fbpx

เจาะลึกสิกขิม – เบงกอลตะวันตก 12 วัน

 

เจาะลึกสิกขิม – เบงกอลตะวันตก 12 วัน
กังตอก–ลาชุง–ยุมถัง–ทะเลสาบสมกู่
ยุกสม–เพลลิ่ง–กาลิมปง–ดาร์จีลิ่ง

 สิกขิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347, 086-4664420

ถ้าต้องการบินตรง กรุงเทพฯ-บักโดรกา จะต้องตรวจสองตารางบินสายการบินดรุกแอร์ตามข้างล่าง แต่หากบินลงกัลกัตตา ต่อเครื่องเข้าบักโดรกา สามารถบินได้ทุกวัน แต่ต้องเพิ่มวันเดินทางเพราะขากลับต้องแวะค้างที่กัลกัตตา 1 คืน แต่ขาไปขึ้นอยู่กับสายการบินที่บินว่าต้องค้างหรือไม่

วันที่ 1: สนามบินบักโดรกา – กังตอก (124km/ 4hrs approx)
เดินทางถึงสนามบินบักโดรกา มุ่งหน้าสู่รัฐสิกขิม ซึ่งอดีตเคยราชธานีที่มีกษัติรย์ปกครอง แต่ภายหลังเป็นรัฐๆหนึ่งของอินเดียในช่วงที่อังกฤษเข้ามายึดอินเดียเป็นอาณานิคม โดยผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ ดั้งเดิมเป็นชาวเลปชา แต่ต่อมาถูกชนชาติอื่นเข้ามารุกรานจนปัจจุบันชาวสิกขิม ประกอบไปด้วยชาวเลปชา ชาวบูเทีย และชาวเนปาลี

นำท่านเดินทางสู่เมืองกังตอก เมืองหลวงของแคว้นสิกขิมในปัจจุบัน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐสิกขิม ตั้งอยู่ที่สิกขิมตะวันออก ถึงเมือง Gangtok นำท่านเช็คอินเข้าพัก อิสระเดินเล่นถนน MG Marg คืนนี้พักที่เมืองกังตอก

วันที่ 2: กังตอก (B)
วันนี้เที่ยวรอบเมืองกังตอก ชมวัดรุมเตก เป็นที่ตั้งของ Dharma Chakra Centre หรือศูนย์ธรรมจักร อันเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ต่อมาได้ เสื่อมโทรมลงในช่วงศตวรรษที่ 16 จนกระทั่งกัมมะปะลามะ องค์ที่ 16 ได้ลี้ภัยจากทิเบตมายังสิกขิม จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ แล้วเสร็จประมาณปี 1966 นอกจากจะเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์แล้ว ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ Karma Shri Nalanda ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงอีกด้วย จากนั้นนำท่านชมวิวที่ Shanti View Point จากนั้นชมสถูปโดดรุล ชอร์เทน Dodrul Chorten มีเจดีย์สีขาวตั้งเด่นเป็นสง่าที่ตัวสถูปล้อมรอบไปด้วย 113 กงล้อมนต์ จากนั้นแวะ Institute of Tibetology จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องศาสนานิกายทิเบต มีพระพุทธรูป ภาพต่างๆรวมถึงข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ หลังจากนั้นนำท่านชมวิวเมืองกังตอกบนกระเช้าลอยฟ้า ชม Tsuklakhang (Royal Chapel) เป็นวัดหลวงที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานของราชวงศ์เดิมของสิกขิม เป็นสถานที่เคยใช้ทำพิธีต่างๆของราชวงศ์ เช่น พิธีอภิเษกสมรส เป็นต้น  แวะชมศูนย์ผลิตสินค้าท้องถิ่น และศูนย์แสดงดอกไม้ จากนั้นกลับที่พักที่เมืองกังตอก

