fbpx

สิกขิมเหนือ ดาร์จีลิ่ง 7วัน6คืน

India Sikkim Mix
สิกขิมเหนือ ดาร์จีลิ่ง
กังตอก ลาชุง ยุมถัง ดาร์จีลิ่ง
7วัน6คืน เริ่มต้น 38,500 บาท
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
วันเดินทาง 1-7 พ.ค. 2559
สิกขิม

คลิ๊ก..ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง…
GLOBALTOURPLANNER
โทร.02-9535347, 086-4664420

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – กัลกัตตา – สนามบินบักโดรกา – กังตอก (124km/ 4hrs approx) (L/D)
03:00 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบิน SpiceJet SG84 BKK (05:10) – Kolkata (06:10) ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที
06:10 ถึงสนามบินนานาชาติเมืองกัลกัตตา อินเดีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า จากนั้นเดิน ต่อไปยังอาคารสนามบินภายในประเทศที่อยู่ห่างออกไป 50เมตร
08:00 เช็คอิน ณ อาคารบินภายในประเทศ เพื่อเช็คอินสายการบิน Indigo 6E 503 Kolkata (10:30) – Bagdoggra (11:45) ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 15 นาที
11:45 เดินทางถึงสนามบินบักโดรกา พบเจ้าหน้าที่ที่มารอพบ และผ่านพิธีการขอใบอนุญาตเข้าเขตสิกขิม
เที่ยง แวะรับประทานอาหารเที่ยงในเมืองสิริกูรี – ร้านอาหารจีน
บ่าย จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่รัฐสิกขิม ซึ่งอดีตเคยราชธานีที่มีกษัติรย์ปกครอง แต่ภายหลังเป็นรัฐๆหนึ่ง ของอินเดียในช่วงที่อังกฤษเข้ามายึดอินเดียเป็นอาณานิคม โดยผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ ดั้งเดิมเป็น ชาวเลปชา แต่ต่อมาถูกชนชาติอื่นเข้ามารุกรานจนปัจจุบันชาวสิกขิม ประกอบไปด้วยชาวเลปชา ชาวบูเทีย และชาวเนปาลี
เย็น เดินทางถึงเมืองกังตอก เมืองหลวงของแคว้นสิกขิมในปัจจุบัน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน รัฐสิกขิม ตั้งอยู่ที่สิกขิมตะวันออก
นำท่านเช็คอินเข้าพัก อิสระเดินเล่นถนน MG Marg
คืนนี้พักที่เมืองกังตอก ที่ โรงแรม Mentokling หรือ Bella Casa หรือ Nettle & Ferns หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2: กังตอก – ลาชุง (124 km/ 5hrs approx) (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรม เช็ค เอ๊าท์
สาย ออกเดินทางมุ่งสู่สิกขิมเหนือ เมืองแห่งภูเขา หิมะและดอกไม้ เป็นส่วนนึงของเทือกเขา หิมาลัย
เที่ยง แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่เมือง Mangan ซึ่ง เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอหลักของสิกขิม เหนือ
บ่าย แวะจุดชมวิว Singhik ที่เป็นจุดที่ดีที่สุด ใน สิกขิมเหนือในการชมยอดเขาคังเชงจุงก้ายอดเขาที่สูง เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก เอเวอร์เรสต์ และ K2
หลังจากนั้นเดินทางต่อ ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ป่าเขียวชอุ่มและน้ำตกที่สวยงาม
พักดื่มชาที่ชุงถัง ก่อนออกเดินทางต่อจนถึงที่เมืองลาชุง Lachung (Alt: 9,600ft or 3,000m) เมืองที่ อยู่ใกล้ชายแดนอินเดีย-ทิเบต ท่าน Sir Joseph Dalton Hooker นักพฤกษศาสตร์และนักบุกเบิกชาว อังกฤษ (ค.ศ.1911) ถึงขนาดชมว่า เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดที่งดงามดั่งภาพวาด
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
คืนนี้พักที่ ลาชุง (Alt: 9,600ft or 3,000m) ที่โรงแรม The Fortuna (มังสวิรัติ) หรือ Lecoxy Hotel หรือ Highlander Inn หรือ เทียบเท่า
 
