+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66866677011 globaltourplanner@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

ชวนไป ทริปปั่น ซานสการ์ – ศรีนาการ์

กับ Himalayan Bike Tour

 

Men riding to Zanskar Valley

Global Tour Planner มา ชวนไป ทริปปั่น ซานสการ์ – ศรีนาการ์ ส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ถือเป็นความฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิตของนักปั่น ที่จะได้พาจักรยานคู่ใจไปถึงส่วนหนึ่งของเทือกเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เราจะพาไปปั่นไปในหุบเขาซานสการ์ ดินแดนที่สวรรค์มาบรรจบกับโลกมนุษย์

ซานสการ์ เป็นหุบเขาที่ทอดลึกเข้าไปในแคว้นลาดักห์ รัฐจัมมูแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย ผู้ที่ไปเยือนต่างพรรณาถึงความงามของหุบเขาแห่งนี้ โดยพร้อมใจกันขนานนามว่าเป็นดินแดนที่สวรรค์บรรจบกับโลกมนุษย์

ถนนไปซานสการ์จะเปิดเฉพาะแค่ช่วงปลายเดือน พ.ค. หรือ ต้นเดือน มิ.ย. ไปจนถึง ปลายเดือน ต.ค. เท่านั้น นอกนั้นถนนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ไม่สามารถสัญจรได้อย่างสิ้นเชิง

ในโปรแกรมทัวร์นี้ เราออกแบบให้ท่านได้ปั่นจักรยานแสนรักไปทั่วทั้งหุบเขาซานสการ์ รถไม่มาก ไม่อันตราย และสัมผัสวิวสวยสองข้างทางอย่างใกล้ชิด แบบปั่นไปแวะเที่ยวไปแบบเจาะลึก และในคืนสุดท้าย ได้นอนบ้านเรือที่ศรีนาการ์ แคว้นแคชเมียร์ด้วย โปรแกรมนี้มีหัวหน้าทัวร์ไทย มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษและรถส่วนตัวให้บริการตลอดทริป พร้อมเป็นรถเซอร์วิสไปในตัว โดยรับตั้งแต่สนามบินเมืองศรีนาการ์ จนส่งสนามบินเมืองศรีนาการ์

สภาพภูมิประเทศ ทริปปั่น ซานสการ์ – ศรีนาการ์

สภาพถนน: ส่วนใหญ่เป็นทางราดยาง ความชันไม่เกิน 5% ลาดชันน้อยกว่าภาคเหนือของไทย รถน้อยมาก เหมาะกับการปั่นมาก
ช่วงที่ดีที่สุด: มิ.ย. – ก.ย.
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย: กลางวันประมาณ 20-25°C  กลางคืนประมาณ 15-20°C
ระดับความยาก: ไม่ยาก
สภาพถนน: ผสมผสานระหว่างทางราดยาง กับทางดิน ไม่สูงชันมาก อยู่ในหุบเขา
การจราจร: เบาบางมาก ไม่ค่อยมีรถวิ่ง
ความสูงโดยเฉลี่ย: 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ขนาดกรุ๊ป: กรุ๊ปละ 10 คน

ทริปไฮไลท์ ทริปปั่น ซานสการ์

– เยือนวัดพุทธทิเบตโบราณที่ยังคงมีชีวิต
– สัมผัสวิถีคนท้องถิ่น ดื่มชา พูดคุยกับชาวบ้าน
– ลองยิงธนูแบบลาดักห์
– ธารน้ำแข็งดารังดูรุง ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในลาดักห์
– ฝูงแกะ ฝูงม้า ตัวหิมาลายันมาร์ม็อต
– วิวอลังการของเทือกเขาหิมาลัย
– เส้นทางปั่นทอดยาวไปตามแม่น้ำ และหุบเขา
– ทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ และทุ่งดอกไม้
– นอนบ้านเรือในทะเลสาบที่แคชเมียร์

รายละเอียดโปรแกรม ทริปปั่น ซานสการ์

Day 1 – สุวรรณภูมิ – เดลี โดยเครื่องบิน

Meal Icon 2-60x60 เช้า (บนเครื่อง) / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px เดลี

06:00: พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
08:55: เช็คอินสายการบิน Air India AI333 BKK (08:55) – Delhi (12:00) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง 25 นาที มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องบิน
– ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ
– พาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักใกล้สนามบิน
– รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม

Day 2 เดลี – ศรีนาการ์ โดยเครื่องบิน / ศรีนาการ์ – คาร์กิล ทางรถ

Meal Icon 2-60x60 เช้า (บนเครื่อง) / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px คาร์กิล (สูง 2,676m)