วันที่ 3: กังตอก – ลาเชน (130km/6hrs) (B/L/D)
ออกเดินทางมุ่งสู่สิกขิมเหนือ เมืองแห่งภูเขาหิมะและดอกไม้ เป็นส่วนนึงของเทือกเขาหิมาลัย แวะรับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทางที่หมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อ โพดองPhodong  แวะเที่ยววัดโพดอง Phodong Monastery เป็นวัดในนิกายเกลุกปะสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 แต่ปัจจุบันอาคารได้ถูกปฎิสังขรใหม่จนหมดแล้ว และได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดในสิกขิมเลยทีเดียว จากนั้นแวะ Labrang Monastery วัดในนิกายนิงมาปะที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสิกขิม ห่างจาก Phodong Monastery ไปเพียง 1 ก.ม.  จากนั้นเดินผ่าน Mangan เป็นที่ว่าการอำเภอหลักของสิกขิมเหนือ ไปยัง Singhik 10นาทีจาก Mangan เป็นจุดที่ดีที่สุดในสิกขิมเหนือในการชมยอดเขาคังเชงจุงก้ายอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากเอเวอร์เรสต์ และ K2 หลังจากนั้นเดินทางต่อ ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ป่าเขียวชอุ่มและน้ำตกที่สวยงาม พักดื่มชาที่ชุงถัง ก่อนออกเดินทางต่อจนถึงที่เมืองลาเชน Lachen (2,750m) ชื่อลาเชน มีความหมายว่า ช่องเขาใหญ่ หรือ big pass ที่นี่ท่านจะได้เห็นภาพวิวของเทือกเขาหิมาลัย คืนนี้พักที่เมืองลาเชน

วันที่ 4: ลาเชน – หมู่บ้านถังกู่ – หุบเขาชอปต้า – ลาชุง (124 km/ 5hrs approx) (B/L/D)
หลังอาหารเช้า เดินทางมุ่งสู่หมู่บ้านถังกู่ จากนั้นเดินทางต่อไปยังหุบเขาชอปต้า (4,000m) 45 นาทีจากลาเชน เป็นจุดที่เป็นภูเขาหิน ในหน้าหนาวและฤดูใบไม้ผลิยังคงเห็นหิมะปกคลุมบนภูเขาหินที่นี่ และมีแม่น้ำที่คดเคี้ยวไหลผ่านหุบเขา จากนั้นเดินทางกลับมาเส้นทางเดิม รับประทานอาหารกลางวันที่ลาเชน จากนั้นเดินทางต่อไปยังลาชุง เมืองที่อยู่ใกล้ชายแดนอินเดีย-ทิเบต ท่าน Sir Joseph Dalton Hooker  นักพฤกษศาสตร์และนักบุกเบิกชาวอังกฤษ (ค.ศ.1911) ถึงขนาดชมว่า เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดที่งดงามดั่งภาพวาด ถึงลาชุงเช็คอินเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

คืนนี้พักที่ ลาชุง

วันที่ 5: Lachung- Yumthang – Zero Point – Lachung – Gangtok (126 km/ 5-6 hrs approx) (B/L)
หลังรับประทานอาหารเช้าออกเดินทางสู่ หมู่บ้านยุมถัง เป็นทุ่งหญ้าที่รอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย อยู่ที่ระดับความสูง 3,575m หรือ 11,800ft จากระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค – พ.ค.) ทุ่งหญ้าจะเต็มไปด้วยดอกไม้ป่า และสองข้างทางเต็มไปด้วยดอกกุหลาบพันปีที่เขตอนุรักษ์กุหลาบพันปีชิงบา ( Shingba rhododendron sanctuary) ซึ่งภายในมีกุหลาบพันปีถึง 24 สายพันธุ์ (โดยเฉพาะสีแดง) แวะเก็บภาพประทับใจกับทุ่งดอกไม้ เราจะเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่า Zero Point (15,748Ft, 4,800m) ในหน้าหนาวทั่วทั้งพื้นดินแถวนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ  และรับประทานอาหารที่ลาชุง ช่วงบ่ายออกเดินต่อจนถึงที่พักที่กังต๊อก คืนนี้พักที่กังต๊อก

วันที่ 6: สมกู่ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ ( 40 kms/2 hrs) (B)
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปทะเลสาบสมกู่ ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวสิกขิม ตั้งอยู่ที่ความสูง 12,310 ft (3800 m) จากระดับน้ำทะเล บนทางหลวง Gangtok – Nathula ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ห่างจากเขตแดนประเทศทิเบตเพียง 7 กิโลเมตร เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง ถ่ายรูปวิวสวยๆของทะเลสาบกันตามอัธยาศัยก่อนกลับเข้าที่พัก ในเมืองกังตอก

