fbpx

ลังตัง เทรค เนปาล

ลังตัง เทรค เนปาล

ลังตัง เทรค Langtang trek at Kyanjin village


ลังตัง เทรค เหมาะกับผู้อยากเทรคหิมาลัย แบบไม่นานเกินไป แล้วเดินทางสะดวก เส้นทางไม่ยากเกินไป แต่วิวสวยอลังการไม่แพ้ที่ไหนๆ คนที่ไม่เคยเทรคก็เดินได้

เทือกเขาลังตัง อยู่ในอุทยานแห่งชาติ ลังตัง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือกรุงกาฐมัณฑุ ติดชายแดนทิเบต มียอดสูงสุดคือ Langtang Lirung (7,426 เมตร) เส้นทางจะเป็นป่าแบบโปร่งสลับกับทุ่งหญ้า ต้นอ๊ค เมเปิล ต้นสน และกุหลาบพันธุ์ปีหลายหลายพันธุ์ แวะหมู่บ้านชาวทามัง และทิเบต มีตะกอนธารน้ำแข็ง และยอดเขาหิมะที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี นับว่าเป็นเส้นทางที่ครบรส ครบเครื่องจริงๆ


วันแรก กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ (L/D)

09:00น.    พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อทำการเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG319 BKK (10:15) – KTM (12:25) ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 25 นาที

12:25น.    เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน กรุงกาฐมัณฑุ เมืองหลวงของประเทศเนปาล ทำวีซ่าหน้าด่าน Visa On Arrival โดยเตรียมรูปถ่าย 1 รูป

              เมื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย พบกับเจ้าหน้าที่มารับเพื่อพาท่านเข้าสู่ที่พักในเขตทาเมล เขตที่พักยอดนิยมของชาวต่างชาติ เพราะเต็มไปด้วยร้านค้า โดยเฉพาะอุปกรณ์ปีนเขา และเดินป่า และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

              วันนี้ให้อิสระท่านทำกิจกรรมตามชอบ เช่น จิบกาแฟชิวๆในย่านทาเมล หรือ ท่านที่ไม่เคยมากาฐมัณฑุก็สามารถซื้อทัวร์เที่ยวสถานที่ต่างๆในกาฐมัณฑุเพิ่มได้

Reached Kathmandu. Our representative will welcome you to the land of mountains. Then take you to Thamel area to check in to hotel.


วันที่สอง       กาฐมัณฑุ –
Syabrubesi (1,550m) (B/L/D)

วันนี้เราจะเริ่มเดินทางออกจากกาฐมัณฑุตั้งแต่ 7 โมงเช้า โดยทางรถ ระยะทาง 165 ก.ม.ใช้เวลา 7ชั่วโมง เราจะแวะพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง เมื่อถึง สยาบรูเบสี ก็เดินทางเข้าสู่ที่พัก

An early departure for the 7 hours drive to our starting point at the foot of the Langtang Valley. The road takes a spectacular route, climbing high over the ridges to escape the Kathmandu Valley and providing us with a superb panorama of the Himalaya , including the Annapurnas, Manaslu, Ganesh Himal and the peaks of the Langtang region that we will soon become better acquainted with.

วันที่สาม      เริ่มเทรค: Syabrubesi – Lama Hotel (2,300m/6hrs) (B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้า ก็เริ่มเดินเทรคกันโดยลัดเลาะไปตามแม่น้ำ Langtang Khola ผ่านป่า ข้ามสะพานแขวน ผ่าน Tea House หลายแห่ง เส้นทางมีความชันบ้าง แต่ไม่มากนัก เป็นสีสรรให้กับการเดินทาง จุดหมายปลายทางวันนี้คือหมู่บ้านลามาโฮเทล

Trek from Syabrubesi to Lama Hotel (2,380m, 6 hours) 

This is our first day of trekking. Follow the Langtang Khola River. Pass through the thick woodlands. Cross a few suspension bridges. Pass teahouses. The trail looks steep, but it isn’t that testing, and is always exciting.

วันที่สี่ Lama Hotel (2,300m) – Langtang Village (3,430m/6hrs) (B/L/D)

หลังจากอาหารเช้า ก็เดินเทรคกัน โดยวันนี้จะต้องไต่ระดับขึ้นเรื่อย แต่ก็แลกมากับการได้เห็นวิวอลังการของยอดเขา Langtang Lirung (7,227m) วันนี้เราจะเจอกับจุดพักของชาวบ้านที่นำปศุสัตว์มาเลี้ยง ผ่านวัดและที่ทำการหน่วนอุทยานแห่งชาติลังตัง เดินไปจนถึงหมู่บ้านลังตังซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมทิเบต

After morning tea, we set out our second day of the voyage. Our trail proceeds along thick woods. Revel in the grand views of the Langtang Lirung (7,227m). Pass water factories, watch chortens, and see stunning hills that have all kinds of engravings cut on them.

