ประเทศ ภูฏาน รวมข้อมูล ประเทศภูฏาน ดินแดนแห่งความสุข

โปรแกรม ทัวร์ภูฏาน

ภูฏาน ..... ดินแดนแห่งความสุข

ภูฏานประเทศสวย เมืองสงบ ร่ำรวย ความสุข สงบทางใจ
ผู้คนเป็นมิตร ท่วมท้นน้ำใจ รอยยิ้มมากมาย จากคนภูฏาน
แม่น้ำ ลำธาร ภูเขาสูงใหญ่ พืชสัตว์มากมาย อุดมสมบูรณ์
ธรรมมะเพิ่มพูน พุทธศาสนาเข้มข้น ยึดเมตตาธรรม เพื่อบรรลุนิพพาน
วัฒนธรรมยาวนาน ประเพณีคงไว้ ศิลปะมากมาย เอกลักษณ์เฉพาะตัว
ปกครองแบบครอบครัว ราชวงศ์วังชุก กษัตริย์จิ๊กมี่ ระบอบประชาธิปไตย
ยึดความพอเพียง เน้น ความสุข ทางใจ ใช้ความสุขมวลรวม เพื่อ ความสุข ที่ยั่งยืน
จุดหมายของผู้คน เดินทางข้ามคืน เพื่อไปพบเจอ ความสุขที่แท้….ที่ปลายทาง หิมาลัย

ภูฏาน อัญมณีแห่ง หิมาลัย

ภูฏานเป็นประเทศเล็กๆในเขตเทือกเขา หิมาลัย ซีกตะวันออก กึ่งกลางระหว่างอินเดียกับจีน (ทิเบต) มีขนาดเท่าสวิตเซอร์แลนด์ แต่มีประชากรเพียง 797,765 คน (สำรวจในปี ค.ศ. 2016 หรือ พ.ศ. 2559) เป็นอันดับที่ 165 ของโลก แต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ อุดมไปด้วยพื้นที่สีเขียวบนทิวเขาสูงตระหง่านเยี่ยมเทียมฟ้า ผู้คนน่ารัก อากาศบริสุทธิ์ สถาปัตยกรรมโดดเด่น ยึดหลักศาสนาในการดำรงชีวิต ไม่มีขอทาน ขโมยน้อยมาก อาชญากรรมรุนแรงแทบไม่เคยปรากฏ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีเต็มร้อย ถือว่าภูฏานเป็นดินแดนแชงกรีล่าหรือสรวงสวรรค์แห่งสุดท้ายบนพื้นพิภพที่ซ่อนตัวอยู่กลางเทือกเขา หิมาลัย อย่างแท้จริง

ประชากรส่วนใหญ่ยังหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์กันอยู่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยังเป็นชนบทท้องไร่ท้องนา ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมปรากฎให้เห็น ยกเว้นในภาคใต้ ภาพความงามของทุ่งนาเขียวขจีท่ามกลางหุบเขา กลายเป็นภาพฝันที่นักท่องเที่ยวจากโลกอุตสาหกรรมถวิลหา

สิ่งที่น่าประทับใจในภูฏาน

ภูฏาน เป็นประเทศเดียวที่มีพุทธศาสนา นิกายวัชรยาน แบบทิเบตเป็นศาสนาประจำชาติ วิถีชีวิต สิ่งก่อสร้าง ศิลปะ-วัฒนธรรม ประเพณี ต่างผูกพันลึกซึ้งกับเรื่องราวของพุทธศาสนา โดยยึดหลักเมตตาธรรมแบบมหายาน ทำให้ผู้คนดูอ่อนน้อม ถ่อมตน สุภาพ อ่อนโยน เป็นสิ่งที่ประทับไปในใจของทุกคนที่มาเยือนภูฏาน

สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในภูฏานก็คือสัญลักษณ์ทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นโชร์เต็น (สถูป/เจดีย์) ที่กระจัดกระจายอยู่ตามขุนเขา ธงมนต์ที่ผูกกันอย่างหนาแน่น และโบกสะบัดอยู่ตามช่องเขา และสะพาน กระบอกมนต์ที่หมุนตามแรงน้ำจากลำธารกลางขุนเขา บ่งชัดว่าพุทธศาสนาดำรงอยู่ทุกหนแห่ง พุทธศาสนาถูกหล่อหลอมเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้คนชาวภูฏาน อยู่ในวิถีชีวิตทุกๆวัน

ที่มาของ GNH ดัชนีความสุขมวลรวม

…..เพื่อดำรงอยู่ซึ่งความเป็นภูฏาน สิ่งแวดล้อม วิถีปฏิบัติ ประเพณี วัฒนธรรม และคงความสมดุลกับเทคโนโลยีอันทันสมัย …..