วันที่ 7 กังตอก – ยุกสม (124 kms/ 4hrs approx) (B)
หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเช็คเอ๊าท์แล้วออกเดินทางสู่ลาบังลา (65km/2 ½ hrs) เยี่ยมชม Mani Chhokorling Monastery เพื่อชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งสร้างจากการสนับสนุนของนานาชาติรวมถึงไทยด้วย จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองยุกสม เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์งดงามมากในสิกขิมตะวันตก เมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรสิกขิม หลังจากเช็คอินเข้าที่พักแล้ว เยี่ยมชมวัดทาชิดิง Tashiding Monastery เป็นวัดในนิกายนิงมาปะ สร้างขึ้นในปี 1716 ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ขนาบด้วยแม่น้ำ Rathong กับแม่น้ำ Rangit หนึ่งในตำนานเล่าว่าจุดที่สร้างวัดเป็นจุดที่ธนูของท่าน Guru Rinpoche (ที่นับถือกันว่าเป็นพระศาสดาองค์ที่ 2 ของพุทธศาสนานิกายตันตระ หรือพุทธแบบทิเบต) มาตกลง โดยก่อนหน้านั้นท่านได้อฐิฐานไว้ว่าหากธนูที่ยิงไปลงตรงจุดใด ท่านจะไปนั่งวิปัสสนา ณ จุดนั้น วัดนี้ล้อมรอบด้วยธงมนต์ที่โบกไสวไปทั่ว และมีดงสถูปน้อยใหญ่ที่สร้างถวายแด่ท่าน Guru Rinpoche และบุคคลสำคัญทางศาสนาหลายท่าน นอกเหนือจากนั้นท่านจะได้พบเห็นกำแพงแผ่นหินมนต์ตรา ซึ่งเป็นแผ่นหินที่แกะสลักมนตราเช่น โอม มณี ปัทเม หุม โดยนักแกะสลักชั้นครูนาม Yanchong Lodil  คืนนี้พักที่เมืองยุกสม

วันที่ 8 ยุกสม – เพลลิ่ง (60 km/2 ½ hrs approx) (B)
หลังอาหารเช้าชมสถูปนอร์บูแกง Norbugang Chorten และบัลลังก์หิน Stone Throne ที่ใช้ประกอบสถาปนาแต่งตั้งกษัตริย์พระองค์แรกของสิกขิม ในบริเวณวัด ท่านจะได้เห็นบัลลังก์ที่ประทับของกษัตริย์องค์แรกและที่ประทับของท่านลามะผู้สูงศักดิ์สามท่าน ระหว่างทางระหว่างทางแวะชมทะเลสาปเคโชพาริ Khechophalri Lake ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Wishing Lake ผู้คนนิยมมาอธิฐานขอพรกันที่นี่ ริมทะเลสาปนี้ ในวันน้ำลดและอากาศดี จะมีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกมานั่งสมาธิอยู่โดยรอบทะเลสาบ รอบๆทะเลสาบเต็มไปด้วยริ้วธงมนต์ที่ชาวบ้านนำมาปักไว้ในโอกาสต่างๆ ระหว่างทางบนสะพานจะมีกงล้อมนตราตั้งอยู่สองฟากฝั่ง โดยในศาสนาแบบทิเบตเชื่อว่าการหมุนกงล้อ 1 รอบเท่ากับสวดมนต์ไปแล้ว 40,000จบ และเชื่อว่าการสวดมนต์จะทำให้ชีวิตในโลกหน้าดีขึ้น ระหว่างทางแวะชมน้ำตกใหญ่ Khangchendzonga Fallsจากนั้นเดินทางมุ่งสู่เมืองเพลลิ่ง ซึ่งอยู่ทางสิกขิมตะวันตก นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก

นำท่านชม วัดเปมายังเซ่ Pemayangtse Monastery อารามศาสนาพุทธสายทิเบตที่เก่าแก่ งดงามด้วยภาพวาดบนงานไม้ เยี่ยมชมวัดซังกาโชลิง Sangacholing Monastery ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในสิกขิม จากนั้นไปดูเมืองหลวงแห่งที่สองรับเดนเซ่ Rabdentse ซึ่งปัจจุบันคงเหลือแต่ซากปรักหักพัง คืนนี้พักที่เมืองเพลลิ่ง