วันที่ 3: ลาชุง – ยุมถัง – Zero Point – กังต๊อก (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
สาย ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านยุมถัง (24 ก.ม. จากลาชุง) ภูมิประเทศเป็นทุ่งหญ้าที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขา หิมาลัย อยู่ที่ระดับความสูง 3,575m หรือ 11,800ft จากระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค – พ.ค.) ทุ่งหญ้าจะเต็มไปด้วยดอกไม้ป่า และสองข้างทางเต็มไปด้วยดอกกุหลาบพันปีที่เขตอนุรักษ์ กุหลาบพันปีชิงบา ( Shingba rhododendron sanctuary) ซึ่งภายในมีกุหลาบพันปีถึง 24 สายพันธุ์ (โดยเฉพาะสีแดง) แวะเก็บภาพประทับใจกับทุ่งดอกไม้ เราจะเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่า Zero Point (15,748Ft, 4,800m) ในหน้าหนาวทั่วทั้งพื้นดินแถวนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ
เที่ยง กลับไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ลาชุง Hotel
บ่าย ออกเดินทางกลับสู่เมืองกังต๊อก
เย็น รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
คืนนี้พักที่กังต๊อก ที่ โรงแรม Mentokling หรือ Bella Casa หรือ Nettle & Ferns หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4: กังต๊อก – ทะเลสาบฉางกู่ (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
สาย ออกเดินทางไปทะเลสาบฉางกู่ หรือ ทะเลสาบสมกู่ ทะเลสาบ ศักดิ์สิทธิ์ของชาวสิกขิม ตั้งอยู่ที่ความสูง 12,310 ft (3800 m) จากระดับน้ำทะเล บนทางหลวง กังต๊อก– นาทูลา ทะเลสาบ แห่งนี้อยู่ห่างจากเขตแดนประเทศทิเบตเพียง 7 กิโลเมตร เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง ถ่ายรูปวิวสวยๆของทะเลสาบ กันตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารระหว่างทาง
บ่าย เดินทางกลับถึงกลับถึงกังต๊อก จากนั้นพาท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองกังต๊อก
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
คืนนี้พักที่กังต๊อก ที่ โรงแรม Mentokling หรือ Bella Casa หรือ Nettle & Ferns หรือเทียบเท่า
หากมีเวลาเหลือก็จะพาเที่ยวเพิ่มในเมืองกังต๊อก
 
วันที่ 5: กังต๊อก – วัดรุมเตก – ดาร์จีลิ่ง (94km/4hrs) (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
สาย ออกเดินทางแต่เช้าตรู่จากกังต๊อก มุ่งสู่วัดรุมเตก เป็นที่ตั้งของ Dharma Chakra Centre หรือศูนย์ ธรรมจักร อันเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ต่อมาได้ เสื่อม โทรมลงในช่วงศตวรรษที่ 16 จนกระทั่งกัมมะปะลามะ องค์ที่ 16 ได้ลี้ภัยจากทิเบตมายังสิกขิม จึง ได้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ แล้วเสร็จประมาณปี 1966 นอกจากจะเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์แล้ว ใน บริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ Karma Shri Nalanda ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา ชั้นสูงอีกด้วย จากนั้นเดินทางต่อไปยังดาร์จีลิ่ง
เที่ยง แวะรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
บ่าย ระหว่างทางแวะชมไร่ชา
เย็น เดินทางถึงดาร์จีลิ่ง ในรัฐเบงกอลตะวันตก เมืองนี้ได้ชื่อว่า ราชินีแห่งขุนเขา หรือ Queen of the Hills เป็นอดีตเมืองตากอากาศอันขึ้นชื่อของชาวอังกฤษและเป็นศูนย์กลางการปลูกชาในสมัยที่ อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในปัจจุบันดาร์จีลิ่งยังคงความมีเสน่ห์ด้วยบรรยากาศบ้านเรือนที่ ลดหลั่นกันตามไหล่เขา รอบล้อมด้วยไร่ชา และสิ่งก่อสร้างที่ยึดสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย ที่เมือง นี้เป็นแหล่งผสมผสานกันระหว่างชาวสิกขิม ทิเบต ภูฎาน เนปาล และอินเดีย ในกลิ่นอายของ อังกฤษ นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก
ชมผู้คนเดินไปมาบนถนนชอรัสตา Chowrasta อิสระให้พักผ่อนตามอัธยาศัย
คืนนี้พักที่เมืองดาร์จีลิ่ง ที่โรงแรม Nirvana Hotel หรือ Summit Spa & Resort หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 – ดาร์จีลิ่ง (B/L/D)
เช้ามืด นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือยอดเขาคันเซนจุงก้า ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ที่ Tiger Hill แวะเที่ยว วัด Yiga Choling Monastery หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Ghoom Monastery วัด แห่งนี้ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเมือง เข้ากราบนมัสการ Chenrezig (Avalokitesvara) หรือองค์ อวโลกิเตศวร วัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1875 ถือว่าเป็นวัดที่ดังที่สุดวัดหนึ่ง จุดเด่นจะอยู่ที่ พระพุทธรูป Maitrya Buddha หรือ Future Buddha ซึ่งมีความสูงถึง 5 เมตร
เช้า กลับมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
สาย พาท่านไปชมสวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู (Padmaja Naidu Himalaya Zoological Park) (ปิดทุกวันพุธ) ที่นี่ท่านจะได้ชม สัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูง แถบเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งหาดูได้ ยากมากๆเพราะจะมีเพียงแค่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยเท่านั้น อาทิ แพนด้าแดง จามรี หมีดำหิมาลัย เสือไซบีเรีย หมาป่า ทิเบต หมาจิ้งจอก และอื่นๆอีกมากมาย และชมสถาบันการ ปีนเขาหิมาลัย Himalayan Mountaineering Institute (HMI) (ปิดทุกวันพุธ) ซึ่งเคยอยู่ภายใต้การบริหารของ เตนชิง นอร์ เกย์ วีรบุรุษคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรส พร้อมกับ เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี ที่นี่จะจัด แสดงอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขาของพวกเขา ประวัติส่วนตัวและเรื่องราวความยากลำบากของผู้ที่ ต้องการพิชิตเขาสูงในเขตหิมาลัย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร Blind Date
บ่าย พาท่านนั่งรถยนต์ตามรอยเส้นทางรถไฟ Darjeeling Himalayan Railway หรือชื่อเล่นว่า Toy Train ไปยังBatasia Loop ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์วีรชนบนยอดเขา ในวันที่อากาศแจ่มใส่ จะเห็นวิว เทือกเขาหิมาลัยอยู่เบื้องหลัง ถือว่าเป็นเสน่ห์ที่ยากจะลืมเลือน แวะเที่ยวชมพิธภัณฑ์รถไฟ
สำหรับท่านที่ต้องการจะนั่ง Toy Train รถไฟหัวรถจักรไอน้ำสายชมเมือง เราจะบริการช่วยซื้อตั๋ว รถไฟให้ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,800รูปี (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) (อัพเดทราคาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559) เส้นทางรถไฟนี้ ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2005 โดยใช้รางรถไฟความกว้าง เพียง 2ฟุต ในปัจจุบันต้องใช้ทาร่วมกับถนน เส้นทางรถไฟส่วนหนึ่งวางขนานและตัดไปมากับถนน ของเมืองดาร์จีลิ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคในสมัยที่ใช้รถไฟหัวจักรไอน้ำ รถไฟจะพา ท่านผ่านวัดต่างๆมากมาย เช่น วัดกูม วัดตาลิ และ ไปกลับรถที่ Batasia Loop ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์วีร ชนบนยอดเขา รถไฟจะจอดที่สถานีกูม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในอินเดีย โดยจะ จอดราว 20-30นาที เพื่อให้ท่านได้เดินชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ ก่อนที่จะแล่นต่อไปจนสุดที่สถานี Darjeeling ทางเจ้าหน้าที่จะไปคอยรับท่านที่นั่น
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย เช่น จิบชารสเลิศบนถนนชอรัสตา ช้อปปิ้งซื้อของฝาก เป็นต้น
หากมีเวลาแนะนำให้เดินเลยถนนชอรัสตาไปจนถึง Observation Hill เพื่อดูวิวของยอดเขาคังเชง จุงก้า ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของโลก รองจาก เอเวอร์เรสต์ และ K2
คืนนี้พักที่ดาร์จีลิ่ง ที่โรงแรม Nirvana Hotel หรือ Summit Spa & Resort หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 7: ดาร์จีลิ่ง – บักโดรกา (B/L)
เช้า หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์
สาย เดินทางไปยังสนามบินที่เมืองบักโดรกา (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)
11:00 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลาเดินทางไปยังสนามบินบักโดรกา
12:30 เช็คอินสายการบิน SpiceJet SG624 Bagdogra (14:45) – Kolkata (15:55) Duration 1h10m
15:55 เดินทางถึงสนามบินเมืองกัลกัตตา
17:45 เช็คอินสายการบิน Indigo 6E77 CCU (20:45) – BKK (00:55)
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ

