fbpx

ทัวร์ลาดักห์ + ลาดักห์มาราธอน บินเข้า/บินออกเลห์ 3-11 ก.ย. 60 หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย. 2560

ทัวร์ลาดักห์ + ลาดักห์มาราธอน
บินเข้า/บินออกเลห์ 3-11 ก.ย. 60
หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย. 2560
ราคา35,000 บาท
ลาดักห์
button_download

ลาดักห์ เป็นแคว้นในรัฐจัมมู-แคชเมียร์ ทางตอนเหนือของอินเดีย ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่สวยงามราวสวรรค์ มีความเป็นธรรมชาติในแบบที่ราบสูงในเขตเทือกเขาหิมาลัย

ลาดักห์มาราธอน เป็นงานวิ่งมาราธอนที่สูงที่สุดและโหดที่สุด งานวิ่งนี้ certified by AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) ตั้งแต่ปี 2015 ถือว่าเป็นงานวิ่งในระดับมาตรฐานสากลไปแล้ว

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

 1. Fun Run 7km ค่าสมัคร US$30 อายุ 12 ปีขึ้นไป เริ่มแข่งเวลา 7:00น.
 2. Half Marathon ค่าสมัคร US$40 อายุ 16 ปีขึ้นไป เริ่มแข่งเวลา 6:30น. Cut-off Time 3 hrs 45 mins
 3. Full Marathon ค่าสมัคร US$65 อายุ 18 ปีขึ้นไป เริ่มแข่งเวลา 6:00น. Cut-off Time 6 hrs 30 mins
 4. 72km-ultra marathon โหดที่สุดในโลก เพราะต้องวิ่งผ่านช่องเขาสูงกว่า 17,617 ฟตุที่ คาดุงลาพาส ค่าสมัคร US$120

อายุ 20 ปีขึ้นไป (ใครจะเข้าแข่งระยะนี้ คุณต้องมาลาดักห์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อปรับสภาพร่างกาย)

หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย. 2560

 

ทัวร์ลาดักห์ + ลาดักห์มาราธอน บินเข้า/บินออกเลห์ 3-11 ก.ย. 60

วัน/วันที่

รายการ

มื้ออาหาร

เมืองที่พัก

D0/3 Sept

20:00น. เช็คอิน การบินไทย TG331
BKK (23:15) – DEL (02:15)
ใช้เวลาบิน 4 ชม 30นาที

D1/4 Sept

02:15น. เดินทางถึงเดลี ผ่าน ต.ม.

ต่อเที่ยวบินภายในประเทศเดินทางสู่เมืองเลห์

– พักเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพกับพื้นที่สูง (3400m) อากาศบาง จิบน้ำเยอะๆ เคลื่อนไหวช้าๆ

– เย็นพาท่านชมวิวเมืองเลห์ที่เจดีย์สันติภาพ

-ตลาดเมืองเลห์

เที่ยง/เย็น

เลห์

D2/5 Sept

เลห์ – ปราสาทบาสโก – Magnetic Hill – วัดอัลชิ – วัดลามายูรู – เลห์

เช้า/เที่ยง/เย็น

เลห์

D3/6 Sept

เลห์ – ช่องเขาคาดุงลาถนนที่สูงที่สุด – วัดดิสกิต – ทะเลทรายฮุนเดอร์

เช้า/เที่ยง/เย็น

ฮุนเดอร์

D4/7 Sept

ฮุนเดอร์ – เลห์

เช้า/เที่ยง/เย็น

เลห์

D5/8 Sept

เลห์ – ทะเลสาบปันกอง – เลห์

เช้า/เที่ยง/เย็น

เลห์

D6/9 Sept

วัดเฮมิส – อารามธิคเซย์ – ปราสาทสโต๊ค

เช้า/เที่ยง/เย็น

เลห์

D7/10 Sept

แข่งขันลาดักห์มาราธอน

เช้า/เที่ยง/เย็น

เลห์

D8/11 Sept

บินกลับเดลี / บินกลับกรุงเทพฯ
TG316 DEL (23:30) – BKK (05:25) 4h25m

เช้า/เที่ยง/เย็น

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเพื่อประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

ราคาทัวร์ ราคาต่อท่าน

ขนาดกรุ๊ป

ราคาทัวร์

ราคาตั๋วเครื่องบิน 4 เที่ยวบิน

กรุ๊ป 4 ท่าน

35,000 บาท

17,000 – 27,000 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

อัตรานี้รวม

 1. วีซ่าอินเดีย
 2. หัวหน้าทัวร์ไทย
 3. ค่ารถInnova บริการในลาดักห์
 4. ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 5. อาหารทุกมื้อ พร้อมอาหารเสริมจากเมืองไทย
 6. ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 7. ที่พักสามดาว
 8. ค่าใบอนุญาตผ่านแดน
 9. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินประกัน 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินใดๆ
 2. ค่าสมัครงานวิ่งลาดักห์มาราธอน
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าทิปไกด์, หัวหน้าทัวร์ และคนขับ
 5. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากกรณีถนนปิดเพราะดินถล่ม (roadblocks, landslides), สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน, ไฟล์ทดีเลย์ และภัยอันเกิดจากการจราจล หรือ ภัยพิบัติอื่นๆ
 6. ค่าภาษีต่างๆหากต้องการใบกำกับภาษี
 7. ประกันสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วย สามารถซื้อเพิ่มได้

ขั้นตอนการจอง

 1. วางมัดจำท่านละ 25,000บาท + ค่าสมัครงานวิ่งมาราธอน (ดูอัตราค่าสมัครได้ในหน้าแรก ตรงรายละเอียดประเภทการแข่งขัน)ทันที หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิ.ย. 60 (ส่วนที่เหลือชำระภายในวันที่ 2 ส.ค. 2560) – หากจองช้า ราคาตั๋วเครื่องบินอาจแพงขึ้น และที่พักอาจเต็ม
 2. ส่งหน้าพาสปอร์ตมาเพื่อทำการจองตั๋วเครื่องบิน

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่าอินเดีย

 1. สแกนสีหน้าพาสปอร์ต ความละเอียดสูง
 2. สแกนสีรูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2×2 นิ้ว (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) พื้นหลังสีขาว ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้มเห็นฟัน เปิดหน้าผาก ความละเอียดสูง
 3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประกอบการขอวีซ่าอินเดียในแบบฟอร์มที่จะส่งให้ในภายหลัง

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

ธ.กสิกรไทย

สำนักพหลโยธิน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

799-2-27888-3

ออมทรัพย์

ธ.ไทยพาณิชย์

พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

388-221482-3

ออมทรัพย์

ธ.กรุงเทพ

ถนนงามวงศ์วาน

น.ส.จุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์

917-0-03949-0

ออมทรัพย์

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
  • การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางเราเพียงช่วยประสานงานซื้อให้เท่านั้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Global Tour Planner Tel.0866677011, 029535347
e-mail: globaltourplanner@gmail.com