– บินไปยังศรีนาการ์ เมืองเอกแคว้นแคชเมียร์ ด้วยสายการบิน Air India AI827 Delhi (07:10) – Sirnagar (08:40) ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 20 นาที มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องบิน
– เดินทางถึงศรีนาการ์ พาท่านเดินทางโดยรถยนต์ไปบนเส้นทางเลห์-ศรีนาการ์ไฮเวย์ ปลายทางเมืองคาร์กิล ใช้เวลา 6 ชั่วโมง
– ผ่านช่องเขาโซจิลา ความสูง 3,528 เมตร สูงเป็นอันดับสองบนเส้นทางเลห์-ศรีนาการ์ไฮเวย์
– รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
– ถึงคาร์กิลพาเข้าพักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นในโรงแรม

Day 3 คาร์กิล – พาดุม ทางรถ

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px พาดุม (3657m)

-รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
– ออกเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองคาร์กิลไปยังเมืองพาดุม เมืองเอกแห่งหุบเขาซานการ์ โดยวิ่งผ่านหุบเขาซูรู  – พักทานอาหารกลางวันที่รังดุม ผ่านช่องเขาเพนซิลา (สูง 4700m) แวะถ่ายรูปกับธารน้ำแข็งดารุงดูรัง ก่อนจะเข้าสู่เมืองพาดุม
– ถึงพาดุม พาท่านเข้าพักและรับประทานอาหารเย็นในโรงแรม

Day 4 พาดุม – กาวาเรนัง – วัดคาร์ชา – สำนักชี – หมู่บ้านอัพติ  – หมู่บ้านพิพิดดิง  (30 km)

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px พาดุม (3657m)

– วันนี้ให้ท่านได้ปั่นในหุบเขาซานสการ์ตามเส้นทาง พาดุม ไปจนถึงวัดคาร์ชา
– เริ่มต้นเราจะปั่นไปที่กาวาเรนัง เป็นหินก้อนใหญ่ที่มีภาพสลักพระพุทธรูปบนก้อนหิน
– ปั่นกลับมาที่พาดุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
– จากนั้นปั่นต่อไปวัดคาร์ชา ซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหุบเขาซานสการ์ วิหารและกุฏิสร้างไล่เรียงขึ้นไปที่เชิงเขาอย่างงดงาม และแวะสำนักชีที่อยู่ใกล้กัน
– จากนั้นปั่นไปยังหมู่บ้าน Ufti และปั่นกลับที่พัก
ระยะทางทั้งหมดประมาณ 30 ก.ม. โดยมีรถเซอร์วิสคอยดูแลและบริการตลอดเส้นทาง
– หากมีเวลาเหลือก็จะพาเที่ยวหมู่บ้านรอบๆ

Day 5 พาดุม – ชีลา – บาดัน – สตากริโม – พาดุม (ระยะทางปั่นประมาณ 15 km)

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px พาดุม (3657m)

– วันนี้เราจะปั่นจากที่พักไปยังหมู่บ้านชีลา ไปชมน้ำตกใหญ่ที่หมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 15km
– จากนั้นเราจะขึ้นรถ (เพราะถนนไม่ดี) เดินทางไปยังวัดบาดัน
– เดินทางไปยังวัดสตากริโม โดยทางรถ วัดตั้งอยู่บนเนินเขา วิวระหว่างทางมีความสวยงามมาก
ระยะทางปั่นทั้งสิ้น 15 ก.ม. โดยมีรถเซอร์วิสคอยดูแลและบริการตลอดเส้นทาง
หากมีเวลาเหลือก็จะพาเที่ยวหมู่บ้านรอบๆ

Day 6 เส้นทางการปั่น พาดุม – หมู่บ้านซานิ – วัดซงกุล ระยะทางทั้งหมด 35 ก.ม.

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px พาดุม (3657m)

– เป้าหมายแรกคือหมู่บ้านซานิ แวะเที่ยววัดซานิ และทะเลสาบศักดิ์สิทธ์
– จากนั้นปั่นไปวัดซงกุล เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเขา อยู่โดดเดี่ยวห่างออกไปค่อนข้างไกล และแวดล้อมไปด้วยวิวที่สวยงามมาก
จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมโดยทางรถ

Day 7  เส้นทางการปั่น พาดุม – วัดสตงเด – หมู่บ้านจังลา – พาดุม ระยะทางปั่นทั้งหมดประมาณ 20 ก.ม.

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px พาดุม (3657m)

– เริ่มต้นวันโดยปั่นจากโรงแรมไปยังวัดสตงเด ระยะทางประมาณ 18-20 ก.ม.
– จากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านจังลาโดยทางรถ
– เที่ยวปราสาทจังลา ที่ประทับของอดีตเจ้าผู้ครองนคร
– จากนั้นเดินทางกลับที่พักโดยทางรถ
หากมีเวลาเหลือก็สามารถปั่นเที่ยวรอบๆ

Day 8 ซานสการ์ – คาร์กิล

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px คาร์กิล (สูง 2,676m)

วันนี้เราออกเดินทางแต่เช้าตรู่โดยรถยนต์ออกจากหุบเขาซานสการ์ ปลายทางที่คาร์กิล ใช้เวลาทั้งวัน
– ระหว่างทางแวะเที่ยววัดรังดุมที่ตั้งอยู่บนเนิน
– รับประทานอาหารกลางวันที่รังดุม
– เดินทางต่อไปจนถึงเมืองคาร์กิล เช็คอินเข้าโรงแรมและรับประทานอาหารที่โรงแรม