กรุ๊ปพิเศษ!! เฉพาะ 1-7 พ.ค. 59 ราคาต่อท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

พักห้องละ 2-3ท่าน

คณะเดินทาง 4 -5 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปด้วย 40,700 บาท
คณะเดินทางตั้งแต่ 6 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปด้วย 38,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 11,500 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

อัตรานี้รวม

– วีซ่าอินเดีย (2,080 บาทต่อท่านสำหรับสัญชาติไทย ไม่รวมค่าวีซ่าด่วน ทุกคนต้องไปยื่นด้วยตัวเองตามกฏของการทำวีซ่าอินเดีย)

– ที่พักห้องคู่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

– รถยนต์ที่ใช้เดินทางตามรายการ เป็นรถ Toyota Innova หรือ Scorpio นั่ง 4 ท่าน/คัน

– อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม เน้นให้บริการอาหารอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ สลับกับอาหารไทย-จีน

– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ

– ค่ากระเช้าชมวิวที่กังต๊อก

– ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

– ค่าใบอนุญาติเข้าพื้นที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ จากกรุงเทพฯไปจนถึง บักโดรกา (ประมาณ 12,6000 – 17,500 + บาท) ซื้อเร็วจะถูกกว่า

– ค่าถ่ายภาพในบางสถานที่

– ค่าตั๋วรถไฟทอยเทรนที่ดาร์จีลิ่ง – ราคาเริ่มต้นที่ 1,800รูปีต่อท่าน (อัพเดทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

– ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

– ค่าทิปคนขับ  และไกด์ ( อย่างน้อย 40 USD/ลูกค้า 1ท่าน)

– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (อย่างน้อย 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน)