fbpx

ทริปปั่น ซานสการ์ – ศรีนาการ์ กับ Himalayan Bike Tour

Men riding to Zanskar Valley

ชวนไป ทริปปั่น ซานสการ์ – ศรีนาการ์

กับ Himalayan Bike Tour

 

Men riding to Zanskar Valley

Global Tour Planner มา ชวนไป ทริปปั่น ซานสการ์ – ศรีนาการ์ ส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ถือเป็นความฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิตของนักปั่น ที่จะได้พาจักรยานคู่ใจไปถึงส่วนหนึ่งของเทือกเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เราจะพาไปปั่นไปในหุบเขาซานสการ์ ดินแดนที่สวรรค์มาบรรจบกับโลกมนุษย์

ซานสการ์ เป็นหุบเขาที่ทอดลึกเข้าไปในแคว้นลาดักห์ รัฐจัมมูแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย ผู้ที่ไปเยือนต่างพรรณาถึงความงามของหุบเขาแห่งนี้ โดยพร้อมใจกันขนานนามว่าเป็นดินแดนที่สวรรค์บรรจบกับโลกมนุษย์

ถนนไปซานสการ์จะเปิดเฉพาะแค่ช่วงปลายเดือน พ.ค. หรือ ต้นเดือน มิ.ย. ไปจนถึง ปลายเดือน ต.ค. เท่านั้น นอกนั้นถนนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ไม่สามารถสัญจรได้อย่างสิ้นเชิง

ในโปรแกรมทัวร์นี้ เราออกแบบให้ท่านได้ปั่นจักรยานแสนรักไปทั่วทั้งหุบเขาซานสการ์ รถไม่มาก ไม่อันตราย และสัมผัสวิวสวยสองข้างทางอย่างใกล้ชิด แบบปั่นไปแวะเที่ยวไปแบบเจาะลึก และในคืนสุดท้าย ได้นอนบ้านเรือที่ศรีนาการ์ แคว้นแคชเมียร์ด้วย โปรแกรมนี้มีหัวหน้าทัวร์ไทย มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษและรถส่วนตัวให้บริการตลอดทริป พร้อมเป็นรถเซอร์วิสไปในตัว โดยรับตั้งแต่สนามบินเมืองศรีนาการ์ จนส่งสนามบินเมืองศรีนาการ์

สภาพภูมิประเทศ ทริปปั่น ซานสการ์ – ศรีนาการ์

สภาพถนน: ส่วนใหญ่เป็นทางราดยาง ความชันไม่เกิน 5% ลาดชันน้อยกว่าภาคเหนือของไทย รถน้อยมาก เหมาะกับการปั่นมาก
ช่วงที่ดีที่สุด: มิ.ย. – ก.ย.
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย: กลางวันประมาณ 20-25°C  กลางคืนประมาณ 15-20°C
ระดับความยาก: ไม่ยาก
สภาพถนน: ผสมผสานระหว่างทางราดยาง กับทางดิน ไม่สูงชันมาก อยู่ในหุบเขา
การจราจร: เบาบางมาก ไม่ค่อยมีรถวิ่ง
ความสูงโดยเฉลี่ย: 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ขนาดกรุ๊ป: กรุ๊ปละ 10 คน

ทริปไฮไลท์ ทริปปั่น ซานสการ์

– เยือนวัดพุทธทิเบตโบราณที่ยังคงมีชีวิต
– สัมผัสวิถีคนท้องถิ่น ดื่มชา พูดคุยกับชาวบ้าน
– ลองยิงธนูแบบลาดักห์
– ธารน้ำแข็งดารังดูรุง ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในลาดักห์
– ฝูงแกะ ฝูงม้า ตัวหิมาลายันมาร์ม็อต
– วิวอลังการของเทือกเขาหิมาลัย
– เส้นทางปั่นทอดยาวไปตามแม่น้ำ และหุบเขา
– ทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ และทุ่งดอกไม้
– นอนบ้านเรือในทะเลสาบที่แคชเมียร์

รายละเอียดโปรแกรม ทริปปั่น ซานสการ์

Day 1 – สุวรรณภูมิ – เดลี โดยเครื่องบิน

Meal Icon 2-60x60 เช้า (บนเครื่อง) / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px เดลี

06:00: พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
08:55: เช็คอินสายการบิน Air India AI333 BKK (08:55) – Delhi (12:00) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง 25 นาที มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องบิน
– ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ
– พาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักใกล้สนามบิน
– รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม

Day 2 เดลี – ศรีนาการ์ โดยเครื่องบิน / ศรีนาการ์ – คาร์กิล ทางรถ

Meal Icon 2-60x60 เช้า (บนเครื่อง) / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px คาร์กิล (สูง 2,676m)

– บินไปยังศรีนาการ์ เมืองเอกแคว้นแคชเมียร์ ด้วยสายการบิน Air India AI827 Delhi (07:10) – Sirnagar (08:40) ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 20 นาที มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องบิน
– เดินทางถึงศรีนาการ์ พาท่านเดินทางโดยรถยนต์ไปบนเส้นทางเลห์-ศรีนาการ์ไฮเวย์ ปลายทางเมืองคาร์กิล ใช้เวลา 6 ชั่วโมง
– ผ่านช่องเขาโซจิลา ความสูง 3,528 เมตร สูงเป็นอันดับสองบนเส้นทางเลห์-ศรีนาการ์ไฮเวย์
– รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
– ถึงคาร์กิลพาเข้าพักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นในโรงแรม

Day 3 คาร์กิล – พาดุม ทางรถ

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px พาดุม (3657m)

-รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
– ออกเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองคาร์กิลไปยังเมืองพาดุม เมืองเอกแห่งหุบเขาซานการ์ โดยวิ่งผ่านหุบเขาซูรู  – พักทานอาหารกลางวันที่รังดุม ผ่านช่องเขาเพนซิลา (สูง 4700m) แวะถ่ายรูปกับธารน้ำแข็งดารุงดูรัง ก่อนจะเข้าสู่เมืองพาดุม
– ถึงพาดุม พาท่านเข้าพักและรับประทานอาหารเย็นในโรงแรม

Day 4 พาดุม – กาวาเรนัง – วัดคาร์ชา – สำนักชี – หมู่บ้านอัพติ  – หมู่บ้านพิพิดดิง  (30 km)

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px พาดุม (3657m)

– วันนี้ให้ท่านได้ปั่นในหุบเขาซานสการ์ตามเส้นทาง พาดุม ไปจนถึงวัดคาร์ชา
– เริ่มต้นเราจะปั่นไปที่กาวาเรนัง เป็นหินก้อนใหญ่ที่มีภาพสลักพระพุทธรูปบนก้อนหิน
– ปั่นกลับมาที่พาดุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
– จากนั้นปั่นต่อไปวัดคาร์ชา ซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหุบเขาซานสการ์ วิหารและกุฏิสร้างไล่เรียงขึ้นไปที่เชิงเขาอย่างงดงาม และแวะสำนักชีที่อยู่ใกล้กัน
– จากนั้นปั่นไปยังหมู่บ้าน Ufti และปั่นกลับที่พัก
ระยะทางทั้งหมดประมาณ 30 ก.ม. โดยมีรถเซอร์วิสคอยดูแลและบริการตลอดเส้นทาง
– หากมีเวลาเหลือก็จะพาเที่ยวหมู่บ้านรอบๆ

Day 5 พาดุม – ชีลา – บาดัน – สตากริโม – พาดุม (ระยะทางปั่นประมาณ 15 km)

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px พาดุม (3657m)

– วันนี้เราจะปั่นจากที่พักไปยังหมู่บ้านชีลา ไปชมน้ำตกใหญ่ที่หมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 15km
– จากนั้นเราจะขึ้นรถ (เพราะถนนไม่ดี) เดินทางไปยังวัดบาดัน
– เดินทางไปยังวัดสตากริโม โดยทางรถ วัดตั้งอยู่บนเนินเขา วิวระหว่างทางมีความสวยงามมาก
ระยะทางปั่นทั้งสิ้น 15 ก.ม. โดยมีรถเซอร์วิสคอยดูแลและบริการตลอดเส้นทาง
หากมีเวลาเหลือก็จะพาเที่ยวหมู่บ้านรอบๆ

Day 6 เส้นทางการปั่น พาดุม – หมู่บ้านซานิ – วัดซงกุล ระยะทางทั้งหมด 35 ก.ม.

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px พาดุม (3657m)

– เป้าหมายแรกคือหมู่บ้านซานิ แวะเที่ยววัดซานิ และทะเลสาบศักดิ์สิทธ์
– จากนั้นปั่นไปวัดซงกุล เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเขา อยู่โดดเดี่ยวห่างออกไปค่อนข้างไกล และแวดล้อมไปด้วยวิวที่สวยงามมาก
จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมโดยทางรถ

Day 7  เส้นทางการปั่น พาดุม – วัดสตงเด – หมู่บ้านจังลา – พาดุม ระยะทางปั่นทั้งหมดประมาณ 20 ก.ม.

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px พาดุม (3657m)

– เริ่มต้นวันโดยปั่นจากโรงแรมไปยังวัดสตงเด ระยะทางประมาณ 18-20 ก.ม.
– จากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านจังลาโดยทางรถ
– เที่ยวปราสาทจังลา ที่ประทับของอดีตเจ้าผู้ครองนคร
– จากนั้นเดินทางกลับที่พักโดยทางรถ
หากมีเวลาเหลือก็สามารถปั่นเที่ยวรอบๆ

Day 8 ซานสการ์ – คาร์กิล

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px คาร์กิล (สูง 2,676m)

วันนี้เราออกเดินทางแต่เช้าตรู่โดยรถยนต์ออกจากหุบเขาซานสการ์ ปลายทางที่คาร์กิล ใช้เวลาทั้งวัน
– ระหว่างทางแวะเที่ยววัดรังดุมที่ตั้งอยู่บนเนิน
– รับประทานอาหารกลางวันที่รังดุม
– เดินทางต่อไปจนถึงเมืองคาร์กิล เช็คอินเข้าโรงแรมและรับประทานอาหารที่โรงแรม

Day 9 คาร์กิล – ศรีนาการ์

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px โรงแรมบ้านเรือ Srinagar – Deluxe Houseboat

ออกเดินทางสู่แคว้นแคชเมียร์โดยรถยนต์ เดินทางสู่เมืองศรีนาการ์ วันนี้เราจะนอนที่โรงแรมบ้านเรือ ตกแต่งในสไตล์เปอร์เชีย เป็นเรือที่ปรับเป็นโรงแรมในทะเลสาบกลางเมือง เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับนักเดินทาง

Day 10 ศรีนาการ์ – เดลลี – กรุงเทพฯ โดยทางเครื่องบิน

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/ดึก (บนเครื่องบิน) 
bed 80x0px

– เช้าตรู่ พาล่องเรือเที่ยวตลาดเช้ากลางทะเลสาบ
– กลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมบ้านเรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
– พาท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาการ์ เพื่อเช็คอินสายการบิน Air India AI826 Srinagar (12:25) – Delhi (14:05)
– ต่อไฟล์บินกลับกรุงเทพฯ สายการบิน Air India AI334 Delhi (23:00) – Bangkok (04:40 + 1 day)

**************************************************

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ**

อัตราค่าบริการ

ขนาดกรุ๊ป ราคาต่อท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
พักห้องละ 2-3 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม
กรุ๊ป 10 คน 39,000 บาท 14,500 บาท

**ราคาตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้นที่ 12,000 บาท/ท่าน  รวมทุกไฟลท์ ตามที่ระบุในโปรแกรม 

ราคานี้สำหรับคนไทย สำหรับต่างชาติสอบถามเพิ่มเติม

ราคานี้สำหรับกรุ๊ป 10 ท่าน หากน้อยกว่านั้น ราคาจะสูงขึ้น

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินและอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น

อัตรานี้รวม

 1. วีซ่าอินเดีย e-Visa สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย ต้องเช็คค่าวีซ่ากับศูนย์ทำวีซ่า
 2. ที่พักตามเมืองที่ระบุ พักห้องละ 2-3 คน พร้อมอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 3. รถนำเที่ยวตั้งแต่สนามบินศรีนาคาจนจบที่สนามบินศรีนาการ์ เป็นรถ Tempo Traveler คันละ 10 ท่าน
 4. รถรับ/ส่ง สนามบินศรีนาการ์ กับ ท่าจอดรถ (สนามบินศรีนาการ์อนุญาตเฉพาะรถส่วนบุคคลและรถแท๊กซี่สนามบินเข้าไปภายใน จึงต้องให้รถรับจ้างอื่นจอดรอที่ท่าจอดรถ แต่ไกด์จะไปด้วยกับลูกทัวร์จนถึงสนามบินศรีนาการ์)
 5. ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 6. ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 7. ค่าทำใบอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม (permits)
 8. ประกันการเดินทางรายเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ –เดลี และตั๋วเครื่องบินไปกลับ เดลี – ศรีนาการ์ ไฟล์ทตามที่ระบุในโปรแกรม
 2. ค่าธรรมเนียมใช้กล้อง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอินเตอร์เนต ค่าโทรศัพท์ ค่าซิมการ์ด ค่าซักรีด เป็นต้น
 4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ค่ามินิบาร์
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับ
 6. ค่าทิปพนักงานโรงแรม แล้วแต่ความพอใจ สามารถให้ตอนที่จะเช็คเอ๊าท์โดยหยอดกล่องที่ล๊อบบี้โรงแรม
 7. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 8. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟล์ทดีเลย์ ไฟล์ทยกเลิก ดินถล่ม ถนนปิด จราจล เคอร์ฟิล ลูกทัวร์ป่วย และอื่นๆ

ขั้นตอนการจองทัวร์

 1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตเพื่อทำการจองตั๋ว
 2. ชำระส่วนที่เหลือ พร้อมกับเอกสารเพื่อทำวีซ่า 1 เดือนก่อนเดินทาง (เอกสารเพื่อทำวีซ่าจะแจ้งไปอีกครั้ง)

รายละเอียดเลขที่บัญชี Global Tour Planner

 

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com พร้อมกับแจ้งชื่อผู้โอนและเบอร์มือถือ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
  • การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางเราเพียงช่วยประสานงานซื้อให้เท่านั้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

แชทมาคุยกันค่ะ

     Line ID 1236a-60x60 http://line.me/ti/p/~1236s        https://wa.me/66866677011        https://m.me/TraveltoHimalayas

Wechat ID Globaltourplanner