fbpx

เลห์ ลาดักห์ ศรีนาการ์ แคชเมียร์ 9วัน6คืน

India Ladakh Mix

เลห์ ลาดักห์ ศรีนาการ์ แคชเมียร์
9วัน6คืน TG เริ่มต้นที่ 26,000 บาท
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

วันเดินทาง 5-13 ส.ค. 59
เดลลี เลห์ (บิน) พระราชวังเชย์ เจดีย์สันติภาพ Shanti Stupa
ทะเลสาบพันกอง คาดุงลาพาส นูบร้าวัลเลย์ ฮุนเดอร์
นูบร้าวัลเลย์ เฮมิส ธิคเซย์ วัดอัลชิ วัดลามายูรู คาร์กิล  ศรีนาการ์

ลาดักส์
เราเน้นเที่ยวแบบเจาะลึก แต่พักสบาย มีหัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นนำทาง
ให้อิสระในการดื่มด่ำกับแต่ละสถานที่อย่างเต็มที่
พักที่พักระดับ A ที่เลห์ อาหารจ่ายตามจริง อยากทานอะไรก็ตามสะดวก
ไม่บวกล่วงหน้าเพราะจ่ายตามจริงจะถูกกว่า และเลือกได้มากกว่า
เราจัดการตั๋วให้แต่ท่านจ่ายตามจริงเท่านั้นเอง จองเร็วก็ได้ถูก
จองช้าก็ได้แพง เที่ยวครบ ปลอดภัย มีรถบริการ เน้นธรรมชาติและวัฒนธรรม
รับรองว่าจะติดใจ กลุ่มเล็กเป็นกันเอง ไม่ต้องรอกันนาน

คลิ๊ก..ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347, 086-4664420

วัน แรก – ศุกร์ 5 ส.ค. 59: กทม – เดลลี
21:00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์การบินไทย
23:15น. บินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 331 BKK (23:15) – DEL (02:15)

วันที่ สอง – เสาร์ 6 ส.ค. 59: เดลลี – เลห์ (บิน) – พระราชวังเชย์ – เจดีย์สันติภาพ Shanti Stupa
02:15น. เดินทางถึงสนามบินอินทิราคานธี เมืองเดลี ประเทศอินเดีย
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อต่อเครื่องไปเลห์ด้วยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI-445 DEL (05:55) – LEH (07:25)
07:25น. เดินทางถึงสนามบินเลห์ (Leh) ปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับความเบาบางของอากาศในระดับความสูงของเมืองเลห์สักเล็กน้อย จากตัวเมืองเลห์ สามารถมองเห็นพระราช วังเลห์ ( Leh Palace ) ซึ่งเป็น พระราชวังที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์ ขนาดความสูง 9 ชั้นถูกสร้างในปี ค.ศ.1630 มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียง กับพระราชวังโปตาลาในทิเบตคือมีผนังเอียงเข้าหากันทุกด้าน
บ่าย พาท่านเที่ยวชมพระราชวังเชย์ ( SheyPalace ) สร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal เพื่อ ระลึกถึงผู้เป็นพระบิดา Singge Namgyal กำแพงพระราชวังถูกฉาบด้วยทองคำผสมทองแดง ก่อสร้างเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์แห่งลาดัคห์ ภายในมีรูปปั้นของพระศากยมุณี ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ ชม Shanti Stupa ซึ่งอยู่ห่าง จาก ตัวเมืองเลห์ประมาณ2กิโลเมตรShanti Stupa เป็นเจดีย์สันติภาพที่สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่น และมีการทำพิธีเปิดโดยองค์ดาไลลามะเมื่อปี ค.ศ.1985 ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นตัวเมืองเลห์และพระราชวังเลห์ได้อย่าง ชัดเจน
คืนนี้พักที่โรงแรมในเลห์ (Alt:3,500m)

วันที่ สาม – อาทิตย์ 7 ส.ค. 59: เลห์ – ทะเลสาบพันกอง – เลห์ (B)
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบพันกอง (Pangong Tso) ระยะทางถึงทะเลสาบประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เส้นทางนี้จะวิ่งผ่าน ชางลา( Chang La Pass) เส้นทางรถยนต์ซึ่งอยู่สูงเป็นอันดับ 3 ของอินเดีย โดยทะเลสาบพันกอง ( Pangong Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก คือมีความสูงถึง 4320 เมตร จากระดับน้ำทะเล น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามมุมของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงกระทบผืนน้ำ กว่า 70% ของพื้นที่ ทะเลสาบนี้จะอยู่ในประเทตจีน(ทิเบต)
เย็นกลับเข้าเมืองเลห์ คืนนี้พักที่โรงแรมในเลห์ (Alt:3,500m)

