fbpx

งานระบำหน้ากาก Paro Tsechu

Bhutan Paro Tsechu Festival Mask Dance

Paro Festival IMG_0003

Zhabdrung IMG_0004

 

ประวัติความเป็นมา

งานพาโร เซจู Paro Tsechu เป็นเทศกาลทางศาสนาที่ใหญ่และสำคัญที่สุดงานหนึ่งในปฏิทินของภูฏาน

เทศกาลเซจูจัดขึ้นเพื่อบูชาคุรุรินโปเช (คุรุปัทมสัมภาวะ) และเพื่อรำลึกถึงเรื่องราวของท่านเชื่อกันว่าเรื่องราวสำคัญๆในชีวิตท่านล้วนอุบัติขึ้นในวันที่สิบของเดือนทั้งนั้น คำว่า เซจู แปลว่าวันที่สิบของเดือน แต่ใช่ว่างานเซจูทั้งหลายจะตรงกับวันที่สิบไปเสียทั้งหมด ป้อมและหมู่บ้านส่วนใหญ่ในเขตปกครองต่างๆ จะมีงานเซจูประจำปีของตนกระจายไปตลอดทั้งปี

งาน Paro Tsechu เริ่มครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1644 ที่ป้อมรินปุง หรือ ป้อมพาโร โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ผู้ก่อตั้งภูฏาน ได้ร่วมกับท่าน เปนลบ รินซิน ญิงโป คิดค้นระบำทางศาสนาเหล่านี้ขึ้นมา

 

IMG_0005 Paro Dzong

 

สถานที่จัดงานพาโรเซจู

งานพาโรเซจู จะถูกจัดขึ้นที่ป้อมพาโร หรือ ป้อมรินปุง ณ ที่นี่ท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่ดีที่สุด สร้างในปี ค.ศ. 1644 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูด Little Buddha หนังของ Bernardo Bertolucci ตั้งแต่ปี 1995

IMG_0009 Paro Tsechu

 

ในงานจะมีการร่ายรำ โดยเฉพาะระบำหน้ากาก เป็นระบำหลักสำหรับงานเซจู เพื่อส่งต่อคำสอนทางศาสนาไปสู่ผู้ที่มาร่วมงาน การร่ายรำต่างๆถูกออกแบบโดยท่านคุรุรินโปเช (คุรุปัทมสัมภาวะ) และบางชุดคิดค้นโดย ท่านเตอร์ตน เปมา ลิงปะ, ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล และท่านคุรุท่านอื่นๆ

ตามความเชื่อของพุทธแบบนิกายตันตระ เชื่อว่าในระหว่างการร่ายรำ จะมีเทพต่างๆลงมาให้พรกับผู้ที่มาร่วมงาน และขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป เหล่าภูตผีร้ายจะถูกปราบ และนำมาซึ่งความสุขความเจริญมาสู่ดินแดนนั้นๆ

วันแรกของงานพาโรเซจู

 

IMG_0014 Paro Tsechu

 

Shinje Yab Yum (Dance of the Lord of Death and His Consort)

Costume : Buffalo mask and long brocade dress

เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์มันชุศรี ในปางพิโรธ ซึ่งก็คือ เจ้าแห่งความตาย (Lord of Death) ผู้ปกครองแห่งโลกทั้งสาม และ ผู้คุ้มครองทวีปทั้งสี่

 

IMG_0019 Paro Tsechu

 

Durdag (Dance of the Lords of the Cremation Grounds)

Costume : White skull masks, short skirts and white boots

 

IMG_0020 Paro Tsechu

 

Zhana (Dance of the Black Hats)

Costume : Large black hats, felt boot and long, colorful brocade dress

 

IMG_0027b Paro Tsechu

Drametse Nga Cham (Dance of the Drummers from Drametse)

Costume : Animal masks and knee-length yellow skirts; big drums and curved drumsticks

IMG_0027a Paro Tsechu

 

Chhozhey (Religious Song)

Costume : Long black shirt, yellow shirt, folded brown coat, felt boots, a circular head dress and a sword.

วันที่สองของงานพาโรเซจู

 

IMG_0052 Paro Tsechu

 

Zhana Nga Cham (Dance of the Black Hats with Drums)

Costume : Large black hat, felt boots, long colorful brocade, and drums with curved drumsticks

 

IMG_0062 Paro Tsechu

 

Nga-Ging (Ging with Drum)

Costume : Knee-length skirts, terrifying mask with drums

Ging Tsholing (Dance of Ging Tsholing)

Costume : Long colorful borcade dress, orange skirts, terrifying blue and orange masks with a flag on top, drum and curved drumsticks.

Dri-Ging (Ging with Sword)

Costume : Knee-length skirts, terrifying mask with sword

Shawa Shachi (Dance of the Stag and the Hounds)

Costume : Dong mask, stag mask and knee-length yellow skirts

วันที่สามของงานพาโรเซจู

 

IMG_0075 Paro Tsechu

 

Tungam (Dance of the Wrathful Deities)

Costume : Beautiful brocade dresses, boots and terrifying masks

 

IMG_0088 Paro Tsechu

 

Kyecham Phole Mole (Dance of Nobleman and Ladies)

Costume : Knee-length yellow skirt and animal masks

IMG_0102 Parao Tsechu

 

Folk Dance & Music

มีการแสดงเพลงและระบำพื้นบ้านสลับกับระบำหน้ากากตลอดทั้งงาน

 

วันที่สี่ของงานพาโรเซจู

IMG_0117q

 

Sha Zam (Dance of the Stags)

Costume : Knee-length skirts and masks of antlers

 

IMG_0117a Paro Tsechu

 

Bardo Raksha Mangcham (Dance of the Judgment of the Dead)

Costume : Knee-length skirt and animal masks

 

IMG_0133a Paro Tsechu

 

Pancham (Dance of the Heroes)

Costume : Knee-length skirt and golden crown. The dancers hold a small bell (Drilbu) and a small drum (Damaru)

 

IMG_0150 Paro Tsechu

IMG_0168 Paro Tsechu

 

Guru Tshen Gye (Dance of the Eight Manifestations of Guru Rinpoche)

Costume : Long colorful brocade dress with different masks

 

วันที่ห้าของงานพาโรเซจู

IMG_0187 Paro Tsechu

ในวันสุดท้ายของงานพาโรเซจู จะมีการนำภาพพระบฏขนาดมหึมา แสดงภาพคุรุรินโปเชกับภาคสำแดงทั้งแปดของท่านออกมาให้คนบูชา ชาวภูฏานเรียกภาพพระบฏแบบนี้ว่า ทงเดรล หมายความว่า “เพียงแค่มองก็ทำให้ผู้มองหลุดพ้นจากห้วงสังสารวัฏได้” พิธีนี้จะต้องทำในตอนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

หากต้องการไปเยือนงานเซจูที่ภูฏาน แนะนำให้จองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน เพราะช่วงที่มีงานเซจู ตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะถูกจองกันมาก เพราะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างก็อยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้เช่นกัน

คลิ๊กเพื่อดู โปรแกรมทัวร์ภูฏาน 6วัน งานพาโรเซจู

ติดต่อจองทัวร์ได้ที่ Global Tour Planner โทร.0866677011 หรือ e-mail: globaltourplanner@gmail.com

www.globaltourplanner.com