา!) ถ้าทำตามขั้นตอนข้างบน รับรองว่าวีซ่าผ่านฉลุยได้ง่ายๆเลย

เมื่อศึกษาข้อมูลการขอวีซ่าภูฏานแล้ว ก็ถึงเวลาวางแผนการเดินทาง สามารถเข้าไปดูตัวอย่างโปรแกรม และ ข้อมูลอื่น ๆเกี่ยวกับภูฏานได้ตามลิงก์ด้านล่าง หรือ สอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางต่อไปนี้

กลับสู่สารบัญ

E. คำถามที่พบบ่อย FAQ

เราสามารถไปขอวีซ่าภูฏานด้วยตัวเองที่สถานทูตภูฏานได้หรือไม่

ตอบ:- ไม่ได้ สถานทูตและสถานกงสุลภูฏานทั่วโลก ไม่รับทำวีซ่าภูฏาน

สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวภูฏาน ต้องขอผ่านบริษัททัวร์เท่านั้น

สามารถเที่ยวภูฏานด้วยตัวเอง ไม่ผ่านบริษัททัวร์ได้หรือไม่

ตอบ:- สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวภูฏาน ต้องขอผ่านบริษัททัวร์เท่านั้น และในเงื่อนไข ผู้ขอวีซ่าต้องชำระค่าทัวร์ 100% กับบริษัททัวร์ก่อนถึงจะขอวีซ่าภูฏานได้ และวีซ่าที่ได้จะระบุวันที่ตามโปรแกรมทัวร์เท่านั้น ระหว่างท่องเที่ยวในภูฏาน ไกด์ต้องทำการลงทะเบียน ณ จุด check post ตามจุดโดยแสดงใบวีซ่าด้วยทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องซื้อทัวร์ภูฏานผ่านบริษัททัวร์เท่านั้น

วีซ่ากรุ๊ปภูฏาน มีเงื่อนไขอย่างไร

ตอบ:- การขอวีซ่ากรุ๊ปภูฏาน สมาชิกในกรุ๊ปนั้นต้องยื่นขอพร้อมกัน เดินทางไปกลับวันเดียวกัน โดยนับจากวันที่เหยียบแผ่นดินภูฏาน ไม่จำเป็นต้องบินมาจากต้นทางเดียวกัน บางคนอาจบินมาจากกรุงเทพฯ บางคนอาจบินมาจากกัลกัตตา เป็นต้น แต่ต้องเดินทางเข้าแผ่นดินภูฏานวันเดียวกัน และออกจากจากแผ่นดินภูฏานวันเดียวกัน จึงจะสามารถขอวีซ่ากรุ๊ปได้

วีซ่ากรุ๊ปต่างจากวีซ่าเดี่ยวอย่างไร

ตอบ:- ต่างกันตรงราคา เพราะรัฐบาลภูฏานกำหนดราคาตามขนาดของกรุ๊ปดังนี้

เดินทาง 1 คน จะคิดค่าทัวร์วันละ 200 – 250 USD + ค่า surcharge วันละ 40 USD

คณะเดินทาง 2 คน จะคิดค่าทัวร์วันละ 200 – 250 USD + ค่า surcharge วันละ 30 USD

คณะเดินทาง 3 คนขึ้นไป จะคิดค่าทัวร์วันละ 200 – 250 USD ไม่มีค่า surcharge

ดังนั้นหากขอวีซ่าพร้อมกัน 2 คน ก็จะถูกกว่า ขอวีซ่าทีละคน และหากขอวีซ่าพร้อมกัน 3 คน ก็ถูกกว่าขอวีซ่าพร้อมกัน 2 คน เป็นต้น

หมายเหตุ รายละเอียดเรื่องค่าทัวร์ภูฏาน ให้ดูเพิ่มเติมที่ ราคาทัวร์ภูฏาน

หากได้วีซ่าท่องเที่ยวภูฏานมาแล้ว เกิดติดธุระด่วน จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้หรือไม่

ตอบ:- รัฐบาลภูฏานไม่มีนโยบายเลื่อนวันเดินทาง หากวีซ่าได้ออกไปแล้ว ยกเว้นเกิดเหตุจากฝั่งรัฐบาลภูฏานที่จำเป็นต้องงดรับนักท่องเที่ยว เช่น เหตุการณ์ปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด19 เป็นต้น ซึ่งการเยียวยาจะทำเป็นกรณี ๆไป

หากมีเหตุต้องเลื่อนวันเดินทางจริง ให้แจ้งเข้ามาที่บริษัททัวร์ เราจะช่วยดูเป็นกรณี ๆ ไป