At Ghora Tabela [3000m], the trail emerges from the forest. Once there was a Tibetan resettlement project here, but now it is a Nepalese army post though it has no permanent inhabitants. The trail continues to climb gently, and the valley widens, passing a few temporary settlements used by herders who bring their livestock to graze in the high pastures during the summer months. There is a monastery which we can visit shortly before arriving at the village of Langtang, the headquarters of the Langtang National Park. The houses of Langtang and its neighboring villages are of the flat-roofed Tibetan style, surrounded by stone walls enclosing fields of buckwheat, potatoes, wheat, turnips and barley.

วันที่ห้า Langtang – Kyanjin Gompa (3,870m/3hrs) (B/L/D)

หลังอาหารเช้า เริ่มเดินเทรคต่อ เราจะเจอกับทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่ฝูงจามรีมากินหญ้า ผ่านลำธารเล็กๆหลายสาย จนถึงเขตชุมชน Kyangjin ซึ่งมีความสูงถึง 3,870m ดังนั้นทุกท่านต้องคอยจิบน้ำ และเคลื่อนไหวช้าๆ เพราะปริมาณออกซิเจนในอากาศจะเบาบางลง ที่ชุมชนแห่งนี้เราจะพักผ่อน เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวกับที่สูง

The trail climbs gradually through small villages and yak pastures as the valley opens out further and the views become more extensive. After crossing several small streams and moraines, the trail reaches the settlement at Kyangjin. We should arrive at Kyangjin by lunch time. Allowing time to acclimatize and explore the area. It is a dramatic setting, with snow covered peaks surrounding us in all directions.

วันที่หก Kyangjin (B/L/D)

วันนี้เราจะไปเที่ยวรอบๆ Kyangjin กัน เราจะไปเที่ยวชมวัดประจำหมู่บ้าน ไปเยี่ยมชมโรงงานชีส และไปชมตะกอนธารน้ำแข็ง และชมวิวพาโนรามาของเทือกเขาลังตัง

Rest day in Kyangjin A day to rest and explore the area. We can visit the monastery and the cheese factory, walk up the moraine to see the spectacular ice faces and tumbling glaciers of Langtang Lirung or ascend Kyangjin Ri [4350m], directly behind the village, for a breath-taking panorama of the Langtang peaks.

วันที่เจ็ด Kyanji Ri Peak – Lama Hotel (B/L/D)

ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น เราจะเดินไป Tserko Ria (5000m/16,404ft) เพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น (เตรียมอุปกรณ์กันหนาวเต็มที่เลยนะคะ พร้อมกระบอกน้ำ) จากนั้นเราลงมารับประทานอาหารเช้ากันที่ที่พัก ก่อนเดินเทรคกลับไปยัง Lama Hotel วันนี้เราจะเดินลงใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง ผ่านชุมชนชาวทามัง ซึ่งเป็นชุมชนที่นับถือพุทธแบบทิเบต

Early morning, we visit to Tserko Ria (5000m/16,404ft) for stunning sunrise views. After breakfast, continue to Lama Hotel. Since it is basically downhill, it is 5/ 6 hours stroll from Kanjin Gompa to get to the Lama Hotel. Pass ethnic Tamang settlements who take after religious and social views like the Tibetans.

วันที่แปด Lama Hotel – Syabrubesi (5hrs) (B/L/D)

วันนี้เราจะเดินลงไปเรื่อยๆ ไปจนถึงปลายทางที่ Syabrubesi ผ่านสวนผักและ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ถือเป็นวันที่เดินสบายๆส่งท้ายทริปเดินเทรคของเรา

After breakfast, we trek down to Syabru bensi, which takes a 5 hours walk. Enjoy the simple downhill trail through lush green vegetation. Upon arriving at Syabrubesi, we take our lunch.

วันที่เก้า Syabrubesi – Kathmandu (B/L/D)

วันนี้เราจะเดินทางโดยทางรถยนต์กลับเข้าสู่เมืองหลวงกาฐมัณฑุ ใช้เวลาเดินทาง 5-6 ชั่วโมง อิสระเดินเที่ยว พักผ่อนในย่านทาเมล

After breakfast, we drive over to Kathmandu. Arriving Kathmandu, we transfer you to your hotel.

วันที่สิบ Kathmandu – Bangkok (B)

หลังอาหารเช้า พาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติตรีภูวัน เพื่อเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG320 Kathmandu (13:30) – Bangkok (18:15) ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 30 นาที (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

18:15น.         เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

After breakfast transfer to Airport. Leave back to your sweet home.

