fbpx

ทิเบต กานจือ หย่าเฉิน โปรแกรม 1

Lady lie down beside Yajia Love Lake ทริป ทิเบต การจือ หย่าเฉิน โปรแกรม 1

ทิเบตตะวันออก เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต กานจือ หย่าเฉิน โปรแกรม 1

โปรแกรมทางรถ 8 วัน

โพสนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมทางรถ 8 วัน ในเขตกานจือ แคว้นคัม ทิเบตตะวันออก ในมณฑลเสฉวน ของจีน ขอเรียกว่า ทิเบต กานจือ หย่าเฉิน โปรแกรม 1

ทิเบตดั้งเดิม แบ่งเป็น 3 แคว้นใหญ่ๆคือ ทิเบตกลาง (ที่ตั้งของทิเบตปัจจุบัน)  แคว้นคัม (ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลเสฉวนของจีน มีเขตใหญ่ๆคือ กานจือ และ อาปา และในมณฑลยูนนาน) แคว้นอัมโด (ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลชิงไห่ และบางส่วนในมณฑลกานซู)

แคว้นคัม เป็นแคว้นที่สวยที่สุดในบรรดาสามแคว้นของทิเบตเดิม มีภูมิประเทศเต็มไปด้วยเขาสูงและแม่น้ำ ทะเลสาบ

การเที่ยวแคว้นคัมนี้ มีเส้นทางหลายเส้นทางมาก เราสามารถให้คำแนะนำเส้นทางที่ไปได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเดินทางที่ต้องการเป็นหลัก

เส้นทางที่นำเสนอเป็นตัวอย่างนี้ เป็นแบบทางรถ 8 วัน

บริการของเรา

เรามีบริการรถเช่าพร้อมคนขับ (พูดจีน)

สำหรับคนพูดจีนไม่ได้ เรามีบริการเสริม หัวหน้าทัวร์ไทย ไปด้วยตลอดทริป

ไฮไลท์ที่สุดของทริป ทิเบต กานจือ หย่าเฉิน โปรแกรม 1 นี้คือ

  • สถาบันพุทธศาสนา หย่าเฉิน ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากสถาบันสงฆ์ลารุงการ์ เป็น unseen แห่งหนึ่งของเขตนี้
  • หมู่บ้านเจียจู หมู่บ้านที่จีนยกให้เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในจีน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเที่ยว ทิเบต กานจือ โปรแกรม 1

เดือน มี.ค. เป็นฤดูใบไม้ผลิ จะมีต้นเชอรี่บานสะพรั่งในราวกลางเดือน มี.ค. แต่คนมากมายมหาศาล

เดือน ก.ย. อากาศดี ฟ้าใส ไม่หนาวจัด

เดือน ต.ค. บางพื้นที่เริ่มมีใบไม้เปลี่ยนสี แต่คนจีนเที่ยวเยอะมาก เพราะตรงกับเดือนที่เป็นวันชาติจีน

ปลายเดือน ต.ค. – กลางเดือน พ.ย. ไม่เกินกลางเดือน ใบไม้เปลี่ยนสี สวยมาก

Lady lie down beside Yajia Love Lake ทริป ทิเบต การจือ หย่าเฉิน โปรแกรม 1

วันแรก กรุงเทพฯ – เฉิงตู / Day 1 – Bangkok – Chengdu

08:00น      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบินไทย TG 618 BKK 10:55 – Chengdu 15:05 ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 10 นาที

10:55น      เหิรฟ้าออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ

15:05น      เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองเฉิงตู

 

เมืองเฉิงตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ติดอันดับ 1ใน3 เมืองใหญ่และเจริญที่สุดในจีน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า “เสฉวน” (Sichuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น “ เมืองแห่งสรวงสวรรค์ ” นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก

 

คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองเฉิงตู

 

TG 618 BKK 10:55 – Chengdu 15:05 duration 3hr10m

transfer to Hotel. Overnight in Chengdu.

 

วันที่สอง เฉิงตู – คังติ้ง (2500m) / Day 2 – Chengdu – Kangding

เดินทางไปยังเมืองคังติ้ง

 

เมืองคังติ้งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเฉิงตูไป 358 กิโลเมตร คังติ้ง เป็นชื่อที่ชาวฮั่นตั้งขึ้น แปลว่า “สถานที่แห่งความมั่นคง” เมืองที่ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์คามแห่งทิเบต เป็นเส้นทางเชื่อต่อระหว่าง เสฉวนและทิเบตที่สำคัญ ปัจจุบันเป็นเมืองอยู่ในเขตปกครองพิเศษทิเบตกานจือ อยู่ในตะวันตกของมณฑลเสฉวน ครึ่งหนึ่งของชาวเมืองเป็นชาวทิเบต และอีกครึ่งหนึ่งเป็นชาวฮั่น ตัวเมืองแบ่งเป็นเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วภายใน 3 ปีหลัง กลายเป็นเมืองที่ทันสมัยมาก มีสนามบินคังติ้งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีรันเวย์ ที่ถือว่าอยู่สูงเป็นอันดับสองของโลกคือที่ระดับความสูง 4280 เมตรจากระดับน้ำทะเล

 

หากมีเวลา พาท่านเที่ยวชมวัดทิเบตจินกังซื่อ จากวัดนั้นสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปเที่ยวภูเขาผาวหม่า ค่ากระเช้า 30 หยวน ค่าเข้า 50 หยวน
(Paomashan – RMB80.00 for entrance fee and cable car)

 

ภูเขาผาวหม่า เป็นต้นกำเนิดของเพลงคังติ้งฉิงเกอ หรือ เพลงรักคังติ้ง ที่โด่งดังไปทั่วโลก โดยได้ถูกประพันธ์ขึ้นตั้งแต่ยุค 40s

 

คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองคังติ้ง

 

Afternoon, start the trip to Kangding.