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก อดีตพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฎาน รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก จึงนำนโยบาย “ ความสุขมวลรวมประชาชาติ ” หรือ GNH มาใช้เป็นนโยบายบริหารประเทศ เพื่อเน้นความสุขของประชาชน นำหน้าความเจริญทางด้านวัตถุ ประเทศนี้มองไปก็มีนโยบายที่คล้ายกับ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทยเรา

นโยบายการท่องเที่ยวภูฏาน

จากนโยบาย “ ความสุขมวลรวมประชาชาติ ” หรือ GNH เพื่อรักษาวัฒนธรรมและธรรมชาติของภูฏานไว้ไม่ให้ถูกทำลาย รัฐบาลภูฏานได้ใช้นโยบาย “High Value, Low Volume” มาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยให้การท่องเที่ยวภูฏานดูแลรับผิดชอบ และได้ตั้งค่าทัวร์มาตรฐานไว้ที่ 250 USD ต่อวัน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน สำหรับกรุ๊ป 3 คนขึ้นไป โดยการเข้าไปท่องเที่ยวในภูฏาน ต้องผ่านบริษัททัวร์เท่านั้น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเองได้

ภูฏาน ดินแดนแห่งความสุข

ภูฏานเป็นประเทศที่เคยถูกโหวตว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดติดอันดับ 8 ของโลก และในปัจจุบันนี้เมื่อพูดถึง “ ความสุข ” แบบ “inner peace” หรือ “ ความสุขจากข้างใน” “ ความสุขสงบในใจ” แล้ว ภูฏานจะเป็นหนึ่งในคำนิยามเหล่านั้น ยืนยันได้จากลูกทัวร์ที่ไปเที่ยวภูฏานกับเรา 99% (เว้นอีก 1% สำหรับผู้ที่ไม่ชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ) ต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่า “จริง” มันสุขล้นในทุกๆวินาทีที่อยู่ที่นั่น สุขแบบที่ไม่เคยเจอกับทริปเที่ยวที่อื่น

ภูฏานเหมาะกับใคร

ภูฏานจึงเหมาะกับคนที่รักในธรรมชาติ วัฒนธรรม เพราะภูฏานไม่มีห้างใหญ่ ไม่มีแบรนด์เนม ไม่มีแหล่งช้อปปิ้งของหรูๆ มีแต่ภูเขา ป่าไม้ ธรรมชาติ ผู้คนที่แสนจะน่ารัก และสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

และหากคุณเป็นคนกลุ่มที่ว่า รับรองว่าภูฏานคือที่ที่คุณจะพบเจอกับ ความสุข ในทุกๆวินาทีที่อยู่ที่นั่น จนไม่อยากจากภูฏาน ตามสโลแกนที่ว่า “ Bhutan Happiness is a Place ”

ทำไมต้องไปภูฏาน กับ Global Tour Planner

เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดทริปไปภูฏานอย่างมาก มีประสบการณ์การจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วทั้ง ประเทศภูฏาน มากว่า 10 ปี

สำหรับ ทริปส่วนตัว เราสามารถปรับโปรแกรมได้ตามชอบ ไม่ว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ทริปดูงาน ทริปทางศาสนา สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ไปจนถึงกรุ๊ปใหญ่ และกำหนดวันเดินทางได้เอง

Care & Commit เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติเรื่อยมากับลูกทัวร์ทุกคน บริการด้วยความจริงใจ และซื่อสัตย์ เน้นความปลอดภัยของทุกคนเป็นหลัก

ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเทศภูฏาน