+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

ภูฏาน – เกริ่นนำ

หากพูดถึง ภูฏาน ก่อนปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) คนไทยส่วนใหญ่ก็คงยังไม่รู้จักประเทศเล็ก ๆแห่งนี้ จำได้ว่า ณ ตอนนั้นพอพูดถึง ภูฏาน มีคนบอกว่า อยู่ที่ไหนเหรอ ? ภูฏาน คือ เนปาลเหรอ คือประเทศเหรอ ?

ภูฏานเป็นที่รู้จักในไทยเมื่อ

แต่เมื่อหลังจากที่มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล (พระอิสริยยศในตอนนั้น) ได้เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก พระบรมราชชนก (พ่อ) เพื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะของรัฐบาลไทย เพื่อร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาส พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ด้วยพระจริยวัตรที่งดงามของมกุฎราชกุมารจิกมี กลายเป็นกระแส “จิ๊กมี่ฟีเวอร์” ขึ้นมาโดยทันใด ปรากฏพระรูปของพระองค์ขึ้นปกหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร หลายฉบับเป็นเวลาหลายสัปดาห์

ผู้คนเริ่มค้นหาว่าประเทศภูฏานอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร คนไทยเริ่มรู้จักประเทศเล็กๆในซอกหลีบแห่งหิมาลัยแห่งนี้มากขึ้น และเริ่มตกหลุมรักประเทศนี้มากขึ้นเรื่อยๆ กระแส “จิ๊กมี่ฟีเวอร์” ยังคงอยู่

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ วันที่ มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล ได้ขึ้นครองราชย์ เป็น สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก “จิ๊กมี่ฟีเวอร์” ก็ยังคงอยู่ แถมกระจายไปหลายๆประเทศที่พระองค์เสด็จไปด้วยซ้ำ

จำได้ว่า ชาวภูฏานมาบอกผู้เขียนว่า ตอนนั้นคนไทยเรียกคนภูฏานผู้ชายทุกคนว่า “จิ๊กมี่” เค้าซาบซึ้งและประทับใจถึงความรักความผูกพันของคนไทยต่อชาวภูฏานมาก ทำให้ความสัมพันธ์ของ ไทย และ ภูฏาน แน่นแฟ้นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

ภูฏานอัญมณีแห่งหิมาลัย

ภูฏานเป็นประเทศเล็กๆในเขตเทือกเขาหิมาลัยซีกตะวันออก กึ่งกลางระหว่างอินเดียกับจีน (ทิเบต) มีขนาดเท่าสวิตเซอร์แลนด์ แต่มีประชากรเพียง 797,765 คน (สำรวจในปี ค.ศ. 2016 หรือ พ.ศ. 2559) เป็นอันดับที่ 165 ของโลก แต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ อุดมไปด้วยพื้นที่สีเขียวบนทิวเขาสูงตระหง่านเยี่ยมเทียมฟ้า ผู้คนน่ารัก อากาศบริสุทธิ์ สถาปัตยกรรมโดดเด่น ยึดหลักศาสนาในการดำรงชีวิต ไม่มีขอทาน ขโมยน้อยมาก อาชญากรรมรุนแรงแทบไม่เคยปรากฏ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีเต็มร้อย ถือว่าภูฏานเป็นดินแดนแชงกรีล่าหรือสรวงสวรรค์แห่งสุดท้ายบนพื้นพิภพที่ซ่อนตัวอยู่กลางเทือกเขาหิมาลัยอย่างแท้จริง

ประชากรส่วนใหญ่ยังหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์กันอยู่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยังเป็นชนบทท้องไร่ท้องนา ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมปรากฎให้เห็น ยกเว้นในภาคใต้ ภาพความงามของทุ่งนาเขียวขจีท่ามกลางหุบเขา กลายเป็นภาพฝันที่นักท่องเที่ยวจากโลกอุตสาหกรรมถวิลหา

Beautiful Bhutan-800x0

สิ่งที่น่าประทับใจในภูฏาน

สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในภูฏานก็คือสัญลักษณ์ทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นโชร์เต็น (สถูป/เจดีย์) ที่กระจัดกระจายอยู่ตามขุนเขา ธงมนต์ที่ผูกกันอย่างหนาแน่น และโบกสะบัดอยู่ตามช่องเขา และสะพาน กระบอกมนต์ที่หมุนตามแรงน้ำจากลำธารกลางขุนเขา บ่งชัดว่าพุทธศาสนาดำรงอยู่ทุกหนแห่ง พุทธศาสนาถูกหล่อหลอมเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้คนชาวภูฏาน อยู่ในวิถีชีวิตทุกๆวัน

ภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ถือเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ

Bhutan Festival Mask Dance

ที่มาของ GNH

เพื่อดำรงอยู่ซึ่งความเป็นภูฏาน ธรรมชาติ วิถีปฏิบัติ ประเพณี วัฒนธรรม สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก อดีตพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฎาน รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก จึงนำนโยบาย “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” หรือ GNH มาใช้เป็นนโยบายบริหารประเทศ เพื่อเน้นความสุขของประชาชน นำหน้าความเจริญทางด้านวัตถุ ประเทศนี้มองไปก็มีนโยบายที่คล้ายกับ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทยเรา

ภูฏาน ดินแดนแห่งความสุข

ภูฏานเป็นประเทศที่เคยถูกโหวตว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดติดอันดับ 8 ของโลก และในปัจจุบันนี้เมื่อพูดถึง ความสุข แบบ “inner peace” หรือ ความสุขจากข้างใน ความสุขสงบในใจ แล้ว ภูฏานจะเป็นหนึ่งในคำนิยามเหล่านั้น ยืนยันได้จากลูกทัวร์ที่ไปเที่ยวภูฏานกับเรา 99% (เว้นอีก 1% สำหรับผู้ที่ไม่ชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ) ต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่า “จริง” มันสุขล้นในทุกๆวินาทีที่อยู่ที่นั่น สุขแบบที่ไม่เคยเจอกับทริปเที่ยวที่อื่น

นโยบายการท่องเที่ยวภูฏาน

การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักเป็นอันดับสองของภูฏาน รองจากรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า

จากนโยบาย “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” หรือ GNH เพื่อรักษาวัฒนธรรมและธรรมชาติของภูฏานไว้ไม่ให้ถูกทำลาย รัฐบาลภูฏานได้ใช้นโยบาย “High Value, Low Volume” มาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยให้การท่องเที่ยวภูฏานดูแลรับผิดชอบ และได้ตั้งค่าทัวร์มาตรฐานไว้ที่ 250 USD ต่อวัน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน สำหรับกรุ๊ป 3 คนขึ้นไป โดยการเข้าไปท่องเที่ยวในภูฏาน ต้องผ่านบริษัททัวร์เท่านั้น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเองได้

ภูฏานเหมาะกับใคร

ภูฏานจึงเหมาะกับคนที่รักในธรรมชาติ วัฒนธรรม เพราะภูฏานไม่มีห้างใหญ่ ไม่มีแบรนด์เนม ไม่มีแหล่งช้อปปิ้งของหรูๆ มีแต่ภูเขา ป่าไม้ ธรรมชาติ ผู้คนที่แสนจะน่ารัก และสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

และหากคุณเป็นคนกลุ่มที่ว่า รับรองว่าภูฏานคือที่ที่คุณจะพบเจอกับความสุขในทุกๆวินาทีที่อยู่ที่นั่น จนไม่อยากจากภูฏาน ตามสโลแกนที่ว่า “Bhutan Happiness is a Place”

ทำไมต้องไปภูฏานกับ Global Tour Planner

Global Tour Planner เป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดทริปไปภูฏานอย่างมาก สามารถปรับโปรแกรมได้ตามชอบ ไม่ว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ทริปดูงาน ทริปทางศาสนา สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ไปจนถึงกรุ๊ปใหญ่

สามารถดูรีวิวจากลูกทัวร์ของเราที่นี่  รีวิว และ ที่นี่ รีวิวบนเฟสบุค

หากสนใจให้เราจัดโปรแกรมเที่ยวภูฏาน เข้าไปดูโปรแกรมตัวอย่างได้ที่นี่ ปรแกรมและบทความเกี่ยวกับภูฏาน
ต้องการปรึกษา ติดต่อเราได้ตลอดที่แชท

Line ID 1236a-60x60 https://line.me/ti/p/~1236a    https://wa.me/66866677011   https://m.me/BhutanbyGLobalTourPlanner    Wechat ID Globaltourplanner

สามารถเข้าไปดูเรื่องราวของประเทศภูฏานที่จะคอยอัพเดทเรื่อยๆที่ Facebook: Bhutan by Global Tour Planner

Leave a Reply

+ 42 = 48

error: Content is protected !!