**********************************************************

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า / The program is subject to change without prior notice

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋ว)

ขนาดกรุ๊ป ราคาต่อท่าน (บาท) ไม่รวมตั๋ว ราคาตั๋วการบินไทย ชั้นประหยัด ณ วันที่ 21 ก.พ. 61
อยู่ที่ราวๆ 12,500 – 15,500 บาท ขึ้นกับซื้อเร็ว/ช้า
3 คน 37,900 บาท
4 คน 33,500 บาท
5 คน 32,000 บาท
6 คน 30,000 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตรานี้รวม

 1. ค่าวีซ่าเนปาล Visa on Arrival
 2. หัวหน้าทัวร์ไทย
 3. ไกด์ผู้เชียวชาญการเทรค พูดภาษาอังกฤษ
 4. ลูกหาบ 1 คน ต่อลูกทัวร์ 2 คน ลูกหาบ 1 คน แบกน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20kg
 5. ตั๋วรถบัสไปกลับ กาฐมัณฑุ – สยาบรูเบสี
 6. Tea House ตลอดเส้นทางเทรค ตามเส้นทางที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 7. ค่าใบอนุญาตการเดินเทรค
 8. ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติลังตัง
 9. โรงแรมระดับ 3 ดาว ที่กาฐมัณฑุในย่านทาเมล
 10. ค่ารถรับส่งสนามบิน-โรงแรม และโรงแรม-สนามบิน
 11. อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 12. ประกันการเดินทาง ตามรายละเอียดความคุ้มครองที่จะแนบให้หลังจากมัดจำทัวร์แล้ว

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทย ไปกลับ กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ ราคาระหว่าง 12,500 – 15,500 บาท ขึ้นอยู่กับซื้อเร็ว/ช้า
 2. ค่าทัวร์อื่นๆนอกเหนือจากโปรแกรม เช่น ทัวร์ในกาฐมัณฑุ
 3. ค่าอาหารมื้ออื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 4. เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ค่ามินิบาร์
 5. กรณีต้องการเช่าถุงนอน ค่าเช่าวันละ 70 รูปีเนปาล
 6. ค่าธรรมเนียมการชาร์ตแบตบนเขา และค่าอาบน้ำร้อน (ถ้ามี)
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอินเตอร์เนต ค่าโทรศัพท์ ค่าซิมการ์ด ค่าซักรีด เป็นต้น
 8. ค่าทิปไกด์เทรค และลูกหาบ
 9. ค่าทิปพนักงานโรงแรม แล้วแต่ความพอใจ สามารถให้ตอนที่จะเช็คเอ๊าท์
 10. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 11. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟล์ทดีเลย์ ไฟล์ทยกเลิก ดินถล่ม ถนนปิด จราจล เคอร์ฟิล ลูกทัวร์ป่วย และอื่นๆ

เสื้อผ้าระหว่างเทรค

รองเท้า ที่สามารถเอาไปเทรคกิ้งได้ ส้นหนา ซัพพอร์ตดี ดอกยางอยู่ในเกณฑ์ดี กันหนาวได้

เสื้อผ้า ช่วงกลางวัน แนะนำเสื้อแขนยาว แต่ไม่ต้องหนา ไว้กันแดด และแห้งง่าย

กางเกงขายาว สำหรับเทรค คือเบา และแห้งง่าย กลางวันระหว่างเดินจะร้อน ติดเลคกิ้ง หรือ Heatech สำหรับกันหนาวช่วงกลางคืน

หมวกกันแดดในช่วงกลางวัน และหมวกไหมพรม กันหนาวสำหรับกลางคืน

ถุงมือสำหรับอากาศหนาวตอนกลางคืน

ถุงเท้าหนาเพื่อจะได้รองรับการเดินได้ดี และติดถุงเท้าสำรองสำหรับสวมทับกันหนาวในตอนกลางคืน

เสื้อแจ๊คเก็ตกันหนาวติดกระเป๋า สำหรับอุณภูมิประมาณ 15-20 องศาในที่ร่มระหว่างวัน เวลาร้อนก็เก็บในเป้หลังเราได้

เสื้อกันลมกันหนาวสำหรับอุณหภูมิ 0 องศา สำหรับกลางคืนบนที่สูงกว่า 3000 เมตร

ไม้เท้า (Trekking Pole) / แว่นกันแดด

ขั้นตอนการจอง

 1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต (หากท่านใดต้องการให้เราจองตั๋วให้ ก็โอนค่าตั๋วคนละ 15,500 บาทมาพร้อมกัน ซึ่งเราจะคิดราคาตามจริง ไม่บวกค่าบริการใดๆ ส่วนเกินจะนำไปหักกลบลบหนี้กับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
 2. ชำระส่วนที่เหลือ 1 เดือนก่อนวันเดินทาง

รายละเอียดเลขที่บัญชี Global Tour Planner

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี บัญชีประเภท
ธ.กสิกรไทย สำนักพหลโยธิน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 799-2-27888-3 ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 388-221482-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ ถนนงามวงศ์วาน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 917-0-03949-0 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย งามวงศ์วาน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 026-2-72630-0 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน น.ส. จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ 984-8-10520-4 ออมทรัพย์

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com พร้อมกับแจ้งชื่อผู้โอนและเบอร์มือถือ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 30%ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
  • การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางเราเพียงช่วยประสานงานซื้อให้เท่านั้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 0866677011Line: เบอร์ 0866677011

ติดต่อจองทัวร์

line Judy ID 1236a      Whatsapp 66866677011     facebook-messenger-Travel to Himalayas     Wechat ID Globaltourplanner