วันที่ 9: เพลลิ่งกาลิมปง (90 km/ 4 hrs approx) (B)
หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมออกเดินทางสู่เมืองกาลิมปง หรือชื่อเดิมว่า กาเลย์บง เมืองในเบงกอลตะวันตก แวะวัดซังโดกพาริ Sangdokphalri Monastery วัดในนิกายนิงมาปะ ในศาสนาพุทธแบบทิเบต ซึ่งตั้งอยู่ที่ Durpin Dara ณ จุดนี้ ท่านจะได้ชมวิวของเทือกเขา Chola Range ที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างสิกขิมกับทิเบต และช่องเขา Jelela Pass ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเห็นวิวของยอดเขาคังเชงชุงก้า ยอดเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ที่ความสูง 8,586m จากระดับน้ำทะเล ทางทิศใต้เห็นยอด Tiger Hills และช่องระหว่างหุบเขา Teesta Valley พร้อมกับที่ราบแห่งเบงกอลตะวันตก ใต้ลงไปจะเป็นทิวทัศน์ของแม่น้ำ Relli และ Ryang หลังจากนั้นชมวัดทงซากมปา Tongsa Gompa  ที่กล่าวกันว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกาลิมปง จากนั้นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดพื้นเมือง และเที่ยวชมโบสถ์คาธอริกสไตล์ทิเบต ภายในโบสถ์มีภาพเรื่องราวพระประวัติของพระเยซูคริสต์แต่แต่งกายในชุดทิเบต ซึ่งมีที่เดียวในโลก เดินเล่นเที่ยวชมเมือง คืนนี้พักที่เมืองกาลิมปง

วันที่ 10: กาลิมปง – ดาร์จีลิ่ง (51km/2-2 ½hrs) (B)
นำท่านเดินทางสู่เมืองดาร์จีลิ่งในรัฐเบงกอลตะวันตก เมืองนี้ได้ชื่อว่า ราชินีแห่งขุนเขา หรือ Queen of the Hills เป็นอดีตเมืองตากอากาศอันขึ้นชื่อของชาวอังกฤษและเป็นศูนย์กลางการปลูกชาในสมัยที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในปัจจุบันดาร์จีลิ่งยังคงความมีเสน่ห์ด้วยบรรยากาศบ้านเรือนที่ลดหลั่นกันตามไหล่เขา รอบล้อมด้วยไร่ชา และสิ่งก่อสร้างที่ยึดสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย ที่เมืองนี้เป็นแหล่งผสมผสานกันระหว่างชาวสิกขิม ทิเบต ภูฎาน เนปาล และอินเดีย ในกลิ่นอายของอังกฤษ ระหว่างทางแวะชมไร่ชา นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก

จากนั้นพาท่านไปชมสวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู (Padmaja Naidu Himalaya Zoological Park)  ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูง แถบเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งหาดูได้ยากมากๆ เพราะจะมีเพียงแค่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยเท่านั้น อาทิ แพนด้าแดง จามรี  หมีดำหิมาลัย เสือไซบีเรีย หมาป่าทิเบต หมาจิ้งจอก และอื่นๆอีกมากมาย  และชมสถาบันการปีนเขาหิมาลัย  Himalayan Mountaineering Institute (HMI) ซึ่งเคยอยู่ภายใต้การบริหารของ เตนชิง นอร์เกย์ วีรบุรุษคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรส พร้อมกับ เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี ที่นี่จะจัดแสดงอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขาของพวกเขา ประวัติส่วนตัวและเรื่องราวความยากลำบากของผู้ที่ต้องการพิชิตเขาสูงในเขตหิมาลัย

ช่วงบ่าย อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายโดยเฉพาะผ้า Pashmina หรือแวะจิบชาชิวๆ ที่ย่าน  Chowrasta ก่อนกลับเข้าที่พัก คืนนี้พักที่ดาร์จีลิ่ง

วันที่ 11:ดาร์จีลิ่ง (B)
เช้ามืดนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือยอดเขาคันเซนจุงก้า ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของโลกที่  Tiger Hill ขากลับแวะเที่ยว วัด Yiga Choling Monastery หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Ghoom Monastery วัดแห่งนี้ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเมือง เข้ากราบนมัสการ Chenrezig (Avalokitesvara) หรือองค์อวโลกิเตศวร วัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1875 ถือว่าเป็นวัดที่ดังที่สุดวัดหนึ่ง จุดเด่นจะอยู่ที่พระพุทธรูป Maitrya Buddha หรือ Future Buddha ซึ่งมีความสูงถึง 5 เมตร

