fbpx

ภูฏาน Bhutan

Beautiful Bhutan-800x0

ภูฏาน – เกริ่นนำ

หากพูดถึง ภูฏาน ก่อนปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) คนไทยส่วนใหญ่ก็คงยังไม่รู้จักประเทศเล็ก ๆแห่งนี้ จำได้ว่า ณ ตอนนั้นพอพูดถึง ภูฏาน มีคนบอกว่า อยู่ที่ไหนเหรอ ? ภูฏาน คือ เนปาลเหรอ คือประเทศเหรอ ?

ภูฏานเป็นที่รู้จักในไทยเมื่อ

แต่เมื่อหลังจากที่มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล (พระอิสริยยศในตอนนั้น) ได้เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก พระบรมราชชนก (พ่อ) เพื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะของรัฐบาลไทย เพื่อร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาส พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ด้วยพระจริยวัตรที่งดงามของมกุฎราชกุมารจิกมี กลายเป็นกระแส “จิ๊กมี่ฟีเวอร์” ขึ้นมาโดยทันใด ปรากฏพระรูปของพระองค์ขึ้นปกหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร หลายฉบับเป็นเวลาหลายสัปดาห์

ผู้คนเริ่มค้นหาว่าประเทศภูฏานอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร คนไทยเริ่มรู้จักประเทศเล็กๆในซอกหลีบแห่งหิมาลัยแห่งนี้มากขึ้น และเริ่มตกหลุมรักประเทศนี้มากขึ้นเรื่อยๆ กระแส “จิ๊กมี่ฟีเวอร์” ยังคงอยู่

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ วันที่ มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล ได้ขึ้นครองราชย์ เป็น สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก “จิ๊กมี่ฟีเวอร์” ก็ยังคงอยู่ แถมกระจายไปหลายๆประเทศที่พระองค์เสด็จไปด้วยซ้ำ

จำได้ว่า ชาวภูฏานมาบอกผู้เขียนว่า ตอนนั้นคนไทยเรียกคนภูฏานผู้ชายทุกคนว่า “จิ๊กมี่” เค้าซาบซึ้งและประทับใจถึงความรักความผูกพันของคนไทยต่อชาวภูฏานมาก ทำให้ความสัมพันธ์ของ ไทย และ ภูฏาน แน่นแฟ้นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

ภูฏานอัญมณีแห่งหิมาลัย

ภูฏานเป็นประเทศเล็กๆในเขตเทือกเขาหิมาลัยซีกตะวันออก กึ่งกลางระหว่างอินเดียกับจีน (ทิเบต) มีขนาดเท่าสวิตเซอร์แลนด์ แต่มีประชากรเพียง 797,765 คน (สำรวจในปี ค.ศ. 2016 หรือ พ.ศ. 2559) เป็นอันดับที่ 165 ของโลก แต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ อุดมไปด้วยพื้นที่สีเขียวบนทิวเขาสูงตระหง่านเยี่ยมเทียมฟ้า ผู้คนน่ารัก อากาศบริสุทธิ์ สถาปัตยกรรมโดดเด่น ยึดหลักศาสนาในการดำรงชีวิต ไม่มีขอทาน ขโมยน้อยมาก อาชญากรรมรุนแรงแทบไม่เคยปรากฏ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีเต็มร้อย ถือว่าภูฏานเป็นดินแดนแชงกรีล่าหรือสรวงสวรรค์แห่งสุดท้ายบนพื้นพิภพที่ซ่อนตัวอยู่กลางเทือกเขาหิมาลัยอย่างแท้จริง

ประชากรส่วนใหญ่ยังหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์กันอยู่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยังเป็นชนบทท้องไร่ท้องนา ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมปรากฎให้เห็น ยกเว้นในภาคใต้ ภาพความงามของทุ่งนาเขียวขจีท่ามกลางหุบเขา กลายเป็นภาพฝันที่นักท่องเที่ยวจากโลกอุตสาหกรรมถวิลหา

Beautiful Bhutan-800x0

สิ่งที่น่าประทับใจในภูฏาน

สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในภูฏานก็คือสัญลักษณ์ทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นโชร์เต็น (สถูป/เจดีย์) ที่กระจัดกระจายอยู่ตามขุนเขา ธงมนต์ที่ผูกกันอย่างหนาแน่น และโบกสะบัดอยู่ตามช่องเขา และสะพาน กระบอกมนต์ที่หมุนตามแรงน้ำจากลำธารกลางขุนเขา บ่งชัดว่าพุทธศาสนาดำรงอยู่ทุกหนแห่ง พุทธศาสนาถูกหล่อหลอมเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้คนชาวภูฏาน อยู่ในวิถีชีวิตทุกๆวัน

ภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ถือเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ

Bhutan Festival Mask Dance

ที่มาของ GNH

เพื่อดำรงอยู่ซึ่งความเป็นภูฏาน ธรรมชาติ วิถีปฏิบัติ ประเพณี วัฒนธรรม สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก อดีตพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฎาน รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก จึงนำนโยบาย “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” หรือ GNH มาใช้เป็นนโยบายบริหารประเทศ เพื่อเน้นความสุขของประชาชน นำหน้าความเจริญทางด้านวัตถุ ประเทศนี้มองไปก็มีนโยบายที่คล้ายกับ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทยเรา

ภูฏาน ดินแดนแห่งความสุข

ภูฏานเป็นประเทศที่เคยถูกโหวตว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดติดอันดับ 8 ของโลก และในปัจจุบันนี้เมื่อพูดถึง ความสุข แบบ “inner peace” หรือ ความสุขจากข้างใน ความสุขสงบในใจ แล้ว ภูฏานจะเป็นหนึ่งในคำนิยามเหล่านั้น ยืนยันได้จากลูกทัวร์ที่ไปเที่ยวภูฏานกับเรา 99% (เว้นอีก 1% สำหรับผู้ที่ไม่ชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ) ต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่า “จริง” มันสุขล้นในทุกๆวินาทีที่อยู่ที่นั่น สุขแบบที่ไม่เคยเจอกับทริปเที่ยวที่อื่น

นโยบายการท่องเที่ยวภูฏาน

การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักเป็นอันดับสองของภูฏาน รองจากรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า

จากนโยบาย “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” หรือ GNH เพื่อรักษาวัฒนธรรมและธรรมชาติของภูฏานไว้ไม่ให้ถูกทำลาย รัฐบาลภูฏานได้ใช้นโยบาย “High Value, Low Volume” มาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยให้การท่องเที่ยวภูฏานดูแลรับผิดชอบ และได้ตั้งค่าทัวร์มาตรฐานไว้ที่ 250 USD ต่อวัน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน สำหรับกรุ๊ป 3 คนขึ้นไป โดยการเข้าไปท่องเที่ยวในภูฏาน ต้องผ่านบริษัททัวร์เท่านั้น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเองได้

ภูฏานเหมาะกับใคร

ภูฏานจึงเหมาะกับคนที่รักในธรรมชาติ วัฒนธรรม เพราะภูฏานไม่มีห้างใหญ่ ไม่มีแบรนด์เนม ไม่มีแหล่งช้อปปิ้งของหรูๆ มีแต่ภูเขา ป่าไม้ ธรรมชาติ ผู้คนที่แสนจะน่ารัก และสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

และหากคุณเป็นคนกลุ่มที่ว่า รับรองว่าภูฏานคือที่ที่คุณจะพบเจอกับความสุขในทุกๆวินาทีที่อยู่ที่นั่น จนไม่อยากจากภูฏาน ตามสโลแกนที่ว่า “Bhutan Happiness is a Place”

ทำไมต้องไปภูฏานกับ Global Tour Planner

Global Tour Planner เป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดทริปไปภูฏานอย่างมาก สามารถปรับโปรแกรมได้ตามชอบ ไม่ว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ทริปดูงาน ทริปทางศาสนา สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ไปจนถึงกรุ๊ปใหญ่

สามารถดูรีวิวจากลูกทัวร์ของเราที่นี่  รีวิว และ ที่นี่ รีวิวบนเฟสบุค

หากสนใจให้เราจัดโปรแกรมเที่ยวภูฏาน เข้าไปดูโปรแกรมตัวอย่างได้ที่นี่ ปรแกรมและบทความเกี่ยวกับภูฏาน
ต้องการปรึกษา ติดต่อเราได้ตลอดที่แชท

Line ID 1236a-60x60 https://line.me/ti/p/~1236a      https://wa.me/66866677011     https://m.me/BhutanbyGLobalTourPlanner      Wechat ID Globaltourplanner

สามารถเข้าไปดูเรื่องราวของประเทศภูฏานที่จะคอยอัพเดทเรื่อยๆที่ Facebook: Bhutan by Global Tour Planner

error: Content is protected !!