 

วันที่สาม คังติ้ง – ซินหลง (3050m) / Day 3 – Kangding – Xinlong

เดินทางจากเมืองคังติ้งไปยัง เมืองซินหลง 新龙县แวะเที่ยวทะเลสาบโชกา ซึ่งได้ชื่อว่า “สวรรค์บนดิน สวรรค์ชั้นเก้า – สระมรกต” คำว่าโชกา เป็นภาษาทิเบต แปลว่า น้ำสีดำจากป่าหิน

พักค้างคืนที่เมืองซินหลง

Visit Tsokha lake nearby Xinlong county, spend night at Xinlong countytown.

 

วันที่สี่ ซินหลง – สถาบันสงฆ์หย่าเฉิน / Day 4 – Xinlong – Yarchen Gompa

เดินทางไปยังสถาบันสงฆ์หย่าเฉิน 亚青寺สถาบันสงฆ์ (พุทธทิเบต) ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองลงมาจากสถาบันสงฆ์ลารุงกา โดยเคยมีพระสงฆ์ แม่ชี นักบวช และนักปฏิบัติธรรม (ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ชี) ที่มาอยู่และศึกษาธรรมที่สถาบันแห่งนี้ถึงกว่า 10,000 รูป แต่ด้วยนโยบายการควบคุมวัดพุทธในเขตปกครองตนเองทิเบต ทำให้ทั้งสถาบันสงฆ์หย่าเฉิน และ ลารุงกา ต่างถูกลดขนาดลง สถาบันหย่าเฉินได้ถูกห้ามให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาระยะหนึ่ง ปีนี้เปิดให้เข้าได้แล้ว

สถาบันสงฆ์หย่าเฉิน ตั้งอยู่ที่ห่างไกล ที่ความสูง 3900m วิวทิวทัศน์ระหว่างทางและโดยรอบมีความสวยงามมาก

คืนนี้เราค้างคืนที่เกสต์เฮ้าส์ ห้องน้ำรวม ในบริเวณสถาบันสงฆ์หย่าเฉิน

 

Drive to Yarchen, visit Yarchen Gompa today.

 

วันที่ห้า อารามหย่าเฉิน – หลูฮั่ว / Day 5 – Yarchen – Luhuo

เดินทางจากอารามหย่าเฉิน ไปยังเมืองหลูฮั่ว ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตกานจือ เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางเส้นทางการค้าโบราณสายชาม้า ตั้งอยู่ที่ความสูง 3860m จากระดับน้ำทะเล

วิวทิวทัศน์รอบๆ มีชื่อเสียงอย่างมากเรื่องวิวถ่ายภาพที่สวยงามโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยสี

คืนนี้พักค้างคืนในเมืองหลูฮั่ว

 

Leave Yarchen this morning, drive to Luhuo county.

 

วันที่หก หลูฮั่ว – ปาเหม่ย – ตันปา  / Day 6 – Luhuo – Bamei – Danba

เดินทางไปยังเมืองปาเหม่ย

เมืองปาเหม่ย (3500m) เป็นอีกเมืองสำคัญบนเส้นทางการค้าโบราณสายชาม้า มีชื่อเสียงเรื่องความงามของวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ วัด เจดีย์ ทุ่งหญ้าบนที่ราบสูง แวะเที่ยววัดฮุ่ยหยวน

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองตันปา

เมืองตันปา เป็นแหล่งที่อยู่ของชาวทิเบตเผ่า Jiarong เอกลักษณ์ของที่นี่คือ อาคารบ้านเรือนจะมีลักษณะเหมือนหอคอย สร้างลดหลั่นลงมาตามทางชันของภูเขา หมู่บ้าน Jiaju ได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านทิเบตที่สวยงามที่สุดในจีน หมู่บ้านจงลู่ ก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงของตันปา

คืนนี้พักค้างคืนในหมู่บ้านทิเบตจงลู่

 

Visit Huiyuan temple at Bamei, reach Danba in the afternoon, stay overnight at Zhonglu Tibetan village.

 

วันที่เจ็ด ตันปา – เฉิงตู / Day 7 – Danba – Chengdu

เดินทางกลับเฉิงตู

คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองเฉิงตู

Drive back to Chengdu from Danba today.

 

วันที่แปด เฉิงตู – กรุงเทพฯ / Day 8 – Chengdu – Bangkok

12:00น      เช็คอินสายการบินไทย TG 619   Chengdu 15:05 – BKK 17:20 ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 15 นาที

17:20น      เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

Thai Airways   Nov 3   TG 619   Chengdu 15:05 – BKK (Suvannabhumi) 17:20

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ ชั้นประหยัด Airfare (THB)

การบินไทย Thai Airways (รวมอาหาร, น้ำหนักกระเป๋า 30kg) เริ่มต้นที่ 11,145 THB

สอบถามราคารถเช่าสำหรับโปรแกรม ทิเบต กานจือ หย่าเฉิน โปรแกรม 1 และโปรแกรมอื่นๆได้ในแชท

ข้อมูลที่ควรเตรียม คือ จำนวนวันเดินทาง จำนวนคน หากมีสถานที่พิเศษที่ต้องการไป ให้ระบุมาด้วย

Line ID 1236a-60x60      https://wa.me/66866677011     https://m.me/BhutanbyGLobalTourPlanner  

Wechat ID Globaltourplanner