Day 9 คาร์กิล – ศรีนาการ์

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/เย็น
bed 80x0px โรงแรมบ้านเรือ Srinagar – Deluxe Houseboat

ออกเดินทางสู่แคว้นแคชเมียร์โดยรถยนต์ เดินทางสู่เมืองศรีนาการ์ วันนี้เราจะนอนที่โรงแรมบ้านเรือ ตกแต่งในสไตล์เปอร์เชีย เป็นเรือที่ปรับเป็นโรงแรมในทะเลสาบกลางเมือง เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับนักเดินทาง

Day 10 ศรีนาการ์ – เดลลี – กรุงเทพฯ โดยทางเครื่องบิน

Meal Icon 2-60x60 เช้า / กลางวัน/ดึก (บนเครื่องบิน) 
bed 80x0px

– เช้าตรู่ พาล่องเรือเที่ยวตลาดเช้ากลางทะเลสาบ
– กลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมบ้านเรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
– พาท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาการ์ เพื่อเช็คอินสายการบิน Air India AI826 Srinagar (12:25) – Delhi (14:05)
– ต่อไฟล์บินกลับกรุงเทพฯ สายการบิน Air India AI334 Delhi (23:00) – Bangkok (04:40 + 1 day)

**************************************************

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ**

อัตราค่าบริการ

ขนาดกรุ๊ป ราคาต่อท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
พักห้องละ 2-3 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม
กรุ๊ป 10 คน 39,000 บาท 14,500 บาท

**ราคาตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้นที่ 12,000 บาท/ท่าน  รวมทุกไฟลท์ ตามที่ระบุในโปรแกรม 

ราคานี้สำหรับคนไทย สำหรับต่างชาติสอบถามเพิ่มเติม

ราคานี้สำหรับกรุ๊ป 10 ท่าน หากน้อยกว่านั้น ราคาจะสูงขึ้น

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินและอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น

อัตรานี้รวม

 1. วีซ่าอินเดีย e-Visa สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย ต้องเช็คค่าวีซ่ากับศูนย์ทำวีซ่า
 2. ที่พักตามเมืองที่ระบุ พักห้องละ 2-3 คน พร้อมอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 3. รถนำเที่ยวตั้งแต่สนามบินศรีนาคาจนจบที่สนามบินศรีนาการ์ เป็นรถ Tempo Traveler คันละ 10 ท่าน
 4. รถรับ/ส่ง สนามบินศรีนาการ์ กับ ท่าจอดรถ (สนามบินศรีนาการ์อนุญาตเฉพาะรถส่วนบุคคลและรถแท๊กซี่สนามบินเข้าไปภายใน จึงต้องให้รถรับจ้างอื่นจอดรอที่ท่าจอดรถ แต่ไกด์จะไปด้วยกับลูกทัวร์จนถึงสนามบินศรีนาการ์)
 5. ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 6. ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 7. ค่าทำใบอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม (permits)
 8. ประกันการเดินทางรายเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ –เดลี และตั๋วเครื่องบินไปกลับ เดลี – ศรีนาการ์ ไฟล์ทตามที่ระบุในโปรแกรม
 2. ค่าธรรมเนียมใช้กล้อง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอินเตอร์เนต ค่าโทรศัพท์ ค่าซิมการ์ด ค่าซักรีด เป็นต้น
 4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ค่ามินิบาร์
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับ
 6. ค่าทิปพนักงานโรงแรม แล้วแต่ความพอใจ สามารถให้ตอนที่จะเช็คเอ๊าท์โดยหยอดกล่องที่ล๊อบบี้โรงแรม
 7. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 8. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟล์ทดีเลย์ ไฟล์ทยกเลิก ดินถล่ม ถนนปิด จราจล เคอร์ฟิล ลูกทัวร์ป่วย และอื่นๆ

ขั้นตอนการจองทัวร์

 1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตเพื่อทำการจองตั๋ว
 2. ชำระส่วนที่เหลือ พร้อมกับเอกสารเพื่อทำวีซ่า 1 เดือนก่อนเดินทาง (เอกสารเพื่อทำวีซ่าจะแจ้งไปอีกครั้ง)

รายละเอียดเลขที่บัญชี Global Tour Planner

 

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ globaltourplanner@gmail.com พร้อมกับแจ้งชื่อผู้โอนและเบอร์มือถือ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
  • การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางเราเพียงช่วยประสานงานซื้อให้เท่านั้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

แชทมาคุยกันค่ะ

    Line ID 1236a-60x60 http://line.me/ti/p/~1236s      https://wa.me/66866677011      https://m.me/TraveltoHimalayas

Wechat ID Globaltourplanner

Leave a Reply

− 7 = 2

error: Content is protected !!