วันที่ สี่ – จันทร์ 8 ส.ค. 59: เลห์ – คาดุงลาพาส – นูบร้าวัลเลย์ – ฮุนเดอร์ (B)
หลังอาหารเช้าเดินทางผ่านขึ้นสู่ เส้นทางรถยนต์ที่ “สูงที่สุดในอินเดีย” คาดุงลาพาส เป็นช่องเขาสูงที่เคยเป็นเส้นทางสำคัญของกองคาราวานจากเลห์ไปยัง Kashgar แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากจุดนี้ จะเดินทางลงเขาสู่หุบเขานูบร้าซึ่งอยู่ต่ำกว่าเลห์ จึงทำให้ภูมิอากาศไม่แห้งแล้งเหมือนเลห์ และในช่วงกรกฎา สิงหาคม จะมีทุ่งดอกไม้บานสวยงามเป็นอย่างยิ่ง แวะเก็บภาพตามอัธยาศัย ออกเดินทางต่อไปยัง วัดเดสกิต ( Diskit Monastery) วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 500 ปี เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านฮุนเดอร์ (Hunder) หมู่บ้านในหุบเขานูบรา ที่นี่ท่านจะได้พบกับเนินทราย (Sand Dune) สีเทาขนาดใหญ่ และมีขบวนอูฐที่พานักท่องเที่ยวออกสัมผัสเนินทรายเหล่านั้น หากไปตรงเวลาท่านจะได้ขี่อูฐเดินเล่นบนเนินทรายด้วย (จะมีช่วงที่อูฐพักไม่ให้บริการด้วย) ค่าขี่อูฐท่านละ 300รูปี
คืนนี้พักค้างคืนที่หุบเขานูบร้า (Alt 3,048m โดยเฉลี่ย)

วันที่ ห้า – อังคาร 9 ส.ค. 59: นูบร้าวัลเลย์ – เฮมิส – ธิคเซย์ – เลห์ (B)
หลังอาหารเช้า เดินทางกลับสู่เลห์ ระหว่างทางพาท่านเที่ยวชม วัด เฮมิส (Hemis Monastery) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองลาดักห์ สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่17 โดยพระเจ้าเซงกีผู้สร้างพระราชวังเลห์ อยู่ห่างจากเลห์ประมาณ 30 นาที วัดเฮมิสเป็นวัดทิเบตนิกายหมวกแดง อายุ 450 ปีเป็นวัดที่ใหญ่ เป็นที่เก็บ (Thangka)ทังก้าพระปทุมสมภพอายุมากกว่า 300 ปีสมบัติลํ้าค่าของชาวลาดักห์ ผู้ที่มีศรัทธาในพุทธศาสนานิกายตันตรยาน แวะชม ชมวัดธิคเซย์ (Thiksey Monastery) ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดของลาดักห์ เป็นวัดของมหายานเชื่อว่าเป็น พระโพธิสัตว์องค์ต่อไปที่จะคอยช่วยเหลือมนุษย์
คืนนี้พักที่โรงแรมในเลห์ (Alt:3,500m)

วันที่ หก – พุธ 10 ส.ค. 59: เลห์ –วัดอัลชิ – วัดลามายูรู – คาร์กิล (B)
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านอัลชิ หมู่บ้านเล็กๆที่มีความสวยงาม แวะชมวัด อัลชิ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในลาดักห์ ไฮไลท์ของที่นี่คือภาพจิตรกรรมฝาผนังในสไตล์อินเดียที่ถูกเก็บรักษามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 หรือ 12 จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดลามายูรู (Lamayuru) ระหว่างทางเป็นหุบเขาที่แห้งแล้งเหมือนเรากำลังเดินทางผ่านภูมิประเทศของดาว อังคาร ตลอดเส้นทางจะเห็น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเก่าแก่ ชมวิวทิวทัศน์ที่สุดแสนมหัศจรรย์ วัดลามายูรูนี้ถือเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งในลาดักห์ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง มูลเบค (Mulbek) เมืองที่อยู่บนเส้นทางสาย 1D ศรีนาคา – คาร์กิล – เลห์ ริมฝั่งแม่น้ำ Wakha มี Mulbek Chamba Statue ตั้งอยู่ริมทาง โดยจัดทำเป็นศาลเจ้าให้เข้าไปสักการะได้ หากใครต้องการถ่ายรูปต้องซื้อบัตรค่าถ่ายรูปด้วย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปของพระศรีอริยเมตไตรยแกะสลักบนหน้าผาหิน ความสูง 9 เมตรสภาพยังสมบูรณ์อยู่มากเพราะที่นี่มีความชื้นต่ำทำให้พระพุทธรูปไม่เสียหายจากผลพวงของกาลเวลา จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองคาร์กิล (Kargil) เป็นอำเภอหนึ่งของแคว้นลาดัคห์ รัฐจัมมู แคชเมียร์ อยู่ใกล้ชายแดนอินเดีย – ปากีสถาน ปากทางสู่แคชเมียร์
คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองคาร์กิล (Alt:2,676m)

วันที่ เจ็ด – พฤหัสบดี 11 ส.ค. 59: คาร์กิล – ศรีนาการ์ (B/D)
แวะทานอาหารเช้าระหว่างทาง จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ศรีนาการ์ (Srinagar) เมืองหลวงของแคว้นจัมมู-แคชเมียร์ เมืองหลวงฤดูร้อนแห่งแคว้นจัมมู-แคชเมียร์ เป็นเมืองที่เป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่มาเยือนจากทั่ว โลก มาเป็นศตวรรษ ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้และงานศิลปะที่ประดิษฐ์จากไม้ แวะชม ธารน้ำแข็ง โซนามาร์ค จากนั้นเดินทางต่อไปยังศรีนาการ์ เช็คอินที่พักในเรือ ที่รู้จักกันในนาม House Boat บนทะเลสาบดาล บรรยากาศเปรียบได้กับอยู่ในบ้านหรูของชาวศรีนาการ์ อาหารเย็นในเรือ House Boat พออิ่มท้อง เตรียมตัว Shopping เลือกซื้อของพื้นเมืองที่จะมีพ่อค้านำมาขายให้ถึงบนเรือที่พัก กลับเข้าสู่ห้องพัก คืนนี้ค้างที่ House Boat ศรีนาการ์ (Alt:1,585m)

วันที่ แปด – ศุกร์ 12 ส.ค. 59: ศรีนาการ์ – เดลี (B/L)
เช้าตรู่ นำท่านลงเรือชิคาราสู่ตลาดน้ำท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ระหว่างทางจะผ่านสวนผักลอยน้ำและ ร้านค้าที่ปักหลักกันกลางทะเลสาบและตามสันดอน สัมผัสวิถีชีวิตให้เต็มรูปแบบของพ่อค้า (พ่อค้า จริงๆ ไม่มีแม่ค้า) และชาวสวนผัก ที่พร้อมใจกันมาซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลที่ตลาดน้ำ สมควรแก่ เวลานำท่านกลับบ้านเรือเพื่อรับประทานอาหารเช้า
สาย นําท่านชม สวนนิชา (Nishat ) (สวนแห่งความสุข) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด เป็นจุดชมทะเลสาบดาล ด้านหน้ามองเห็นภูเขา PIR panjal ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน (มีนาคม – สิงหาคม) เราจะพบ ความหลากหลายของดอกไม้ที่แตกต่างกันในสวนแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารเช้าที่บ้านเรือ จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินศรีนาการ์
14:00 เช็คอินสายการบินโกแอร์ เที่ยวบินที่ G8-202 Srinagar (17:25) – DEL (18:50)
17:25น. เหินฟ้าออกจากสนามบินศรีนาการ์
18:50น. เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศกรุงเดลี เดินทางต่อไปยังสนามบินระหว่างประเทศ

วันที่ เก้า – เสาร์ 13 ส.ค. 59: เดลี – กรุงเทพฯ
00:00น. เช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG332 DEL (03:20) – BKK (09:15)
03:20น. เหินฟ้าออกจากกรุงนิวเดลี
09:15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า**

อัตราค่าบริการ ท่านละ 26,000 บาท ไม่รวมตั๋ว
สำหรับกรุ๊ป 10 คน มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปด้วยตลอดทริป

ราคาตั๋ว ณ วันที่ 20 ม.ค. 59 Air India + Go Air ประมาณ 7,000บาท + TG ประมาณ 16,000 บาท = 23000 บาท (หากซื้อช้าราคาจะสูงกว่านี้)
ราคาทัวร์ 26,000บาท + วีซ่าอินเดีย 2,080บาท
รวมทั้งทริป 51,800บาท

อัพเดทราคาตั๋วบินภายในประเทศ วันที่ 29 ม.ค.59
ราคาโดยประมาณ อยู่ที่ 7,500 บาท

ตารางบิน
05 Aug 16 – TG331 BKK (23:15) – DEL (02:15)
06 Aug 16 – Air India AI-445 DEL (05:55) – LEH (07:25)
12 Aug 16 – GoAir G8-202 Srinagar (17:25) – DEL (18:50)
13 Aug 16 – TG332 DEL (03:20) – BKK (09:15)

อัตรานี้รวม
1. ที่พักระดับ A ในเลห์
2. โรงแรมบนเรือในศรีนาการ์ พร้อมอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น
3. รถนำเที่ยวในลาดักห์ – ศรีนาการ์ และรถรับ/ส่ง สนามบินเดลี
4. ค่าล่องเรือชิคาร่าเที่ยวตลาดเช้า
5. ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
6. หัวหน้าทัวร์ไทย
7. ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
8. ค่าทำใบอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม (permits)
9. ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
1. วีซ่าอินเดีย* สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย ต้องเช็คค่าวีซ่ากับศูนย์ทำวีซ่า
2. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ –เดลี และตั๋วเครื่องบิน เดลี – เลห์ / ศรีนาการ์ – เดลี
3. อาหารและเครื่องดื่ม มื้อเที่ยง และ เย็น
4. ค่าขี่อูฐที่ฮุนเดอร์
5. ค่าม้าที่โซนามาคร์
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
7. ค่าธรรมเนียมใช้กล้อง (ถ้ามี)

ายละเอียดบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

ธ.กสิกรไทย

สำนักพหลโยธิน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

799-2-27888-3

ออมทรัพย์

ธ.ไทยพาณิชย์

พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

388-221482-3

ออมทรัพย์

ธ.กรุงเทพ

ถนนงามวงศ์วาน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

917-0-03949-0

ออมทรัพย์