fbpx

ขั้นตอนสำคัญในชีวิตคนภูฏาน ตอนที่ 2

Bhutanese Name

ขั้นตอนสำคัญในชีวิตคนภูฏาน ตอนที่ 2/5

Bhutanese Name
ชื่อของคนภูฏาน

การตั้งชื่อเด็ก

พ่อแม่มักจะไม่ตั้งชื่อให้ลูกก่อนหรือหลังคลอด แต่จะรอจนกว่าได้พาเด็กไปหาพระหรือลามะผู้เป็นโหราจารย์ที่ตนเคารพนับถือ และให้ท่านตั้งชื่อให้ ท่านจะทำการผูกดวงจากวันเดือนปีเกิด เวลาตกฟากตามปฏิทินจันทรคติของภูฏาน จากนั้นท่านจะจดพิธีกรรมที่เด็กจะต้องทำในแต่ละปี หรือเมื่อดวงตกให้กับพ่อแม่

ในปัจจุบันพ่อแม่ต้อไปแจ้งเกิดกับทางราชการด้วย

ชื่อของคนภูฏานส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ชื่อที่ 1 กับ ชื่อที่ 2 แต่ก็มีบางคนแอบมี ชื่อที่ 1 ชื่อกลาง ชื่อที่ 2 ด้วย
คนภูฏานไม่มีนามสกุล ดังนั้นคนในบ้านอาจมีชื่อที่ 2 ไม่เหมือนกันเลย
ส่วนใหญ่ชื่อคนภูฏานจะมาจากชื่อของอริยสงฆ์ หรือ เทพ ต่างๆที่ชาวภูฏานเคารพนับถือ

 

คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรมทัวร์ภูฏานทั้งหมด

ขั้นตอนสำคัญในชีวิตคนภูฏาน ตอนที่ 1/5

ขั้นตอนสำคัญในชีวิตคนภูฏาน ตอนที่ 3/5

ขั้นตอนสำคัญในชีวิตคนภูฏาน ตอนที่ 4/5

ขั้นตอนสำคัญในชีวิตคนภูฏาน ตอนที่ 5/5