การขอวีซ่าภูฏานควรขอก่อนเดินทางกี่วัน

ตอบ:- โดยปกติขั้นตอนการขอวีซ่าภูฏานจะใช้เวลาทั้งหมดราว 7-8 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารและค่าทัวร์ครบทั้งคณะทัวร์ เพราะหากต้องโอนเงินจากนอกประเทศภูฏานเข้าบัญชีที่ผูกกับการท่องเที่ยวภูฏานเพื่อขอวีซ่านั้น ระยะเวลาการโอนเงินจะอยู่ราว 2-3 วันทำการ และเมื่อยื่นเข้าระบบแล้ว ก็จะใช้เวลาอีกราว 2-3 วันทำการ ยกเว้นกรณีที่เอกสารมีความพิเศษแตกต่างจากปกติ ก็อาจใช้เวลาพิจารณาเพิ่มอีก

สำหรับ Global Tour Planner มักจะเริ่มให้ลูกทัวร์ส่งเอกสาร ชำระค่าทัวร์ 100% เร็วที่สุดประมาณ 30 วันก่อนการเดินทาง

มีเงื่อนไขว่า หากเมื่อได้รับวีซ่ามาเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของการท่องเที่ยวภูฏาน

ดังนั้น หากคณะไหนไม่มั่นใจ ก็สามารถแจ้งล่วงหน้าว่า ต้องการให้ยื่นขอวีซ่า อย่างช้าที่สุดเมื่อไหร่

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการยื่นขอวีซ่าช้า คือ อาจมีเหตุสุดวิสัย หรือ อาจเจอวันหยุดราชการ ที่ประเทศต้นทาง เช่น ประเทศไทย หรือ เจอวันหยุดราชการที่ภูฎาน ทำให้มีความเสี่ยงว่าจะได้วีซ่าไม่ทัน และทางบริษัททัวร์ไม่สามารถจองที่พักให้หากยังไม่ได้วีซ่าภูฏาน เพราะโรงแรมจะมีค่าปรับหากยกเลิกการจองภายใน 30 วัน

คำแนะนำ ให้เริ่มส่งเอกสาร และ โอนเงินค่าทัวร์ 100% ภายใน 25-30 วันก่อนการเดินทาง ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุด แต่หากเป็นช่วงไฮซีซั่น ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะ ก็แนะนำให้ทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อมั่นใจว่าบริษัททัวร์จะสามารถจัดหาห้องพัก ไกด์ และรถ ที่ดีที่สุดให้ท่านได้

ไม่ได้อยู่เมืองไทย แต่ถือพาสปอร์ตไทย สามารถขอวีซ่าภูฏานผ่าน Global Tour Planner ได้หรือไม่

ตอบ:- ได้ เราสามารถทำวีซ่าภูฏานให้กับทุกสัญชาติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกได้ เพราะเราใช้แต่เอกสารออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวจริง

สามารถขอวีซ่าพร้อมกันหลายๆสัญชาติได้หรือไม่

ตอบ:- ได้ เพราะไม่ว่าสัญชาติใด ก็ใช้เอกสารการขอวีซ่าเหมือนกัน ยกเว้น อินเดีย บังคลาเทศ และ มัลดีฟ ที่อาจจะใช้เอกสารแตกต่างไปบ้าง แต่ก็สามารถขอวีซ่าพร้อมกันผ่าน Global Tour Planner ได้

ต้องใช้รูปถ่ายในการขอวีซ่าภูฏานหรือไม่

ตอบ:- ณ ปัจจุบันนี้ ไม่ต้องใช้รูปถ่ายในการขอวีซ่าภูฏานแล้ว ใช้แค่รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ตเท่านั้น

อยู่กันคนละประเทศ แต่อยากไปเที่ยวพร้อมกัน สามารถขอวีซ่าภูฏานพร้อมกันได้หรือไม่

ตอบ:- ได้ ในคณะของท่าน สามารถขอวีซ่าพร้อมกัน เพื่อเดินทางพร้อมกันได้ ไม่ว่าจะอยู่กันคนละประเทศ และเดินทางเข้าภูฏานคนละสายการบิน ก็สามารถขอวีซ่าภูฏานพร้อมกันได้ ให้ติดต่อเราเพื่อคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ globaltourplanner@gmail.com หรือ ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุในหน้า ติดต่อเรา

ถ้าทำวีซ่ากับ Global Tour Planner แปลว่าต้องไปทัวร์กับที่นี่เท่านั้นใช่หรือไม่

ตอบ:- ใช่ เพราะท่านได้ชำระค่าทัวร์ 100% ประกอบการยื่นขอวีซ่าภูฏานกับเราแล้ว ดังนั้นเราจะเป็นคนดูแลจัดการเรื่องพาทัวร์ในภูฏานให้ท่าน โดยก่อนที่จะชำระค่าทัวร์ จะต้องมีการคุยในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และระบุวันเดินทาง และจำนวนผู้เดินทางก่อนทุกครั้ง

กลับสู่สารบัญ

อ่านเพิ่มเติม: ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับภูฏาน

โปรแกรมทัวร์ภูฏานทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์อื่นๆที่ท่านอาจสนใจ