บทความล่าสุด

บทความ - ภูฏาน

Royal Wedding of Bhutan
ขั้นตอนสำคัญในชีวิตคนภูฏาน ตอนที่ 3

ขั้นตอนสำคัญในชีวิตคนภูฏาน ตอนที่ 3/5 การแต่งงาน      ช่วงวัยหนุ่มสาวของชาวภูฏานไม่มีงานพืธีใดๆเป็นพิเศษจนกว่าจะถึงกำหนดแต่งงาน การแต่งงานในภูฏานอาจเป็นงานใหญ่มีพิธีรีตองต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย หรืออาจไม่มีการจัดพิธีใดๆเลยก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานทางสังคมของครอบครัวและขึ้นอยู่กับว่าคู่บ่าวสาวรู้จักกันด้วยวิธีใด กล่าวคืออาจเป็นการแต่งงานด้วยความรักชอบพอหรือเป็นการแต่งงานตามความต้องการของผู้ใหญ่ ถ้าเป็นแบบหลังพ่อแม่จะถามความสมัครใจของลูกว่าจะยอมแต่งหรือไม่ โดยปกติแล้ว คู่ครองที่พ่อแม่หมายตาไว้มักจะเป็นลูกของเพื่อนๆทั้งสองฝ่ายจึงรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาเจอหน้ากันครั้งแรกในวันแต่ง จึงเรียกไม่ได้ว่าเป็นการคลุมถุงชน [...]