หลังจากรับประทานอาหารเช้า จากนั้นเพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟ  Darjeeling Himalayan Railway หรือชื่อเล่นว่า Toy Train รถไฟหัวรถจักรไอน้ำสายชมเมือง โดยใช้รางรถไฟความกว้างเพียง 2ฟุต ซึ่งทางยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2005 ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคในสมัยที่ใช้รถไฟหัวจักรไอน้ำ รถไฟจะพาท่านผ่านวัดต่างๆมากมาย เช่น วัดกูม วัดตาลิ และไปยัง Batasia Loop ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์วีรชนบนยอดเขา ในวันที่อากาศแจ่มใส่ จะเห็นวิวเทือกเขาหิมาลัยอยู่เบื้องหลัง ถือว่าเป็นเสน่ห์ที่ยากจะลืมเลือน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย เช่น จิบชารสเลิศบนถนนชอรัสตา คืนนี้พักที่ดาร์จีลิ่ง

วันที่ 12: ดาร์จีลิ่ง – บักโดรกา (93 kms/2 ½ hrs approx) (B)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปยังสนามบินที่เมืองบักโดรกา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ

ขนาดกรุ๊ป

Standard (ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารเย็นบางมื้อ)

Deluxe (ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารเย็นบางมื้อ)

2-3 ท่าน

บาท

บาท

4-5 ท่าน

บาท

บาท

6 ท่านขึ้นไป

บาท

บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

บาท

บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

หากไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย หากไม่ถึง 15ท่าน และต้องการหัวหน้าทัวร์ไทย ราคาจะสูงขึ้น

อัตรานี้รวม

– ที่พักห้องคู่

– รถยนต์ที่ใช้เดินทางตามรายการ

– ค่าตั๋วรถไฟทอยเทรน

– ค่ากระเช้าที่กังตอก

– อาหารเช้า

– แพคเกิจสิกขิมเหนือ 3วัน 2คืน

– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ

– ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

– 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ไทยไปด้วย

– ค่าใบอนุญาติเข้าพื้นที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ

– วีซ่าอินเดีย (สำหรับสัญชาติไทย ไม่รวมค่าวีซ่าด่วน)

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – บักโดรกา (ประมาณ 17,000 บาท)

สายการบินดรุกแอร์

กรุงเทพฯ – บักโดรกา บินทุกวัน อังคาร พุธ และ อาทิตย์

บักโดรกา – กรุงเทพฯ บินทุกวัน จันทร์ อังคาร ศุกร์ และ เสาร์

– อาหารกลางวันและอาหารเย็น (ประมาณ 150-300 รูปีต่อมื้อ)

– ค่าถ่ายภาพในบางสถานที่

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

– ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

– ค่าทิปคนขับ และไกด์

เงื่อนไขการจอง

– แจ้งชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต

– กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท พร้อมเอกสารสำหรับทำวีซ่า ภายใน 3 วันหลังการจอง

หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์

– ชำระส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง

รายละเอียดการโอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน ชื่อบัญชี นางสาว จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ เลขที่บัญชี 799-2-2788803 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินมาที่แฟกซ์ 02-9527714 หรือ sms มาที่เบอร์มือถือ 0866677011 หรือ อีเมล์มาที่ globaltourplanner@gmail.com

การยกเลิก

กรณีไม่สามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางผู้จัด ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง  มิฉะนั้น ทางผู้จัดจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่มัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
1. เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง  ระหว่าง  24 -15 วัน  จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง 14 – 8 วันหักค่าใช้จ่าย  40 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง  7 – 3  วันหักค่าใช้จ่าย  70 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  3 วันหรือน้อยกว่า หักค่าใช้จ่าย 90 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ
1. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท  หรือถือ   ศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  15 วัน ก่อนการเดินทาง
2. ทางผู้จัดไม่คืนค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่ากรณีวีซ่าไม่ผ่าน
3. ทางสายการบินได้กำหนดน้ำหนักกระกระเป๋าของผู้โดยสารชั้นประหยัด น้ำหนักของกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กิโลกรัม  ต่อ 1  ท่าน  หากน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้  ทางสายการบินจะเรียกเก็บค่าน้ำหนักเพิ่ม ค่าทัวร์ไม่รวมค่าใช้จ่ายของน้ำหนักที่เกิน

  1. กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ และผู้จัดไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือบริการที่บกพร่องของสายการบิน
  2. ทางผู้จัดไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ฯลฯ และ การจราจล ประท้วงต่างๆ และการปิดถนน จนทำให้การเดินทางล่าช้า หรือ ต้องยกเลิกบางรายการ
  3. ทางผู้จัดจะไม่คืนเงินใดๆ หากผู้เดินทางต้องการจะยกเลิกบางรายการด้วยตนเอง